Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

 

Chcesz podjąć studia pierwszego stopnia, w systemie niestacjonarnym?
Zastanawiasz się nad wyborem uczelni?
W Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi znajdziesz to czego szukasz!

Jesteśmy uczelnią niepubliczną,  proponujemy podjęcie studiów na kierunku Administracja, w ramach którego studenci dokonują wyboru specjalności:

  • Administracja samorządowa
  • Praca i zabezpieczenia społeczne
  • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • Administracja finansów publicznych
  • Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
  • Prawo i administracja dla przedsiębiorców 

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi jest uczelnią „otwartą na studenta”. Tworzymy nowoczesne programy nauczania, organizujemy zajęcia poza dydaktyczne (koła naukowe, spotkania z doradcą zawodowym), praktyki w administracji.

Oferujemy atrakcyjne warunki studiowania, przyjazne środowisko oraz niskie opłaty za studia, rabaty i zwolnienia z opłat.

Studentom zdolnym i pracowitym uczelnia zapewnia pomoc finansową w postaci stypendium za wyniki w nauce. Pamiętamy także o tych osobach, które borykają się z problemami finansowymi. Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi posiada system pomocy finansowej dla studentów, którzy mogą otrzymać wsparcie w formie stypendiów socjalnych i innych form pomocy materialnej.

Rozpoczynając naukę w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi otrzymasz legitymację studencką potwierdzającą status studenta oraz uprawniającą do zniżek w wielu instytucjach, a także na przejazdy komunikacją miejską.
 

Jak zostać studentem WSC?

Wstęp na studia jest wolny. Kandydaci na studia I stopnia muszą legitymować się wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem dojrzałości.

 

KONTAKT

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi
90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81
tel. (0-42) 636-33-66

dziekanat@ws.cosinus.pl

www.ws.cosinus.pl