Aktualności: Poznań

15
Kwi

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2106

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Poznaniu podaje terminy zdawania „nowego” egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2016r. :

1.Technik eksploatacji portów i terminalikwalifikacja A.34.

- część pisemna 17 czerwca 2016r. godz. 12.00, 

- część praktyczna 23 czerwca 2016r. godz. 13.00,

miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

2. Technik usług kosmetycznych  kwalifikacja A.61.

- część pisemna 17 czerwca 2016r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 23 czerwca 2016r. godz. 13.00,

miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

3. Technik usług kosmetycznych  – kwalifikacja A.62.

- część pisemna 17 czerwca 2016r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 29 i 30 czerwca 2016r. oraz 1 i 2 lipca 2016r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00, III godz. 16.00. oraz 3 lipca 2016r. zmiany : I godz. 8.00 i II godz. 12.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania ),

miejsce zdawania obu części egzaminu: ul. Święty Marcin 66/72.

4. Technik administracji  – kwalifikacja A.68.

- część pisemna 17 czerwca 2016r. godz. 10.00,  

- część praktyczna 23 czerwca 2016r. godz. 9.00,

miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

5. Technik rachunkowości kwalifikacja A.36.

- część pisemna 17 czerwca 2016r. godz. 12.00,

- część praktyczna 21 i 22 czerwca 2016r. zmiany II godz. 15.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania ),

miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

6. Technik rachunkowości  – kwalifikacja A.65.

- część pisemna 17 czerwca 2016r. godz. 14.00,

- część praktyczna 24 czerwca 2016r. zmiana II godz. 15.00 oraz 25 czerwca 2016r. zmiany:   I godz. 9.00 i II godz. 15.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania ),

miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

7. Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnejkwalifikacja S.09.

- część pisemna 17 czerwca 2016r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 23 czerwca 2016r. godz. 13.00,

miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

8. Opiekun medyczny  – kwalifikacja Z.04.

- część pisemna 17 czerwca 2016r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 25 i 26 czerwca 2016r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00, III godz. 16.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania ),

miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. 27 Grudnia 7.

9. Technik informatyk  – kwalifikacja E.12.

- część pisemna 17 czerwca 2016r. godz. 10.00,  

- część praktyczna 29 i 30 czerwca 2016r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00, III godz. 16.00 oraz 1 lipca 2016r. zmiana godz. 8.00  ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania ),

miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

10. Technik informatyk  – kwalifikacja E.13.

- część pisemna 17 czerwca 2016r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 18 czerwca 2016r. zmiana III godz. 16.00 oraz 19 czerwca 2016r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00, III godz. 16.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania ),

miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

11. Technik informatyk  – kwalifikacja E.14.

- część pisemna 17 czerwca 2016r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 18 czerwca 2016r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00 i III godz. 16.00 oraz 21 czerwca 2016r.zmian III godz. 16.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania ),

miejsce zdawania obu części egzaminu: ul. Święty Marcin 66/72.

12. Technik ochrony fizycznej osób i mienia  – kwalifikacja Z.03.

- część pisemna 17 czerwca 2016r. godz. 12.00,

- część praktyczna 23 czerwca 2016r. godz. 13.00,

miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

13. Florysta  – kwalifikacja R.26.

- część pisemna 17 czerwca 2016r. godz. 12.00,

- część praktyczna 25 i 26 czerwca 2016r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00 i III godz. 16.00 –  ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania ),

miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

14. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – kwalifikacja Z.13.

- część pisemna 17 czerwca 2016r. godz. 12.00,

- część praktyczna 23 czerwca 2016r. godz. 13.00,

miejsce zdawania obu części egzaminu : ul. Święty Marcin 66/72.

15
Kwi

Dyżur dyrektora ZPS „Cosinus PLUS”

W związku z obchodami w Poznaniu  Jubileuszu  Chrztu Polski dyżur dyrektora głównego ZPS "Cosinus Plus" w dniu 15 kwietnia br. jest odwołany

09
Kwi

Informacje dla maturzystów

 

Harmonogram egzaminów maturalnych jest dostępny w sekretariacie ul. 27 Grudnia 7.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:

- długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) - wszystkie przedmioty

- linijka - biologia, chemia, fizyka i astronomia

- kalkulator prosty (umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb) - chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

- lupa - geografia, historia

Apeluję do wszystkich maturzystów, którzy złożyli deklarację, a rezygnują z egzaminu w tym roku o zgłoszenie tego faktu t.pazderska@cosinus.pl.


Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Poznaniu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.