Monter konstrukcji budowlanych

Monter konstrukcji budowlanych wykonuje w obiektach budowlanych: przygotowuje elementy konstrukcji budowlanych do montażu, montuje elementy konstrukcji budowlanych, wykonuje prace związane z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych, zabezpiecza elementy konstrukcji budowlanych przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Monter konstrukcji budowlanych

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?
1. Nauka trwa 3 lata;
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;
 • montowania elementów konstrukcji budowlanych;
 • wykonywania prac związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych;
 • montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
 • montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
 • zabezpieczania elementów konstrukcji budowlanych przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie blacharza samochodowego?

1. Budownictwo ogólne;
2. Dokumentacja techniczna;
3. Konstrukcje budowlane;
4. Język obcy zawodowy;
5. Działalność gospodarcza w budownictwie;
6. Zajęcia praktyczne.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BD.16 Montaż konstrukcji budowlanych.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, dokładność, zręczność, wytrzymałość na wysiłek fizyczny.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Monter konstrukcji budowlanych może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty montażowe lub we własnej firmie wykonującej roboty montażowe.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?
1. Nauka trwa 3 lata;
2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:

 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.

3. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;
 • montowania elementów konstrukcji budowlanych;
 • wykonywania prac związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych;
 • montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
 • montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
 • zabezpieczania elementów konstrukcji budowlanych przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie blacharza samochodowego?

1. Budownictwo ogólne;
2. Dokumentacja techniczna;
3. Konstrukcje budowlane;
4. Język obcy zawodowy;
5. Działalność gospodarcza w budownictwie;
6. Zajęcia praktyczne.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

BD.16 Montaż konstrukcji budowlanych.

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, dokładność, zręczność, wytrzymałość na wysiłek fizyczny.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Monter konstrukcji budowlanych może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty montażowe lub we własnej firmie wykonującej roboty montażowe.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.