Rolnik

Technik rolnik to osoba odpowiedzialna za prowadzenie produkcji rolniczej oraz organizację i nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Oprócz wiedzy dotyczącej uprawy roślin i hodowli zwierząt, rolnik posiada również znajomość ekonomii w rolnictwie. Ponadto, technik rolnik wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych, planuje ich konserwację i naprawy, a także zna przepisy ruchu drogowego dotyczące kategorii T.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Rolnik

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?
1. Nauka trwa 3 lata,
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie rolnika?

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T
 • Produkcja roślinna
 • Produkcja zwierzęca
 • Technika w rolnictwie
 • Zbyt produktów rolniczych
 • Prowadzenie gospodarstwa rolnego
 • Stosowanie środków ochrony roślin
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty ogólnokształcące :

 • Język polski
 • Język obcy
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia z wychowawcą

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolnicze

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?
Osoby zatrudnione w tym zawodzie powinny cechować się dobrym stanem zdrowia i zdolnościami organizacyjnymi koniecznymi przy zarządzaniu w gospodarstwie oraz organizowaniu procesu produkcyjnego. Powinny również posiadać umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji, np. ze względu na zmieniające się warunki pogodowe, a także umiejętność analizy rynku rolnego. Technika rolnika powinna charakteryzować spostrzegawczość oraz umiejętność prowadzenia obserwacji, np. wzrostu
i rozwoju roślin i zwierząt, objawów chorobowych u roślin i zwierząt. W zawodzie tym wskazane są zainteresowania techniczne, przyrodnicze, chemiczne i ekonomiczne.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?
Rolnik może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, gospodarstwo nastawione na produkcję żywności ekologicznej oraz gospodarstwo agroturystyczne. Może również prowadzić działalność z zakresu organizacji przetwórstwa spożywczego w gospodarstwie rolnym, produkcji ogrodniczej, drobiarstwa i hodowli zwierząt. Może również pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych

 

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna.
W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?
1. Nauka trwa 3 lata,
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie rolnika?

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T
 • Produkcja roślinna
 • Produkcja zwierzęca
 • Technika w rolnictwie
 • Zbyt produktów rolniczych
 • Prowadzenie gospodarstwa rolnego
 • Stosowanie środków ochrony roślin
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty ogólnokształcące :

 • Język polski
 • Język obcy
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia z wychowawcą

Jakie zdobywasz kwalifikacje?
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolnicze

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?
Osoby zatrudnione w tym zawodzie powinny cechować się dobrym stanem zdrowia i zdolnościami organizacyjnymi koniecznymi przy zarządzaniu w gospodarstwie oraz organizowaniu procesu produkcyjnego. Powinny również posiadać umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji, np. ze względu na zmieniające się warunki pogodowe, a także umiejętność analizy rynku rolnego. Technika rolnika powinna charakteryzować spostrzegawczość oraz umiejętność prowadzenia obserwacji, np. wzrostu
i rozwoju roślin i zwierząt, objawów chorobowych u roślin i zwierząt. W zawodzie tym wskazane są zainteresowania techniczne, przyrodnicze, chemiczne i ekonomiczne.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?
Rolnik może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, gospodarstwo nastawione na produkcję żywności ekologicznej oraz gospodarstwo agroturystyczne. Może również prowadzić działalność z zakresu organizacji przetwórstwa spożywczego w gospodarstwie rolnym, produkcji ogrodniczej, drobiarstwa i hodowli zwierząt. Może również pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych

 

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.