Monter izolacji budowlanych

Wykonuje roboty związane z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacji obiektu. Praca montera polega na wykonywaniu, konserwowaniu oraz remontowaniu izolacji budynków oraz wykonywaniu powłok antykorozyjnych konstrukcji (stalowych, drewnianych, murowych i tynków). Monter wykonuje również powłoki antykorozyjne na konstrukcjach stalowych, drewnianych oraz murowanych, a także na tynkach.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 1,5 roku
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Monter izolacji budowlanych

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.

Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata,
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przygotowywania podłoży pod izolacje budowlane;
 • wykonywania izolacji wodochronnych;
 • wykonywania izolacji termicznych, akustycznych oraz przeciwdrganiowych;
 • wykonywania izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych;
 • wykonywania prac związanych z konserwacją i naprawą izolacji budowlanych..

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie monter izolacji budowlanych?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy budownictwa
 • Wykonywanie i naprawa izolacji wodochronnych
 • Wykonywanie i naprawa izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • Wykonywanie i naprawa izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Zawód montera izolacji budowlanych wymaga od osób wykonujący go szczególnej odpowiedzialności i rozwagi. Wykonujący go pracownicy muszą charakteryzować się umiejętnością przewidywania skutków działania, ostrożnością i gotowością do pracy w szczególnie trudnych i uciążliwych warunkach , jak i gotowością niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Monter izolacji budowlanych może być zatrudniony w firmach budowlanych, remontowych i warsztatach rzemieślniczych. Może również podejmować własną działalność gospodarczą.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.

Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

1. Nauka trwa 3 lata,
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przygotowywania podłoży pod izolacje budowlane;
 • wykonywania izolacji wodochronnych;
 • wykonywania izolacji termicznych, akustycznych oraz przeciwdrganiowych;
 • wykonywania izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych;
 • wykonywania prac związanych z konserwacją i naprawą izolacji budowlanych..

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie monter izolacji budowlanych?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy budownictwa
 • Wykonywanie i naprawa izolacji wodochronnych
 • Wykonywanie i naprawa izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • Wykonywanie i naprawa izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Zawód montera izolacji budowlanych wymaga od osób wykonujący go szczególnej odpowiedzialności i rozwagi. Wykonujący go pracownicy muszą charakteryzować się umiejętnością przewidywania skutków działania, ostrożnością i gotowością do pracy w szczególnie trudnych i uciążliwych warunkach , jak i gotowością niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Monter izolacji budowlanych może być zatrudniony w firmach budowlanych, remontowych i warsztatach rzemieślniczych. Może również podejmować własną działalność gospodarczą.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.