Aktualności: Lublin

14
Lip

EGZAMINY POPRAWKOWE I DODATKOWE- 30.08.2014r.

Uprzejmie informujemy, iż egzaminy poprawkowe i dodatkowe odbędą się dnia 30 sierpnia 2014 r. (sobota). W drugiej połowie sierpnia umieszczony zostanie szczegółowy harmonogram w/w egzaminów.

09
Lip

Odbiór świadectw- Absolwenci

Zapraszamy Absolwentów wszystkich kierunków Szkół Policealnych do Sekretariatu Szkoły przy ul. Kr. Przedmieście 32 w celu osobistego odbioru świadectw ukończenia szkoły oraz dokumentów pozostawionych przy zapisie.

W celu odbioru w/w dokumentów niezbędny będzie dowód osobisty oraz legitymacja szkolna (o ile takowa była wydawana).

Uwaga: osobom trzecim świadectwa nie będą wydawane.

Wszystkim Absolwentom składamy gratulacje.

 Zapraszamy również do zapisu jeden z kierunków szkół policealnych COSINUS

09
Lip

Liceum Ogólnokształcące- FAKULTETY Z MATEMATYKI

Harmonogram dodatkowych zajęć z
matematyki dla słuchaczy, którzy 26 sierpnia br,
przystępować będą do poprawkowego egzaminu maturalnego z matematyki.

 18 SIERPNIA 2014 R. - ZSS DŁUGOSZA 10A - 17.00 - 19.30 - 3 h lekcyjne
 19 SIERPNIA 2014 R. - ZSS Długosza 10A - 17.00 - 19.30 - 3 h lekcyjne
 20 SIERPNIA 2014 R. - ZSS Długosza 10A - 17.00 - 19.30 - 3 h lekcyjne
 21 SIERPNIA 2014 R. - ZSS Długosza 10A - 17.00 - 19.30 - 3 h lekcyjne
 22 SIERPNIA 2014 R. - ZSS Długosza 10A - 17.00 - 20.30 - 4 h lekcyjne
 25 SIERPNIA 2014 R. - ZSS Długosza 10A - 17.00 - 20.30 - 4 h lekcyjne

Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Lublinie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.