Aktualności: Włocławek

14
Maj

Zmiana planu zajęć!!!

Informujemy, iż uległ zmianie plan zajęć dla kierunku - Eksploatacja postów i terminali sem. I i II

Dnia 16.05.2015 zajęcia w godzinach 8.00-11.05  (zajęcia z Panią M.Otto)

Dnia 17.05.2015 zajęcia w godzinach 8.00-16.00 (zajęcia z Panią M.Otto)

Dnia 30.0.5.2015 zajęcia się nie odbędą - dzień wolny

Dnia 31.05.2015 zajęcia w godzinach 8.00-16.00 (zajęcia z Panią E.Pawlak)

11
Maj

Różnice programowe

Egzaminy z różnic programowych zostaną przeprowadzone w szkole przy ul. Kaliskiej 108 w n/w terminach:

Biologia              -   13.06.2015     od  godz. 12:00

Informatyka     -   13.06.2015     od  godz. 12:00

Geografia           -   16.05.2015     od godz.  08:00

Historia              -   16.05.2015     od godz. 08:00

WOS                      -   16.05.2015     od godz. 08:00

Chemia               -    14.06.2015     godz. 09:30

Fizyka                -    14.06.2015     godz. 09:30

Podst. przedsiębiorczości -   - 30.05.2015  od godz. 08:30

09
Maj

Różnice programowe

Informujemy, iż egzamin z różnic programowych z chemii i fizyki odbędzie 14.06.2015 r w szkole ul. Kaliska 108 o godz. 09:30

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS we Włocławku możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.