Aktualności: Poznań

22
Sie

Terminarz zjazdów dla Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus” w Poznaniu dla zawodów: rachunkowość, ochrona, porty i terminale, florysta, bhp

Terminarz zjazdów

semestr jesienny roku szkolnego 2014/2015

Poznań, os. Piastowskie 106

Nazwa szkoły:

Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Poznaniu

Technik Rachunkowości (semestry I, II, III, IV)

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia (semestry I, II, III)

Technik Eksploatacji Portów i Terminali (semestry I i III)

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (semestr I)

Florysta (semestr I)

 

 

L.p.

Data

Uwagi

  1.  

06-07 września 2014r.

nie ma zjazdu dla   semestrów I

naukę rozpoczynają   semestry II, III, IV

  2.  

20-21 września 2014r.

nie ma zjazdu dla   semestrów I

pozostałe semestry   wg planu

  3.  

04-05   października 2014r.

naukę rozpoczynają   semestry I,

pozostałe semestry   wg planu

  4. 

18-19   października 2014r.

poszczególne semestry wg planu

  5.  

15-16   listopada 2014r.

poszczególne semestry wg planu

  6. 

29-30 listopada 2014r.

poszczególne semestry wg planu

  7.  

13-14   grudnia 2014r.

poszczególne semestry wg planu

  8.  

20-21   grudnia 2014r.

poszczególne   semestry wg planu

planowany koniec   nauki dla semestrów zdających kwalifikacje w sesji styczeń-luty 2015r.

  9.  

10-11   stycznia 2015r.

poszczególne semestry wg planu

  10.  

24-25 stycznia 2015r.

poszczególne semestry wg planu

22
Sie

Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym dla kierunków: technik rachunkowości, technik ochrony fizycznej, technik usług pocztowych i finansowych, technik eksploatacji portów i terminali

Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym odbędą się 30 sierpnia 2014 roku w sekretariacie głównym  Cosinusa przy ul. Św. Marcin w godzinach od 8.00 do 13.00 w salach 3 i 13. W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy: s.waranski@cosinus.pl

22
Sie

Terminarz zjazdów jesień 2014 TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH oraz OPIEKUN MEDYCZNY

                                 Terminarz zjazdów

                               Semestr jesienny roku szkolnego 2014/2015             

                      Nazwa szkoły:

                Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Poznaniu

                            Technik usług kosmetycznych

                            Opiekun medyczny

 

 

L.p.

Data

Uwagi

  1.     

6-7 września 2014

Nie ma zjazdu dla semestrów pierwszych.

Naukę rozpoczynają semestry II, III, IV

  2.     

13-14 września 2014

Nie ma zjazdu dla semestrów pierwszych. Pozostałe semestry wg planu

  3.     

4-5 października 2014

Naukę rozpoczynają semestry pierwsze.

Pozostałe semestry wg planu

  4.     

11-12 października 2014

Poszczególne semestry wg planu

  5.     

25-26 października 2014

Poszczególne semestry wg planu

  6.     

8-9 listopada 2014

Poszczególne semestry wg planu

  7.     

22-23 listopada 2014

Poszczególne semestry wg planu

  8.     

29-30 listopada 2014

Poszczególne semestry wg planu

  9.     

6-7 grudnia 2014

Poszczególne semestry wg planu

  10.   

13-14  grudnia 2014

Naukę kończą semestry programowo najwyższe ( IV TUK, II OM);

Pozostałe semestry wg planu

  11.   

10-11 stycznia  2015

Poszczególne semestry wg planu

  12.   

17-18 stycznia 2015

Poszczególne semestry wg planu

 

Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Poznaniu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.