Aktualności: Włocławek

27
Lut

URATUJ KOMUŚ ŻYCIE

Akcja odbędzie się 14 i 15 marca 2015 w godzinach 09 -14

Zapraszamy do szkoły - Kaliska 108

Czekamy na Ciebie.

26
Lut

Legitymacje

Wychodząc na przeciw potrzebom słuchaczy informujemy, że w trakcie zjazdów istnieje możliwość naniesienia numeru Pesel do legitymacji. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i zgłosić się do sekretariatu.

17
Lut

Legitymacje

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie druków szkolnych wprowadzono zmiany w legitymacjach szkolnych. Wydane legitymacje należy uzupełnić o numer PESEL słuchacza.  Zmian dokonuje sekretariat szkoły. Wpis potwierdza odpowiednia pieczęcią.

Wpis numeru PESEL do legitymacji będzie dowodem do weryfikacji  prawo do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (PESEL pozwoli sprawdzić słuchacza w systemie eWUŚ).

Wszystkich słuchaczy zapraszamy do sekretariatu szkoły Plac Wolności 3/4 celem uzupełnienia danych.  

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS we Włocławku możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.