Aktualności: Olsztyn

30
Wrz

Padła wygrana 10 000 zł!

Gratulujemy naszej Słuchaczce z Elbląga! Pani Anna Lory - słuchaczka Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu - przyprowadziła 6 osób i wygrała 10 000 zł. Zachęcamy do skorzystania z tegorocznej edycji konkursu "Wygraj 10 000 zł"!

Więcej 

28
Wrz

II Bieg na rzecz dzieci chorych na nowotwory

W Olsztynie odbyła się druga edycja biegu na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Trasa liczyła 2 kilometry i prowadziła alejkami parku im. Kusocińskiego .Wśród zawod­ników wys­tar­tował nieza­wodny Krzysztof Hołow­czyc. Ramię w ramię z dziećmi po prze­by­tych chorobach biegli siatkarze AZSU, piłkarze ręczni Trav­e­landu uczniowie i pracownicy Szkół Cosinus w Olsztynie i przed­staw­iciele piłki nożnej ze Stomilu. Zwycięzcy biegu czyli wszyscy, którzy go ukończyli ode­brali upominki i medale przy­go­towane przez orga­ni­za­torów.  Trzeba pod­kreślić, że także Prezy­dent Olsz­tyna Piotr Grzy­mow­icz  zaszczycił  nas swoją obec­noś­cią. Bieg to  impreza plen­erowa o charak­terze sym­bol­icznym i otwartym. Bieg ma na celu inte­grację społeczeństwa na rzecz wspar­cia dzieci chorych na nowot­wory. Każdy uczest­nik to cegiełka gwaran­tu­jąca pomoc w zakupie sprzętu spec­jal­isty­cznego dla Odd­zi­ału Onkologii i Hema­tologii Szpi­tala Dziecięcego w Olsztynie. COSINUS TU BYŁ

23
Wrz

Egzaminy kwalifikacyjne

Ustalam terminarz  egzaminów klasyfikacyjnych dla słuchaczy 3 semestru którzy zostali przyjęci na podstawie świadectwa ukończenia ZSZ oraz dla wszystkich nowo przyjętych w tym semestrze,  którzy w poprzednich szkołach realizowali starą podstawę programową .

Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

 

Terminarz: egzaminy w salach w których słuchacze mają zajęcia

11.10.14  o godz.8.00 egzamin pisemny z fizyki i historii

12.10.14 o godz.14.50 egzamin ustny z fizyki i historii

 

25.10.14 o godz.8.00 egzamin pisemny z chemii i podstaw przedsiębiorczości

26.10.14 o godz. 14.50 egzamin ustny z chemii i podstaw przedsiębiorczości

 

8.11.14 o godz.8.00 egzamin pisemny z biologii i informatyki

9.11.14 o godz.14.50 egzamin ustny z biologii i informatyki

 

22.11.14 o godz.8.00 egzamin pisemny z geografii i wiedzy o społeczeństwie (wos)

23.11.14 o godz.14.50 egzamin ustny z geografii i wos

załączniki:

biologia

chemiakw

fizykakw    geografia

historiakw

informatkakw

podstawykw

woskw

Powodzenia!!

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Olsztynie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.