Elektromechanik

Zajmuje się wykonywaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w wielu gałęziach gospodarki m.in. silników elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych, transformatorów czy sprzętu AGD (pralki, odkurzacze, żelazka i inne). Poza tym wykonuje on instalacje przełączające te urządzenia pod wysokie napięcie, a także zajmuje się montażem układów sterujących ich pracą.

Opłaty: 0 zł Okres nauki: 3 lata
Ten kierunek znajdziesz w mieście
zapisz się on-line

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód: Elektromechanik

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.
Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Symbol cyfrowy zawodu: 741201
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny.
 • Przez jeden tydzień uczeń uczęszcza do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących,
 • Przez drugi tydzień uczeń realizuje przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy.
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony antystatycznej i ochrony środowiska,
 • rozróżniania elementów obwodów elektrycznych,
 • charakteryzowania maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych, przewodów i kabli stosowanych w układach zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • rozpoznawania właściwych normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych, właściwości materiałów konstrukcyjnych,
 • posługiwania się schematami elektrycznymi,
 • stosowania praw elektrotechniki w obwodach elektrycznych i analogowych układach,
 • wykonywania pomiarów parametrów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i analogowych układach elektronicznych, obróbki ręcznej części maszyn i urządzeń elektrycznych, obróbki maszynowej części maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • wykonywania pomiarów warsztatowych części maszyn i urządzeń elektrycznych, połączeń mechanicznych części maszyn i urządzeń elektrycznych, rysunków technicznych,
 • opisywania elementów elektroniki analogowej,
 • montowania układów zasilania, zabezpieczeń, sterowania i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • uruchamiania i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie elektromechanika?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Montaż mechaniczny podzespołów i zespołów maszyn  i urządzeń elektrycznych
 • Uruchamianie i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Osoba na stanowisku elektromechanika powinna posiadać następujące cechy: zainteresowania techniczne, systematyczność, cierpliwość, spostrzegawczość, zdolności manualne, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Elektromechanik zajmujący się sprzętem gospodarstwa domowego może pracować w firmie produkcyjnej, w serwisie sprzętu AGD, może też prowadzić własną jednoosobową działalność gospodarczą.

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • tablet dla każdego ucznia,
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej,
 • stypendia socjalne,
 • stypendia naukowe,
 • zeszyty dla każdego ucznia,
 • komplet podręczników

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik elektryk (ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)

Technik energetyk (ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych, ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych)

Zawody pokrewne

Elektryk

Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. Do nauki w szkole zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak wygląda nauka w szkole?

 1. Nauka trwa 3 lata,
 2. W każdej klasie system kształcenia jest przemienny:
 • przez jeden tydzień uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących
 • przez drugi tydzień uczniowie realizują przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy
 1. W każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Umowa o pracę gwarantuje ochronę pracownika w oparciu o Kodeks Pracy.

Elektromechanik

Zajmuje się wykonywaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w wielu gałęziach gospodarki m.in. silników elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych, transformatorów czy sprzętu AGD (pralki, odkurzacze, żelazka i inne). Poza tym wykonuje on instalacje przełączające te urządzenia pod wysokie napięcie, a także zajmuje się montażem układów sterujących ich pracą.

Symbol cyfrowy zawodu: 741201
Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa
Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony antystatycznej i ochrony środowiska
 • rozróżniania elementów obwodów elektrycznych
 • charakteryzowania maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych, przewodów i kabli stosowanych w układach zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych
 • rozpoznawania właściwych norm i procedur oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych, właściwości materiałów konstrukcyjnych
 • posługiwania się schematami elektrycznymi
 • stosowania praw elektrotechniki w obwodach elektrycznych i analogowych układach
 • wykonywania pomiarów parametrów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i analogowych układach elektronicznych, obróbki ręcznej części maszyn i urządzeń elektrycznych, obróbki maszynowej części maszyn i urządzeń elektrycznych
 • wykonywania pomiarów warsztatowych części maszyn i urządzeń elektrycznych, połączeń mechanicznych części maszyn i urządzeń elektrycznych, rysunków technicznych
 • opisywania elementów elektroniki analogowej
 • montowania układów zasilania, zabezpieczeń, sterowania i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych
 • uruchamiania i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

Osoba na stanowisku elektromechanika powinna posiadać następujące cechy: zainteresowania techniczne, systematyczność, cierpliwość, spostrzegawczość, zdolności manualne, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Elektromechanik zajmujący się sprzętem gospodarstwa domowego może pracować w firmie produkcyjnej, w serwisie sprzętu AGD, może też prowadzić własną jednoosobową działalność gospodarczą.

Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu

Technik elektryk (ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych).

Technik energetyk (ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych, ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych).

Zawody pokrewne

Elektryk

Dlaczego warto wybrać Szkołę branżową I stopnia Cosinus?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • tablet dla każdego ucznia
 • dopłata do biletu miesięcznego w komunikacji miejskiej
 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • zeszyty dla każdego ucznia
 • komplet podręczników

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.