Aktualności: Lublin

27
Mar

Odbiór wyników z egzaminów zawodowych

Od piątku 27.03.2015r. zapraszamy do Sekretariatu Szkoły przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w celu osobistego odbioru dyplomu oraz świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz dokumentów pozostawionych przy zapisie (dotyczy absolwentów).

W celu odbioru w/w dokumentów niezbędny będzie dowód osobisty oraz legitymacja szkolna (o ile takowa była wydawana).

Uwaga: osobom trzecim świadectwa nie będą wydawane.

UWAGA: telefonicznie nie udzielamy informacji o wynikach egzaminu.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do zapisu na kolejny kierunek pozostający w ofercie szkoły COSINUS.

27
Mar

Odbiór indeksów- wyższe semestry (II- VI)

Zapraszamy słuchaczy semestrów II -VI do Sekretariatu Szkoły przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w celu osobistego odbioru indeksów. Więcej 

24
Mar

DKMS i COSINUS – DZIĘKUJEMY !

W imieniu Fundacji DKMS i Sieci Szkół COSINUS w Lublinie, oraz w imieniu wszystkich osób oczekujących na dar życia, w postaci przeszczepu szpiku kostnego, dziękujemy Państwu, którzy w miniony weekend, zdecydowali się zostać potencjalnymi dawcami.

Więcej 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Lublinie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.