SEKRETARKA MEDYCZNA

Sekretarka medyczna organizuje pracę biurową, posługując się nowoczesnymi urządzeniami biurowymi oraz środkami przekazu informacji. W ramach prowadzenia dokumentacji medycznej zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz społeczności lokalnej, udziela informacji o świadczonych usługach medycznych oraz warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych.

Okres nauki: 1 rok
Ten kierunek znajdziesz w mieście

zapisz się on-line

Sekretarka medyczna

Zawód: SEKRETARKA MEDYCZNA

Zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia klienta, pacjenta, środowiska, społeczeństwa - jego potrzebach zdrowotnych oraz o świadczonych usługach; przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami; zbiera, porządkuje i udostępnia materiały szkoleniowe, służące zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia.

Zadania zawodowe:

 • organizowanie pracy biurowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • posługiwanie się nowoczesnymi środkami przekazu telekomunikacyjnego (teleks, telefaks itp.);
 • prowadzenie dokumentacji medycznej stosowanej w lecznictwie (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych itp.);
 • przygotowywanie pod względem technicznym pomocy dydaktycznych i środków audiowizualnych, stosowanych do edukacji zdrowotnej (ulotki, hasła propagandowe, foldery itp.);
 • zestawianie danych statystycznych, służących do analiz, sprawozdań statystycznych i opracowań naukowych;
 • przygotowywanie, na polecenie przełożonych, sprawozdań z działalności placówki służby zdrowia;
 • przygotowywanie, aktualizacja i wprowadzanie danych statystycznych do baz danych;
 • informowanie klientów i pacjentów (ustnie i pisemnie) o usługach zdrowotnych, warunkach formalnych i finansowych ich świadczenia w poszczególnych placówkach służby zdrowia;
 • prowadzenie rozliczeń i ewidencji finansowej za wykonane usługi medyczne, wystawianie rachunków i zaświadczeń finansowych;
 • prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz rozprowadzanie jej na terenie placówki służby zdrowia;
 • przygotowywanie treści korespondencji wysyłanej i zarządzeń wewnętrznych - na polecenie przełożonych;
 • na polecenie przełożonych pisanie na maszynie i komputerze informacji dla chorych i innych tekstów.

Charakterystyka zawodu:

 • zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia klienta, pacjenta, środowiska, społeczeństwa - jego potrzebach zdrowotnych oraz o świadczonych usługach,
 • przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami,
 • zbiera, porządkuje i udostępnia materiały szkoleniowe, służące zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia.

Zadania zawodowe:

 • organizowanie pracy biurowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • posługiwanie się nowoczesnymi środkami przekazu telekomunikacyjnego (teleks, telefaks itp.),
 • prowadzenie dokumentacji medycznej stosowanej w lecznictwie (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych itp.),
 • przygotowywanie pod względem technicznym pomocy dydaktycznych i środków audiowizualnych, stosowanych do edukacji zdrowotnej (ulotki, hasła propagandowe, foldery itp.),
 • zestawianie danych statystycznych, służących do analiz, sprawozdań statystycznych i opracowań naukowych,
 • przygotowywanie, na polecenie przełożonych, sprawozdań z działalności placówki służby zdrowia,
 • przygotowywanie, aktualizacja i wprowadzanie danych statystycznych do baz danych,
 • informowanie klientów i pacjentów (ustnie i pisemnie) o usługach zdrowotnych, warunkach formalnych i finansowych ich świadczenia w poszczególnych placówkach służby zdrowia,
 • prowadzenie rozliczeń i ewidencji finansowej za wykonane usługi medyczne, wystawianie rachunków i zaświadczeń finansowych,
 • prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz rozprowadzanie jej na terenie placówki służby zdrowia,
 • przygotowywanie treści korespondencji wysyłanej i zarządzeń wewnętrznych - na polecenie przełożonych,
 • na polecenie przełożonych pisanie na maszynie i komputerze informacji dla chorych i innych tekstów.

Jak długo trwa nauka?

1 rok

Każdy uczestnik szkoły otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • materiały szkoleniowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • publiczne i prywatne kliniki,
 • szpitale,
 • przychodnie specjalistyczne,
 • punkty medyczne,
 • prywatne gabinety.

Co zyskujesz?

 • nowe kompetencje zawodowe zdobyte w ciągu roku, bez konieczności rezygnacji z obecnej pracy lub obowiązków - zajęcia w systemie zaocznym, średnio dwa weekendy w miesiącu,
 • najbardziej aktualną i potrzebną wiedzę do podjęcia pracy w danym zawodzie,
 • szansę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę,
 • wartościowe rabaty i promocje dla naszych słuchaczy.

Zarezerwuj miejsce już dziś! Kliknij tutaj i zapisz się on-line

Sprawdź terminy zjazdów dla Semestru 1
Miasto:
Plany lekcji i terminarze zjazdów dla wyższych semestrów dostęne są po zalogowaniu w strefie Mój Cosinus

Zostaw swoje dane, oddzwonimy i odpowiemy na Twoje pytania.