Aktualności: Bytom

22
Maj

EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015r.

Godziny egzaminu zawodowego PISEMNEGO w dniu 22 czerwca odbywa się w godzinach:
zmiana I- godzina 10.00 dotyczy A.33, E.12

zmiana II- godzina 12.00 dotyczy A.34, A.61, E.13, R.26, T.08, Z.03, Z.13

zmiana III - godzina 14.00 dotyczy  A.62, E.14

13
Maj

Sekretariat

Informujemy,że w miesiącu maj sekretariat w soboty będzie nieczynny.

07
Maj

Egzamin zawodowy 2015r.

Informujemy, że egzamin zawodowy nowy odbędzie się:

Etap pisemny: 22 czerwca 2015r. dla wszystkich kwalifikacji 

Etap praktyczny:
-05 czerwca- A.62 godzina 16.00 według list dostępnych w sekretariatach.

06 czerwca- A.33 godzina 09.00 i  15.00  według list dostępnych w sekretariatach.

                        - R. 26 godzina 12.oo i  16.00 według list dostępnych w sekretariatach.

                        -A. 62 godzina 08.00, 12.00 i 16.00 według list dostępnych w sekretariatach.

07 czerwca-  A.33 godzina 09.00 i  15.00  według list dostępnych w sekretariatach.

                          -A. 62 godzina 08.00, 12.00 i 16.00 według list dostępnych w sekretariatach.

08 czerwca- E.14 godzina 16.00 według list dostępnych w sekretariatach.

19 czerwca- E. 12 godzina 12.00 i 16.00 według list dostępnych w sekretariatach.

                        - A. 36 godzina 09.00 według list dostępnych w sekretariatach.

                          -A. 65 godzina 15.00 według list dostępnych w sekretariatach.

20 czerwca   - E. 12 godzina 08.00, 12.00 i  16.00 według list dostępnych w sekretariatach.

21 czerwca    - E.13 godzina 12.00 i 16.00 według list dostępnych w sekretariatach.

23 czerwca    - Z.13 godzina 13.00 

                           - A.34 godzina 13.00 

                           - Z. 3 godzina 13.00 

                           - A. 61 godzina 13.00 

                            - A. 68 godzina 09.00
    

UWAGA:   listy egzaminów zawodowych dostępne są w każdym sekretariacie szkół COSINUS- Chorzów, Gliwice, Katowice, Tychy

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Bytomiu możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.