Kursy maturalne

Kursy maturalne

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych.

Cennik kursów na rok szkolny 2021/2022 zostanie opublikowany w najbliższym czasie. W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

Kurs

Cena

liczba godzin

Język polski, matematyka

zapytaj o cenę w sekretariacie

75 godzin

Język angielski

zapytaj o cenę w sekretariacie

80 godzin

 

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
34 1560 0013 2002 7700 9000 0019
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu - szczegóły dostępne są w sekretariacie szkoły.

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych.

Cennik kursów na rok szkolny 2021/2022 zostanie opublikowany w najbliższym czasie. W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

Kurs

Cena

liczba godzin

Język polski, matematyka

zapytaj o cenę w sekretariacie

75 godzin

Język angielski

zapytaj o cenę w sekretariacie

80 godzin

 

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
34 1560 0013 2002 7700 9000 0019
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu - szczegóły dostępne są w sekretariacie szkoły.