Aktualności: Poznań

25
Lis

Uwaga! Uaktualnione terminy części praktycznej (nowy egzamin zawodowy) – zawody z wykonaniem

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus” w Poznaniu podaje terminy zdawania  części praktycznej egzaminu zawodowego-zawody z wykonaniem w sesji STYCZEŃ-LUTY 2015R :

-- Technik rachunkowości, kwalifikacja A.36.( miejsce zdawania - ul. Święty Marcin 66/72 ):

 • 13.01.2015r. ( zmiana I godz. 9.00, zmiana II godz. 15.00 ),
 • 14.01.2015r. ( zmiana I godz. 9.00, zmiana II godz. 15.00 ),
 • 16.01.2015r. ( zmiana I godz. 9.00 )

                                            kwalifikacja A.65.( miejsce zdawania - Święty Marcin 66/72 ):

 • 16.01.2015r. (  zmiana II godz.15.00 ),
 • 17.01.2015r. ( zmiana I godz. 9.00, zmiana II godz.15.00 ).

- Technik usług kosmetycznych, kwalifikacja A.62.( miejsce zdawania - ul. Święty Marcin 66/72 ):

 • 02.02.2015r. ( zmiana I godz. 8.00, zmiana II godz. 12.00, zmiana III godz. 16.00 ),
 • 03.02.2015r. ( zmiana I godz. 8.00, zmiana II godz. 12.00, zmiana III godz. 16.00 ),
 • 04.02.2015r. ( zmiana I godz. 8.00 ).

- Technik informatyk, kwalifikacja E.12.( miejsce zdawania - ul. Święty Marcin 66/72 ):

 • 02.02.2015r. ( zmiana I godz. 8.00, zmiana II godz. 12.00, zmiana III godz. 16.00 ),
 • 03.02.2015r. ( zmiana I godz. 8.00, zmiana II godz. 12.00 ).

                                     kwalifikacja E.13.( miejsce zdawania - ul. Święty Marcin 66/72 ):

 • 02.02.2015r. ( zmiana I godz. 8.00, zmiana II godz. 12.00, zmiana III godz. 16.00 ),
 • 03.02.2015r. ( zmiana I godz. 8.00, zmiana II godz. 12.00 ).

                                     kwalifikacja E.14.( miejsce zdawania - ul. Święty Marcin 66/72 ):

 • 18.01.2015r. ( zmiana I godz. 8.00, zmiana II godz. 12.00, zmiana III godz. 16.00 ).

- Opiekun medyczny, kwalifikacja Z.04.( miejsce zdawania - ul.27Grudnia 7 ):

 • 14.01.2015r. ( zmiana I godz. 8.00, zmiana II godz. 12.00, zmiana III godz. 16.00 ),
 • 15.01.2015r. ( zmiana I godz. 8.00, zmiana II godz. 12.00, zmiana III godz. 16.00 ),
 • 16.01.2015r. ( zmiana I godz. 8.00, zmian II godz.12.00 ).

UWAGA!

Imienne listy zdających  zostaną wywieszone na tablicy w szkole - ul. Święty Marcin 66/72 (I piętro) na miesiąc przed terminem egzaminu.

 

25
Lis

NOWY Egzamin zawodowy – sesja styczeń – luty 2015r.

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus” w Poznaniu podaje terminy i miejsce zdawania egzaminów (NOWYCH) :

-część pisemna : 8 stycznia 2015r., miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72 ( wszystkie kwalifikacje z wyjątkiem E.13 ).

 • Godzina 10.00 :
  A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach,
  A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich,
  A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji,
   E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
 • Godzina 12.00 :
  A.36.
  Prowadzenie rachunkowości,
  A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
  A.67.  Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i finansowych,  
  E.13. 
  Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - miejsce zdawania :                    ul. 27 Grudnia 7,
  Z.03. Ochrona osób i mienia.
 • Godzina 14.00 :
  A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp ,
  A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych,
  E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
  Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

- część praktyczna ( dla kwalifikacji z dokumentacją ): 15 stycznia 2015r., ul. Święty Marcin 66/72

 • Godzina 9.00 :  
  A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich,
  A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.                       
 • Godzina 13.00 :
  A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
  A.67.  Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach poczt…, 
  Z.03. Ochrona osób i mienia.

- część praktyczna ( dla pozostałych kwalifikacji ): od 09 stycznia do 27 lutego 2015 r.

Szczegółowy harmonogram dla tych kwalifikacji zostanie podany natychmiast po otrzymaniu harmonogramu z OKE.

22
Lis

EGZAMIN Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły "Cosinus" w Poznaniu uprzejmie informuje, że egzamin z podstaw przedsiębiorczości zostanie przeprowadzony dnia 14 grudnia 2014r. o godz.17.00 na ul. Święty Marcin 66/72 ( I piętro ).

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Poznaniu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.