Pisemna gwarancja bezpłatności

Gwarancja bezpłatności

Gwarancja bezpłatności

Zapisz się do szkoły i skorzystaj z bezpłatnej nauki.

Promocja dotyczy wszystkich słuchaczy, którzy rozpoczną naukę w semestrze wiosennym 2017/2018 (również tych, którzy zapisują się na semestry wyższe).

Słuchacze rozpoczynający naukę w semestrze wiosennym 2017/2018 mają zagwarantowaną bezpłatną naukę przez cały cykl kształcenia. Słuchacz korzystający z promocji nie ponosi żadnych kosztów w całym cyklu kształcenia! Nie pobieramy żadnych opłat, nawet jeśli słuchacz zrezygnuje z nauki! Słuchacz korzystający z promocji nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za materiały na zajęcia, zaświadczenia, a także egzaminy.

W szkole Cosinus:

 • wpisowe - 0zł
 • czesne - 0zł
 • egzaminy semestralne - 0zł
 • egzaminy poprawkowe - 0zł
 • powtarzanie semestru - 0zł
 • kara za brak frekwencji - 0zł
 • opłata za wydanie legitymacji - 0zł
 • opłata za wydanie indeksu - 0zł
 • opłata za wydanie zaświadczenia - 0zł
 • opłata za egzamin maturalny - 0zł
 • opłata za egzamin zawodowy - 0zł

 

Szkoła Cosinus nie pobiera żadnych ukrytych opłat!

Pisemna GWARANCJA BEZPŁATNOŚCI dla każdego słuchacza, który zapisze się na semestr wiosennym 2017/2018 . Każdy słuchacz, który skorzysta z promocji, otrzyma podpisany imienny certyfikat bezpłatności!

BEZ gwiazdek, BEZ ukrytych opłat, BEZ kar!