Aktualności: Elbląg

03
Mar

Zapraszamy do udziału w akcji 14.03.2015 r.godz 9:00 – 15:00.

19
Lut

FAKULTETY 16.03.- 18.03.2015r.

FAKULTETY  ul.Bema 50

16.03.2015r. poniedziałek-godz.17:00-20:00 - j.polski

17.03.2015r. wtorek - godz.17:00- 20:00 -j.angielski

18.03.2015r. środa - godz.17:00 - 20:00 - matematyka

30
Sty

EGZAMINY POPRAWKOWE I TERMINY DODATKOWE DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH COSINUS LUTY 2015r.

Technik Administracji:

Semestr I

podst.przedsiębiorczości(ust.)- 14.02.2015 godz 9:30

postępowanie w administracji(ust.)-14.02.2015 godz.9:00

podst.prawa administracyjnego(pis.)- 14.02.2015 godz.8:00

podst.prawa cywilnego(pis.)-15.02.2015 godz.8:00

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Semestr I

zasady prowadzenia ochrony osób i mienia(pis.)- 14.02.2015 godz.8:00

język obcy w ochronie osób i mienia(ust.)- 14.02.2015 godz.9:00

ochrona osób(pis.)- 14.02.2015 godz8:00

Semestr III

podstawy prawa w ochronie osób i mienia(pis.)-14.02.2015 godz.8:00

konwojowanie(ust.)- 15.02.2015 godz9:00

podst.ekonomii w ochronie osób i mienia(ust.)- 14.02.2015 godz.9:30

ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń(pis.)- 14.02.2015 godz.10:00

wyszkolenie strzeleckie(ust.)-15.02.2015 godz.9:00

techniki interwencyjne i samoobrona(ust.)- 15.02.2015 godz.9:00

Technik usług kosmetycznych

Semestr I

podst.anatomiczno dermatologiczne(pis.)-14.02.2015 godz.8:00

kosmetyka pielęgnacyjna i upięk.twarzy,szyi i dekoltu(pis.)-14.02.2015 godz.8:00

Technik informatyk

Semestr III

systemy baz danych(pis.)- 14.02.2015 godz.8:00

projektowanie i montaż lokalnych sieci komput.(ust.)- 14.02.2015 godz.9:00

Technik rachunkowości

Semestr I

rachunkowość finansowa(pis.)- 14.02.2015 godz.8:00

biuro rachunkowe(ust.)- 15.02.2015 godz.9:30

działalność gospodarcza w branży ekonomicznej(pis.)- 14.02.2015 godz.9:00

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Semestr I

techniczne bezpieczeństwo pracy(pis.)- 14.02.2015 godz.8:00

zarządzanie syst. bezp. i hig. pracy(ust.)- 14.02.2015 godz.9:00

zagrożenia w środowisku pracy(pis.)- 14.02.2015 godz.8:00

podstawy przedsiębiorczości(ust.)- 14.02.2015 godz.9:30

Semestr III

Egzamin poprawkowy

ocena ryzyka zawodowego(pis.)- 14.02.2015 godz.8:00

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Elblągu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.