Aktualności: Poznań

22
Lis

HARMONOGRAM NOWY EGZAMIN ZAWODOWY – styczeń, luty 2016

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Poznaniu podaje terminy zdawania egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2016r. :

1.Technik eksploatacji portów i terminali – kwalifikacja A.33.

- część pisemna 14 stycznia 2016r. godz. 10.00,  

- część praktyczna 30 stycznia 2015r. godz. 15.00.

Miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

2.Technik eksploatacji portów i terminalikwalifikacja A.34.

- część pisemna 14 stycznia 2016r. godz. 12.00, 

- część praktyczna 15 stycznia 2016r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

3. Technik usług kosmetycznych  kwalifikacja A.61.

- część pisemna 14 stycznia 2016r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 15 stycznia 2016r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

4. Technik usług kosmetycznych  – kwalifikacja A.62.

- część pisemna 14 stycznia 2016r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 26 i 27 stycznia 2016r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00, III godz. 16.00. ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania obu części egzaminu: ul. Święty Marcin 66/72.

5. Technik administracji  – kwalifikacja A.68.

- część pisemna 14 stycznia 2016r. godz. 10.00,  

- część praktyczna 15 stycznia 2016r. godz. 9.00.

Miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

6. Technik rachunkowości kwalifikacja A.36.

- część pisemna 14 stycznia 2016r. godz. 12.00,

miejsce zdawania części pisemnej : ul. Bukowska 53 ( budynek Gimnazjum nr 60 ),

- część praktyczna 20 i 21 stycznia 2016r. zmiany: I godz. 9.00, II godz. 15.00 oraz 22 stycznia 2016r. zmiana I godz. 9.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ),

miejsce zdawania części praktycznej : ul. Święty Marcin 66/72.

7. Technik rachunkowości  – kwalifikacja A.65.

- część pisemna 14 stycznia 2016r. godz. 14.00,

miejsce zdawania części pisemnej : ul. Bukowska 53 ( budynek Gimnazjum nr 60 ),

- część praktyczna 30 stycznia 2016r. zmiana II godz. 15.00 oraz 31 stycznia 2016r. zmiana I godz. 9.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ),

miejsce zdawania części praktycznej : ul. Święty Marcin 66/72.

8. Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnejkwalifikacja S.09.

- część pisemna 14 stycznia 2016r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 15 stycznia 2016r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

9. Opiekun medyczny  – kwalifikacja Z.04.

- część pisemna 14 stycznia 2016r. godz. 14.00,  

miejsce zdawania części pisemnej : ul. Święty Marcin 66/72

- część praktyczna 28 stycznia 2016r. zmiany : II godz. 12.00, III godz. 16.00 oraz 29 stycznia 2016r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00, III godz. 16.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ),

miejsce zdawania części praktycznej : ul. 27 Grudnia 7.

10. Technik informatyk  – kwalifikacja E.12.

- część pisemna 14 stycznia 2016r. godz. 10.00,  

- część praktyczna 13 lutego 2016r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

11. Technik informatyk  – kwalifikacja E.13.

- część pisemna 14 stycznia 2016r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 13 lutego 2016r. zmiana III godz. 16.00 oraz 14 lutego 2016r. zmiany : I godz. 8.00 i II godz. 12.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

12. Technik informatyk  – kwalifikacja E.14.

- część pisemna 14 stycznia 2016r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 20 stycznia 2016r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00 i III godz. 16.00

( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania obu części egzaminu: ul. Święty Marcin 66/72.

13. Technik ochrony fizycznej osób i mienia  – kwalifikacja Z.03.

- część pisemna 14 stycznia 2016r. godz. 12.00,

miejsce zdawania części pisemnej : ul. Bukowska 53 ( budynek Gimnazjum nr 60 ),

- część praktyczna 15 stycznia 2016r. godz. 13.00,

miejsce zdawania części praktycznej egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

14. Florysta  – kwalifikacja R.26.

- część pisemna 14 stycznia 2016r. godz. 12.00,

miejsce zdawania części pisemnej : ul. Bukowska 53 ( budynek Gimnazjum nr 60 ),

- część praktyczna 29 stycznia 2016r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00 i III godz. 16.00 –  ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ),

miejsce zdawania części praktycznej egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

15. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – kwalifikacja Z.13.

- część pisemna 14 stycznia 2016r. godz. 12.00,

miejsce zdawania części pisemnej : ul. Bukowska 53 ( budynek Gimnazjum nr 60 ),

- część praktyczna 15 stycznia 2016r. godz. 13.00,

miejsce zdawania części praktycznej : ul. 27 Grudnia 7.

 

21
Lis

Egzamin z podstaw przedsiębiorczości.

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Poznaniu uprzejmie informuje, że egzamin z podstaw przedsiębiorczości odbędzie się 9 stycznia 2016r. o godz. 17.00, ul. Święty Marcin 66/72. Ewentualne niedogodności proszę zgłaszać nauczycielowi pocztą elektroniczną.

11
Lis

Wydawanie zaświadczeń o pobieraniu nauki.

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Poznaniu uprzejmie informuje, że zaświadczenia o pobieraniu nauki wydawane są w sekretariatach oddziałowych ( w miejscu pobierania nauki ) w czasie zjazdów i dyżurów dyrektorów odpowiednich kierunków.


Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Poznaniu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.