Aktualności: Olsztyn

30
Sie

Szkoła Cosinus w Obiektywie Gazety Olsztyńskiej – Grand Slam Warmia i Mazury

30
Sie

Informacja Dotycząca Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Drodzy Słuchacze

Szkoły Cosinus należą do prężnie rozwijających się szkół policealnych dla dorosłych. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach absolwentów.

Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są wysokie wyniki egzaminów zawodowych .

Rezydent, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne serdecznie gratulują wysokich wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zapraszamy po odbiór Dyplomów :)

26
Sie

GRAND SLAM OLSZTYN WARMIA I MAZURY COSINUS OLSZTYN DLA WAS STREFA WEELNESS&SPA ORAZ STREFA KIDS

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Olsztynie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.