AGENT CELNY

Agent celny jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a podmiotem, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą. Przede wszystkim zajmuje się on wszelkimi czynnościami niezbędnymi do prawidłowego przeprowadzenia odprawy celnej towarów, a mianowicie przygotowuje dokumenty potrzebne do odprawy celnej, dokonywanej przez urząd celny, przy współpracy z celnikami. Jest przedstawicielem podmiotu gospodarczego, reprezentującym go przed organami podatkowymi i urzędem celnym.

Okres nauki: 1 rok
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Agent celny

Zawód: AGENT CELNY

Agent celny – osoba, która zawodowo zajmuje się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą. To profesjonalny pełnomocnik strony w sferze ceł, podatku od towarów i usług w obrocie zagranicznym, podatku akcyzowego, zgłoszeń statystycznych "Intrastat", oraz konsultant w zakresie uwarunkowań prawnych i procedur regulujących międzynarodowy obrót towarami ze względu na wymagania sanitarne, weterynaryjne, farmaceutyczne, techniczne, kontyngenty ilościowe, ochronę rynku, który prowadzi swoją działalność w dowolnej formie prawnej (lub będący pracownikiem reprezentowanego podmiotu).

W zależności od tego, w czyim imieniu czynność prawna zostanie dokonana, agent celny może być umocowany do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego lub pośredniego. Przedstawicielstwo bezpośrednie polega na tym, że przedstawiciel działa na rzecz mocodawcy i w jego imieniu, a przedstawiciel pośredni dokonuje czynności prawnej na rzecz mocodawcy, lecz w imieniu własnym.

Zadania zawodowe:   

 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do odprawy celnej;
 • badanie towarów i pobieranie ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego;
 • dokonywanie zgłoszenia celnego;
 • składanie zabezpieczenia majątkowego;
 • uiszczanie należności celnych;
 • podejmowanie towarów po dokonaniu odprawy celnej;
 • prowadzenie magazynu celnego.

Charakterystyka zawodu:

 • reprezentuje podmioty gospodarcze przed organami celnymi i podatkowymi
  w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą,
 • jest profesjonalnym pełnomocnikiem strony w sferze ceł, podatku od towarów i usług
  w obrocie zagranicznym, podatku akcyzowego i zgłoszeń statystycznych „Intrastat”,
 • jest konsultantem w zakresie uwarunkowań prawnych i procedur regulujących międzynarodowy obrót towarami z uwzględnieniem wymagań sanitarnych, weterynaryjnych, farmaceutycznych, technicznych, kontyngenty ilościowe, ochronę rynku,
 • prowadzi swoją działalność w dowolnej formie prawnej, lub jest pracownikiem reprezentowanego podmiotu,
 • działa w formie przedstawicielstwa bezpośredniego (na rzecz mocodawcy i w jego imieniu) lub pośredniego (na rzecz mocodawcy w imieniu własnym).

Zadania zawodowe:

 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do odprawy celnej,
 • badanie towarów i pobieranie ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
 • dokonywanie zgłoszenia celnego,
 • składanie zabezpieczenia majątkowego,
 • uiszczanie należności celnych,
 • podejmowanie towarów po dokonaniu odprawy celnej,
 • prowadzenie magazynu celnego.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • agencje celne,
 • izby celne,
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • firmy logistyczne, spedycyjne i kurierskie,
 • terminale lotnicze, samochodowe, kolejowe,
 • agencje obsługujące porty morskie i rzeczne,
 • własna działalność gospodarcza.

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.