Aktualności: Lublin

27
Lis

Harmonogram egzaminów styczeń/luty 2015r.

Harmonogram egzaminów styczeń-luty 2015

17
Lis

Odbiór indeksów- słuchacze wyższych semestrów (II-VI)

Zapraszamy słuchaczy semestrów II -VI do Sekretariatu Szkoły przy ul. Kr. Przedmieście 32 w celu osobistego odbioru indeksów. Wydanie dokumentu możliwe będzie po okazaniu dowodu osobistego.

Osobie "trzeciej" indeks będzie wydany jedynie za pisemnym upoważnieniem osoby zainteresowanej.

Słuchacze, którzy zostali przyjęci na semestr jesienny  2014/2015 bezpośrednio na wyższy semestr i będą podchodzić do sesji egzaminacyjnej, proszeni są o poinformowanie telefonicznie (81 532 26 20) lub mailowo (lublin@cosinus.pl) Sekretariatu Szkoły o konieczności wyrobienia dla nich indeksu.

Niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich wpisów  (wyjątek stanowią praktyki zawodowe) indeks należy zwrócić do dnia 13.03.2015r. do Głównego Sekretariatu Szkoły przy ul. Kr. Przedmieście 32.

UWAGA: Brak jakiegokolwiek wpisu (wyjątek stanowią praktyki zawodowe) skutkować będzie odmową przyjęcia w/w dokumentu. Sekretariat nie pośredniczy w przekazywaniu indeksów nauczycielom w celu wpisania ocen.

 

12
Lis

PIERWSZA STRONA PRACY KONTROLNEJ

1strona-pracy-kontrolnej

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Lublinie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.