Aktualności: Poznań

27
Sie

Sesja wrzesień-październik 2015 egzaminu zawodowego-przybory cz. pisemna.

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE każdy zdający w części pisemnej ( zarówno zdający w wersji papierowej, jak i elektronicznej ) w sesji sierpień-wrzesień-październik 2015 powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty (prosimy chętnych do korzystania o przyniesienie ze sobą kalkulatorów, które umożliwiają wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczenie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

ZDAJĄCY MUSI MIEĆ DOWÓD OSOBISTY, EWENTUALNIE PASZPORT.

09
Sie

Deklaracje – nowy egzamin zawodowy-sesja styczeń-luty 2016

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Poznaniu uprzejmie informuje słuchaczy szkoły, że deklaracje przystąpienia do egzaminu w sesji styczeń-luty 2016r. można składać w sekretariacie szkoły ul. Święty Marcin 66/72 (I piętro ) do dnia 13 września 2015r. Jednocześnie przypominamy, że absolwenci deklaracje przystąpienia do egzaminu składają w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ul. Gronowa 22 do 31. sierpnia 2015r.

Uwaga! Zgodnie z nowelizacją ustawy od dnia 1 września 2015r. absolwenci składają deklaracje w szkole macierzystej ( którą ukończyli ).

 

08
Lip

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2015-UWAGA ZMIANA DLA KWALIFIKACJI A.67. I S.09.

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus” w Poznaniu i Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Poznaniu podaje terminy zdawania egzaminu zawodowego w sesji sierpień – wrzesień – październik 2015r. :

1.Technik eksploatacji portów i terminali – kwalifikacja A.33.

- część praktyczna 10 października 2015r. godz. 9.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

2.Technik eksploatacji portów i terminalikwalifikacja A.34.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 8 października 2015r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

3. Technik usług kosmetycznych  kwalifikacja A.61.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 8 października 2015r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

4. Technik usług kosmetycznych  – kwalifikacja A.62.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 3 października 2015r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00, III godz. 16.00, 4 października 2015r. zm.I godz. 8.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

5. Technik usług pocztowych i finansowychkwalifikacja A.67. 

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 10.00, ( zmiana godziny egzaminu - egzamin w formie elektronicznej )

- część praktyczna 8 października 2015r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

6. Technik administracji  – kwalifikacja A.68.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 10.00,  

- część praktyczna 8 października 2015r. godz. 9.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

7. Technik rachunkowości kwalifikacja A.36.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 12.00,

- część praktyczna 5 października 2015r. zmiany: I godz. 9.00, II godz. 15.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

8. Technik rachunkowości  – kwalifikacja A.65.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 5 października 2015r.godz. 9.00  

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

9. Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnejkwalifikacja S.09.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 10.00, ( zmiana godziny egzaminu - egzamin w formie elektronicznej ) ,  

- część praktyczna 8 października 2015r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

10. Opiekun medyczny  – kwalifikacja Z.04.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 11 października 2015r. zmiany : I godz. 8.00, II godz. 12.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania części pisemnej: ul. Święty Marcin 66/72.

Miejsce zdawania części praktycznej: ul. 27 Grudnia 7.

11. Technik informatyk  – kwalifikacja E.12.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 10.00,  

- część praktyczna 10 października 2015r. zmiany : I godz. 8.00 i II godz. 12.00. ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

12. Technik informatyk  – kwalifikacja E.13.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 10 października 2015r. zmiana III godz. 16.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

13. Technik informatyk  – kwalifikacja E.14.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 14.00,  

- część praktyczna 5 października 2015r. godz. 8.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

14. Technik ochrony fizycznej osób i mienia  – kwalifikacja Z.03.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 8 października 2015r. godz. 13.00.

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

 15. Florysta  – kwalifikacja R.26.

- część pisemna 8 września 2015r. godz. 12.00,  

- część praktyczna 3 października 2015r. zmiany : I godz. 8.00 i II godz. 12.00 ( imienne listy przydziału do zmian zostaną wywieszone najpóźniej miesiąc przed egzaminem w miejscu zdawania egzamin ).

Miejsce zdawania : ul. Święty Marcin 66/72.

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Poznaniu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.