Aktualności: Poznań

23
Mar

Zajęcia z Podstaw Przedsiębiorczości

W niedzielę 29 marca 2015r. o godz. 16:30 w sali nr 13 w budynku szkoły ul. Św, Marcin 66/72 ( I p. ) odbędą się zajęcia organizacyjne ( jedna godzina lekcyjna ) z przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości dla słuchaczy, którzy nie mają oceny z tego przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Zajęcia te dotyczą słuchaczy następujących semestrów :

Administracja - semestr pierwszy, Informatyka - semestr pierwszy, Kosmetyka - semestr czwarty, Opiekun medyczny - semestr drugi, Rachunkowość - semestr drugi, BHP - semestr pierwszy, Florysta - semestr drugi, Ochrona - semestr pierwszy, Porty i terminale - semestr czwarty.

 

21
Mar

Deklaracje – sesja sierpień-październik 2015

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły "Cosinus" w Poznaniu i Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Poznaniu informuje, że do 17 kwietnia 2015r. zbierane są deklaracje przystąpienia do "NOWEGO" egzaminu zawodowego w sesji sierpień-październik 2015r. Słuchacze składają deklaracje w sekretariacie szkoły ul. Święty Marci 66/72 ( I piętro ), absolwenci w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, ul. Gronowa 22.

01
Mar

Wyniki NOWEGO egzaminu zawodowego

Dyrektor Zaocznej Policealnej Szkoły "Cosinus" w Poznaniu  informuje, że dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - nowy egzamin zawodowy, osoby zdające w sesji styczeń - luty 2015r. będą mogły odebrać u dyrektora szkoły ( ul. Święty Marcin 66/72, II piętro ) dnia 27 marca 2015r. w godzinach 16.00 - 18.00. Po tym terminie odbiór będzie możliwy w miejscu pobierania nauki ( w czasie zjazdu lub dyżuru dyrektora ).

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Poznaniu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.