Aktualności: Skierniewice

10
Wrz

PILNE

Uwaga!!! Kandydaci na słuchaczy, którzy zgłosili chęć nauki, poprzez zgłoszenie onLine ,na kierunkach :BHP, Administracja, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia oraz na kurs maturalny, proszeni są o osobisty kontakt z Sekretariatem Szkoły ul. Batorego 24 tel: 46 831 22 81

07
Wrz

Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór świadectw dojrzałości po terminie poprawkowym- 12 września 2014 r od godziny 14.00 w sekretariacie szkoły ul. Batorego 24

03
Wrz

Zaproszenie

Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich naszych obecnych, przyszłych słuchaczy i absolwentów w dniu 20 września

na finał konkursu Kwiat Skierniewic 2014 , gdzie fundatorem głównej nagrody jest "COSINUS" bezpłatne szkoły dla dorosłych.

Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

 

W Szkołach COSINUS w Skierniewicach możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.