Aktualności: Skierniewice

23
Lis

Ważne!

Przypominamy,  zgodnie ze Statutem szkoły:

 § 30 pkt.2 " do egzaminu semestralnego dopuszcza się Słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje przewidziane w szkolnym planie nauczania w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych konsultacji oraz uzyskał w ramach oceniania bieżącego pozytywne oceny z tych przedmiotów. 

 pkt. 4  Słuchacz, który nie spełnił warunków  w pkt. 2 jest nieklasyfikowany i zostaje skreślony z listy Słuchaczy".

23
Lis

Florystyka

Informacja dla kierunku Florysta- kwiaciarnia w Żyrardowie chętnie przyjmie osoby na praktyki- tel: 660 093 361

12
Lis

Wejściówki dla Słuchaczy

Miło nam zakomunikować, że COSINUS jest głównym sponsorem 18 urodzin radia RSC w Skierniewicach. Z tej okazji mamy do rozdania 100 wejściówek  dla Słuchaczy z frekwencją. Impreza odbędzie się w Drugim Domu ul. Mickiewicza 11 w dniu 20 listopada (piątek). Zapraszamy po odbiór wejściówek od poniedziałku  do czwartku.


Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Skierniewicach możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.