Aktualności: Poznań

23
Kwi

HARMONOGRAM – STARY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus” w Poznaniu podaje terminy zdawania „STAREGO” egzaminy zawodowego w sesji letniej 2015r.

  • Technik prac biurowych

- etap pisemny 15 czerwca 2015r. godz. 12.00.

  • Technik obsługi turystycznej

- etap praktyczny 17 czerwca 2015r. godz. 9.00.

  • Technik usług kosmetycznych

- etap pisemny 15 czerwca 2015r. godz. 12.00,

- etap praktyczny 17 czerwca 2015r. godz. 9.00.

  • Technik ochrony fizycznej osób o mienia

- etap praktyczny 16 czerwca 2015r. godz. 9.00.

  • Technik informatyk

- etap pisemny 15 czerwca 2015r. godz. 12.00,

- etap praktyczny 16 czerwca 2015r. godz. 9.00.

  • Technik rachunkowości

- etap praktyczny 18 czerwca 2015r. godz. 9.00.

Miejsce zdawania egzaminów : ul. Święty Marcin 66/72 ( Ip.).

14
Kwi

HARMONOGRAM NOWYCH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – SESJA MAJ-LIPIEC 2015

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus” w Poznaniu i Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Poznaniu podaje terminy zdawania egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2015r. :

1.Technik eksploatacji portów i terminali – kwalifikacja A.33.

- część pisemna 22 czerwca 2015r. godz. 10.00,  

- część praktyczna 10 czerwca 2015r. godz. 9.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

2.Technik eksploatacji portów i terminalikwalifikacja A.34.

- część pisemna 22 czerwca 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 23 czerwca 2015r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

3. Technik usług kosmetycznych  kwalifikacja A.61.

- część pisemna 22 czerwca 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 23 czerwca 2015r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

4. Technik usług kosmetycznych  – kwalifikacja A.62.

- część pisemna 22 czerwca 2015r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 1,2,3 lipca 2015r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00, III godz. 16.00.( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

5. Technik usług pocztowych i finansowychkwalifikacja A.67. 

- część praktyczna 23 czerwca 2015r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

6. Technik administracji  – kwalifikacja A.68.

- część pisemna 22 czerwca 2015r. godz. 10.00,  

- część praktyczna 23 czerwca 2015r. godz. 9.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

7. Technik rachunkowości kwalifikacja A.36.

- część pisemna 22 czerwca 2015r. godz. 12.00,

- część praktyczna 8 czerwca 2015r. zmiany: I godz. 9.00, II godz. 15.00 ( słuchacze - imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ) oraz  

- część praktyczna 9 czerwca 2015r. godz. 9.00 - absolwenci.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

8. Technik rachunkowości  – kwalifikacja A.65.

- część pisemna 22 czerwca 2015r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 11 czerwca 2015r. zm. I godz. 9.00 (absolwenci )

oraz 11 czerwca zm.II godz. 15.00 i 12 czerwca 2015r. zm.I godz.9.00 i zm.II godz. 15.00 ( słuchacze ) - imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

9. Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnejkwalifikacja S.09.

- część pisemna 22 czerwca 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 23 czerwca 2015r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

10. Opiekun medyczny  – kwalifikacja Z.04.

- część pisemna 22 czerwca 2015r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 24, 25, 26 czerwca 2015r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00, III godz. 16.00. oraz 27 czerwca 2015r. zm.I godz.8.00( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania : ul. 27 Grudnia 7.

11. Technik informatyk  – kwalifikacja E.12.

- część pisemna 22 czerwca 2015r. godz. 10.00,  

- część praktyczna 13, 14 czerwca 2015r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00 i III godz. 16.00. oraz 20 czerwca 2015r. zmiany : I godz. 8.00 i II godz. 12.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

12. Technik informatyk  – kwalifikacja E.13.

- część pisemna 22 czerwca 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 20 czerwca 2015r. zmiana III godz. 16.00. oraz 21 czerwca 2015r. zmiany : I godz. 8.00 i II godz. 12.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

13. Technik informatyk  – kwalifikacja E.14.

- część pisemna 22 czerwca 2015r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 12 czerwca 2015r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00 i III godz. 16.00 – słuchacze oraz 13 czerwca 2015 zm.I godz. 8.00 – słuchacze i absolwenci ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

14. Technik ochrony fizycznej osób i mienia  – kwalifikacja Z.03.

- część pisemna 22 czerwca 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 23 czerwca 2015r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72

15. Florysta  – kwalifikacja R.26.

- część pisemna 22 czerwca 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 24 czerwca 2015r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00 i III godz. 16.00   oraz 25 czerwca 2015 zm.I godz. 8.00, II godz. 12.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.


02
Kwi

Dyżur v-ce dyrektora oddziału przy ul. Prądzyńskiego 53

Ze względu na zamknięcie szkoły przy ul. Prądzyńskiego 53 podczas ferii świątecznych dyżur v-ce dyrektora dla kierunków:

  • asystent kierownika produkcji filmowej/TV
  • technik administracji
  • technik informatyk

w dniu  7  kwietnia  2015r.   jest odwołany.

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Poznaniu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.