Operator maszyn w przemyśle włókienniczym

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym jest odpowiedzialny za przygotowanie surowców i półproduktów do procesu wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych. Ponadto, obsługuje maszyny włókiennicze i urządzenia stosowane w produkcji, zapewniając ich prawidłowe funkcjonowanie. Jego zadaniem jest także wytwarzanie i wykańczanie różnorodnych wyrobów włókienniczych, dbając o jakość i efektywność produkcji.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Operator maszyn w przemyśle włókienniczym

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata,
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przygotowania surowców i półproduktów do procesu wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych:
 • obsługiwania maszyn włókienniczych i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych;
 • wytwarzania wyrobów włókienniczych;
 • wykończania wyrobów włókienniczych.

 

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie blacharza samochodowego?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy włókiennictwa
 3. Liniowe wyroby włókiennicze
 4. Płaskie wyroby włókiennicze
 5. Wykańczanie wyrobów włókienniczych
 6. Język obcy zawodowy
 7. Obsługa maszyn i urządzeń włókienniczych - zajęcia praktyczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Sprawność manualna, cierpliwość, spostrzegawczość, podzielność uwagi, komunikatywność

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w zakładach, firmach zajmujących się produkcją wyrobów włókienniczych.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata,
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przygotowania surowców i półproduktów do procesu wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych:
 • obsługiwania maszyn włókienniczych i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych;
 • wytwarzania wyrobów włókienniczych;
 • wykończania wyrobów włókienniczych.

 

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie blacharza samochodowego?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy włókiennictwa
 3. Liniowe wyroby włókiennicze
 4. Płaskie wyroby włókiennicze
 5. Wykańczanie wyrobów włókienniczych
 6. Język obcy zawodowy
 7. Obsługa maszyn i urządzeń włókienniczych - zajęcia praktyczne

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Sprawność manualna, cierpliwość, spostrzegawczość, podzielność uwagi, komunikatywność

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w zakładach, firmach zajmujących się produkcją wyrobów włókienniczych.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.