Aktualności: Włocławek

30
Wrz

zjazd 3-4 październik 2015

Przypominamy o zbliżającym się zajęciach. Widzimy się na zajęciach 3 - 4  październik 2015

21
Wrz

Zaświadczenia

Informujemy, że zaświadczenia i wszelkie dokumenty wydawane są tylko i wyłącznie słuchaczom.

Osobom postronnym typu kolega, koleżanka, matka, ojciec, brat, siostra, kuzyn itp żadne dokumenty nie będą wydawane.

21
Wrz

Praktyki w szkołach policealnych

1. Czas trwania praktyki jest uzależniony od kierunku kształcenia i semestru.

2. Prawidłowo wypełniona dokumentacja praktyk musi być zdana w szkole :

- dla praktyk realizowanych w 1 terminie do 10.01.2016

- dla praktyk realizowanych w terminie dodatkowym (podanie złożone dyrektorowi szkoły do dnia rady klasyfikacyjnej) do 31.01.2016

3. Druki umów, harmonogramy, dzienniczki praktyk są dostępne w sekretariacie lub u Dyrektora.

4. Istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych w miejscach wskazanych przez szkołę lub wybranych indywidualnie przez słuchacza.


Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS we Włocławku możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.