Aktualności: Poznań

27
Lip

Świadectwa ukończenia szkoły i dyplomy – szkoła przy ul. Prądzyńskiego

Do końca sierpnia 2014r. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie absolwentów i słuchaczy ZPS "Cosinus" uczących się w szkole przy ul. Prądzyńskiego można odbierać osobiście w sekretariacie przy ul. Św. Marcin 66/72

09
Lip

Egzamin zawodowy – sesja sierpień –wrzesień – październik 2014r.

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus” w Poznaniu podaje terminy i miejsce zdawania egzaminów :

-część pisemna : 8 września 2014r., ul. Święty Marcin 66/72

 • Godzina 10.00 :
  A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach,
  A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich,
  A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji,
   E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryfer.
 • Godzina 12.00 :
  A.36.
  Prowadzenie rachunkowości,
  A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
  A.67.  Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach poczt…,  
  E.13. 
  Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie siec. ,
  Z.03. Ochrona osób i mienia.
 • Godzina 14.00 :
  A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp ,
  A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych,
  E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administr. bazami.
  Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

- część praktyczna ( dla kwalifikacji z dokumentacją ): 9 października 2014r., ul. Święty Marcin 66/72

 • Godzina 9.00 :  
  A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich,
  A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.                       
 • Godzina 13.00 :
  A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
  A.67.  Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach poczt…, 
  Z.03. Ochrona osób i mienia.

- część praktyczna ( dla pozostałych kwalifikacji ): od 18 sierpnia do 17 października 2014 r.

Szczegółowy harmonogram dla tych kwalifikacji zostanie podany natychmiast po otrzymaniu harmonogramu z OKE.

08
Lip

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2015 R.

Sesja 1.: styczeń – luty 2015 r.

Część pisemna: 8 stycznia 2015 r.

Część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja: 15 stycznia 2015 r.

Część praktyczna w pozostałych kwalifikacjach: od 9 stycznia do 27 lutego 2015 r.

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu można składać w sekretariacie szkoły na ul. Święty Marcin 66/72 ( I piętro ) do dnia 7 września 2014r.

Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Poznaniu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.