Kursy maturalne

Kursy maturalne

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - KURSY MATURALNE 2021/2022

Zapisy na kursy przygotowujące do matury! 
Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego - maj 2022. Kolejna edycja kursów rozpoczynać się będzie w  październiku 2021 a zakończy się w kwietniu 2022. Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 80 godzin lekcyjnych.

Zapisów dokonać mogą Państwo osobiście w Sekretariacie Szkoły na ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Lublinie.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowana kadrę pedagogiczną.

Zajęcia prowadzą nauczyciele wpisani do ewidencji egzaminatorów.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych w kamienicy, w której mieści się Sekretariat Szkół COSINUS – ul. Kr. Przedmieście 32, Lublinie. Szczegółowy harmonogram spotkań ustalony zostanie na przełomie września i października.

———————————
CENNIK:

KAŻDY PRZEDMIOT (75h) – 750,00 zł

JĘZYK (80h) – 900,00 zł

RABATY:

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się

Termin wnoszenia opłat za kurs ustalony będzie podczas podpisywania umowy.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
60 1560 0013 2002 7700 9000 0036
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych organizowanych w Lublinie, zapraszamy do odwiedzenia naszego Sekretariatu mieszczącego się przy ul Krakowskie Przedmieście 32 lub proszę kierować je na adres: lublin@cosinus.pl albo telefonicznie: 81 532 26 20.

———————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Kursant nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie (po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 80 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 72 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 8 godzinach lekcyjnych).

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - KURSY MATURALNE 2021/2022

Zapisy na kursy przygotowujące do matury! 
Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego - maj 2022. Kolejna edycja kursów rozpoczynać się będzie w  październiku 2021 a zakończy się w kwietniu 2022. Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 80 godzin lekcyjnych.

Zapisów dokonać mogą Państwo osobiście w Sekretariacie Szkoły na ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Lublinie.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowana kadrę pedagogiczną.

Zajęcia prowadzą nauczyciele wpisani do ewidencji egzaminatorów.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych w kamienicy, w której mieści się Sekretariat Szkół COSINUS – ul. Kr. Przedmieście 32, Lublinie. Szczegółowy harmonogram spotkań ustalony zostanie na przełomie września i października.

———————————
CENNIK:

KAŻDY PRZEDMIOT (75h) – 750,00 zł

JĘZYK (80h) – 900,00 zł

RABATY:

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się

Termin wnoszenia opłat za kurs ustalony będzie podczas podpisywania umowy.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
60 1560 0013 2002 7700 9000 0036
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych organizowanych w Lublinie, zapraszamy do odwiedzenia naszego Sekretariatu mieszczącego się przy ul Krakowskie Przedmieście 32 lub proszę kierować je na adres: lublin@cosinus.pl albo telefonicznie: 81 532 26 20.

———————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Kursant nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie (po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 80 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 72 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 8 godzinach lekcyjnych).