Aktualności: Poznań

08
Lip

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2015

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus” w Poznaniu i Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Poznaniu podaje terminy zdawania egzaminu zawodowego w sesji sierpień – wrzesień – październik 2015r. :

1.Technik eksploatacji portów i terminali – kwalifikacja A.33.

- część praktyczna 10 października 2015r. godz. 9.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

2.Technik eksploatacji portów i terminalikwalifikacja A.34.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 8 października 2015r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

3. Technik usług kosmetycznych  kwalifikacja A.61.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 8 października 2015r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

4. Technik usług kosmetycznych  – kwalifikacja A.62.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 3 października 2015r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00, III godz. 16.00, 4 października 2015r. zm.I godz. 8.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

5. Technik usług pocztowych i finansowychkwalifikacja A.67. 

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 8 października 2015r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

6. Technik administracji  – kwalifikacja A.68.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 10.00,  

- część praktyczna 8 października 2015r. godz. 9.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

7. Technik rachunkowości kwalifikacja A.36.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 12.00,

- część praktyczna 5 października 2015r. zmiany: I godz. 9.00, II godz. 15.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

8. Technik rachunkowości  – kwalifikacja A.65.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 5 października 2015r.godz. 9.00  

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

9. Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnejkwalifikacja S.09.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 8 października 2015r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

10. Opiekun medyczny  – kwalifikacja Z.04.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 11 października 2015r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania części pisemnej: ul. Święty Marcin 66/72.

Miejsce zdawania części praktycznej: ul. 27 Grudnia 7.

11. Technik informatyk  – kwalifikacja E.12.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 10.00,  

- część praktyczna 10 października 2015r. zmiany : I godz. 8.00 i II godz. 12.00. ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

12. Technik informatyk  – kwalifikacja E.13.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 10 października 2015r. zmiana III godz. 16.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

13. Technik informatyk  – kwalifikacja E.14.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 5 października 2015r. godz. 8.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

14. Technik ochrony fizycznej osób i mienia  – kwalifikacja Z.03.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 8 października 2015r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

 15. Florysta  – kwalifikacja R.26.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 3 października 2015r. zmiany : I godz. 8.00 i II godz. 12.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

 

03
Lip

Wyniki egzaminu zawodowego.

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły "Cosinus" w Poznaniu  i Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Poznaniu informuje, że dyplomy, świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz wyniki egzaminów osoby zdające w sesji maj, czerwiec, lipiec 2015r. będą mogły odebrać u dyrektora szkoły ( ul. Święty Marcin 66/72, II piętro ) dnia 28 sierpnia 2015r. w godzinach 16.00 - 18.00. Po tym terminie odbiór będzie możliwy w sekretariacie szkoły.

03
Lip

Dyżur dyrektora szkoły.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 7 lipca 2015r. do dnia 3 sierpnia 2015r. dyżury dyrektora głównego Zaocznej Policealnej Szkoły "Cosinus" w Poznaniu i Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Poznaniu zostają odwołane.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Poznaniu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.