Cosinus > Rekrutacja > Szkoła branżowa I stopnia

Rekrutacja

zapisz się on-line

Jak zapisać się do szkoły branżowej

 1. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej 21 maja – 20 czerwca 2018 r. postępowanie podstawowe
  Logowanie do systemu - elektroniczne składanie wniosków:
 2. Zapis przez stronę :
 3. Osobiste stawiennictwo w sekretariacie szkoły przy ul.:
  • Wólczańskiej 81
  • Wólczańskiej 4a
  • Kościuszki 49/51

  Wszystkie informacje można również uzyskać pod numerem telefonu :
  • 42 632 52 20;  
  • 42 231 59 40;
  • 42 231 59 41;
  • 42 633 30 02.

W przypadku zapisu do szkoły przez stronę www.cosinus.pl; rekrutacja.cosinus.pl lub osobisty zapis w sekretariacie szkoły kandydatów nie obowiązują poniższe terminy.


Terminy obowiązujące w procesie rekrutacji w formie elektronicznej do szkoły branżowej I stopnia Cosinus w Łodzi.

Postępowanie podstawowe:

 • 21 maja 2018r. - 20 czerwca 2018r godz. 12,00 składanie wniosku o przyjecie do szkoły  w formie elektronicznej
 • 22 czerwca 2018r. – 26 czerwca 2018r. do godz. 12,00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ( w przypadku naboru prowadzonego w formie elektronicznej ) o kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu),
 • 12 lipca 2018r. do godz.12,00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły,
 • 22 czerwca 2018r. godz.12,00 do 13 lipca 2018r. do godz. 15,00 wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie,
 • 12 lipca 2018r. godz.12,00 – 19 lipca 2018r. godz. 12,00 potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 20 lipca 2018r. do godz. 12,00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły,

Postępowanie uzupełniające:

 • 20 lipca 2018r.  godz. 12,00- do 23 lipca 2018r. godz.12,00 składanie wniosku o przyjecie do szkoły  w postępowaniu uzupełniającym,
 • 27 lipca 2018r. weryfikacja dokumentów w postępowaniu uzupełniającym
 • 14 sierpnia 2018r. do godz.12,00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły,
 • do dnia 14 sierpnia 2018r. do godz.15,00 wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie,
 • 14 sierpnia  2018r. godz.12,00 – 20 sierpnia 2018r. godz. 15,00 potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 21 sierpnia 2018r. do godz. 15,00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły,

Wymagane dokumentacja do szkoły branżowej I stopnia Cosinus w Łodzi.

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. 2 fotografie formatu legitymacyjnego, podpisane
 3. świadectwo ukończenia gimnazjum,
 4. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 5. zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie,
 6. dokumentacja zdrowotna( karta zdrowia, karta szczepień.

 

NIE ZWLEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! KLIKNIJ TUTAJ I zapisz się on-line