Technik przemysłu mody

Projektuje, konstruuje, modeluje i wykonuje wyroby odzieżowe, dobiera materiały i dodatki, obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych, projektuje kolekcje odzieży oraz planuje i prowadzi działania związane z marketingiem wyrobów odzieżowych. Jego umiejętności obejmują nie tylko projektowanie i konstruowanie, ale także dobieranie odpowiednich materiałów i dodatków oraz obsługę maszyn produkcyjnych. Jest niezastąpiony w branży modowej.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 5 lat
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Technikum dla młodzieży

Zawód: Technik przemysłu mody

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany technik przemysłu mody?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przemysłu mody będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych:

 1. projektowania wyrobów odzieżowych
 2. konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych
 3. modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych
 4. dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych
 5. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych
 6. wykonywania wyrobów odzieżowych

w zakresie kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych:

 1. projektowania kolekcji odzieżowych
 2. opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych
 3. organizowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
 4. kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
 5. prowadzenia działań związanych z marketingiem wyrobów odzieżowych

 

Czego uczysz się na zajęciach?

 • analizowania trendów w modzie i rozpoznawania grup docelowych klientów w celu opracowania kompozycji kolorystycznych i określenia zasad stylizacji ubioru
 • wykonywania rysunków żurnalowych i modelowych wyrobów odzieżowych oraz rysunków technicznych elementów wyrobów odzieżowych z zastosowaniem zasad projektowania kolekcji odzieży oraz zasad konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych
 • wykonywania rysunków wyrobów odzieżowych z zastosowaniem technik komputerowych
 • posługiwania się projektami technicznymi oraz plastycznymi wyrobów odzieżowych
 • wykonywania pomiarów krawieckich
 • dobierania materiałów odzieżowych, dodatków krawieckich i zdobniczych do asortymentu odzieży
 • wykonywania modelowania form oraz przygotowywania szablonów wyrobów odzieżowych
 • planowania operacji technologicznych związanych z wykonywaniem wyrobów odzieżowych
 • dobierania rodzajów ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych oraz obliczania zużycia materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich
 • dokonywania rozkroju materiałów odzieżowych
 • łączenia elementów wyrobów odzieżowych oraz wykonywania czynności związanych z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych, w tym stosowania obróbki parowo-cieplnej materiałów i wyrobów odzieżowych
 • dobierania maszyn i urządzeń do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych oraz dobierania oprzyrządowanie maszyn szwalniczych
 • obsługiwania maszyn szwalniczych
 • określania zasad opracowywania dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych oraz określania zasad pracy w krojowni i szwalni
 • wykonywania prac związanych z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych
 • obliczania kosztów wykonania wyrobów odzieżowych
 • oceniania jakości wykonanych wyrobów odzieżowych
 • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • kierowania małym zespołem pracowniczym
 • uczestniczenia w pokazach oraz targach branżowych

 

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika przemysłu mody?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język angielski zawodowy
 3. Projektowanie i stylizacja ubiorów
 4. Materiałoznawstwo odzieżowe
 5. Technologia wytwarzania odzieży
 6. Konstrukcja i modelowanie form odzieży
 7. Działalność gospodarcza w branży odzieżowej
 8. Marketing mody
 9. Kreowanie ubioru
 10. Komputerowe wspomaganie produkcji odzieży

 

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa odzieżowe
 • zakłady produkcyjne lub usługowe
 • pracownie krawieckie

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

 

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika przemysłu mody.

Do dyplomu zawodowego  absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim

 

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika przemysłu mody:

 • ogólna wydolność fizyczna;
 • ostrość wzroku;
 • rozróżnianie barw;
 • widzenie stereoskopowe;
 • czucie dotykowe;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • uzdolnienia artystyczne (twórcze);
 • wyobraźnia i myślenie twórcze;
 • gotowość do prezentowania wyników swojej pracy;
 • zręczność rąk;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • zdolność podejmowania decyzji;
 • zarządzanie małymi zespołami;
 • planowanie pracy własnej i zespołowej;
 • podzielność uwagi;
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie.

 

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika przemysłu mody?

Pracę znajdziesz w zakładzie produkcyjnym lub usługowym; w pracowniach, halach, wzorcowniach; w małych przedsiębiorstwach (zatrudniających od kilku do kilkunastu osób) lub w dużych zakładach przemysłu odzieżowego (gdzie pracuje kilkaset osób); w przedsiębiorstwach odzieżowych; w zakładach krawieckich oferujących krawiectwo miarowe; w atelier projektantów; w pracowniach teatralnych; w pracowniach rękodzieła artystycznego; we własnej firmie.

 

Zawody pokrewne

Technik włókiennik | Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych | Technik technologii wyrobów skórzanych

 

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • karnet sportowy Medicover,
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

 

Jakie studia po szkole?

Absolwentom kierunku technik przemysłu mody dedykowane są przede wszystkim kierunki artystyczne np.:

 • Kostiumografia
 • Kreowanie wizerunku
 • Organizacja i zarządzanie w przemyśle mody
 • Projektant mody- Dizajner
 • Projektowanie i technologia tekstyliów
 • Scenografia
 • Tkanina i ubiór
 • Włókiennictwo
 • Włókiennictwo i przemysł mody
 • Wzornictwo
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Wizaż i stylizacja

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany technik przemysłu mody?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przemysłu mody będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych:

 1. projektowania wyrobów odzieżowych,
 2. konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych,
 3. modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych,
 4. dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,
 5. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 6. wykonywania wyrobów odzieżowych,

w zakresie kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych:

 1. projektowania kolekcji odzieżowych,
 2. opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
 3. organizowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 4. kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 5. prowadzenia działań związanych z marketingiem wyrobów odzieżowych.

 

Czego uczysz się na zajęciach?

 • Analizowania trendów w modzie i rozpoznawania grup docelowych klientów w celu opracowania kompozycji kolorystycznych i określenia zasad stylizacji ubioru;
 • wykonywania rysunków żurnalowych i modelowych wyrobów odzieżowych oraz rysunków technicznych elementów wyrobów odzieżowych z zastosowaniem zasad projektowania kolekcji odzieży oraz zasad konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych;
 • wykonywania rysunków wyrobów odzieżowych z zastosowaniem technik komputerowych;
 • posługiwania się projektami technicznymi oraz plastycznymi wyrobów odzieżowych;
 • wykonywania pomiarów krawieckich;
 • dobierania materiałów odzieżowych, dodatków krawieckich i zdobniczych do asortymentu odzieży;
 • wykonywania modelowania form oraz przygotowywania szablonów wyrobów odzieżowych;
 • planowania operacji technologicznych związanych z wykonywaniem wyrobów odzieżowych;
 • dobierania rodzajów ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych oraz obliczania zużycia materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;
 • dokonywania rozkroju materiałów odzieżowych;
 • łączenia elementów wyrobów odzieżowych oraz wykonywania czynności związanych z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych, w tym stosowania obróbki parowo-cieplnej materiałów i wyrobów odzieżowych;
 • dobierania maszyn i urządzeń do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych oraz dobierania oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;
 • obsługiwania maszyn szwalniczych;
 • określania zasad opracowywania dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych oraz określania zasad pracy w krojowni i szwalni;
 • wykonywania prac związanych z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych;
 • obliczania kosztów wykonania wyrobów odzieżowych;
 • oceniania jakości wykonanych wyrobów odzieżowych;
 • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska:
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • kierowania małym zespołem pracowniczym;
 • uczestniczenia w pokazach oraz targach branżowych.

 

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika przemysłu mody?

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język angielski zawodowy
 3. Projektowanie i stylizacja ubiorów
 4. Materiałoznawstwo odzieżowe
 5. Technologia wytwarzania odzieży
 6. Konstrukcja i modelowanie form odzieży
 7. Działalność gospodarcza w branży odzieżowej
 8. Marketing mody
 9. Kreowanie ubioru
 10. Komputerowe wspomaganie produkcji odzieży

 

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa odzieżowe,
 • zakłady produkcyjne lub usługowe,
 • pracownie krawieckie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.)

Jakie zdobywasz kwalifikacje ?

W trakcie nauki uczeń zdobywa 2 kwalifikacje składające się na ten zawód:.

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego  otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika przemysłu mody.

Do dyplomu zawodowego  absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie technika reklamy:

 • ogólna wydolność fizyczna;
 • ostrość wzroku;
 • rozróżnianie barw;
 • widzenie stereoskopowe;
 • czucie dotykowe;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • uzdolnienia artystyczne (twórcze);
 • wyobraźnia i myślenie twórcze;
 • gotowość do prezentowania wyników swojej pracy;
 • zręczność rąk;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • zdolność podejmowania decyzji;
 • zarządzanie małymi zespołami;
 • planowanie pracy własnej i zespołowej;
 • podzielność uwagi;
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie.

 

Jakie są perspektywy pracy w zawodzie technika przemysłu mody?

Pracę znajdziesz w zakładzie produkcyjnym lub usługowym; w pracowniach, halach, wzorcowniach; w małych przedsiębiorstwach (zatrudniających od kilku do kilkunastu osób) lub w dużych zakładach przemysłu odzieżowego (gdzie pracuje kilkaset osób); w przedsiębiorstwach odzieżowych; w zakładach krawieckich oferujących krawiectwo miarowe; w atelier projektantów; w pracowniach teatralnych; w pracowniach rękodzieła artystycznego; we własnej firmie.

Zawody pokrewne

Technik włókiennik | Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych | Technik technologii wyrobów skórzanych

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • karnet sportowy Medicover,
 • dopłata do migawki,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników dla każdego ucznia.

 

Jakie studia po szkole?

Absolwentom kierunku technik przemysłu mody dedykowane są przede wszystkim kierunki artystyczne np.:

 • Kostiumografia
 • Kreowanie wizerunku
 • Organizacja i zarządzanie w przemyśle mody
 • Projektant mody- Dizajner
 • Projektowanie i technologia tekstyliów
 • Scenografia
 • Tkanina i ubiór
 • Włókiennictwo
 • Włókiennictwo i przemysł mody
 • Wzornictwo
 • Wzornictwo przemysłowe
 • ·Wizaż i stylizacja

 

* Zawód w przygotowaniu

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.