Kursy maturalne

Kursy maturalne

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zapewniamy przygotowanie na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych. Informujemy, że zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęły się 30 października i potrwają do kwietnia 2024. Spotkania odbywają się popołudniami kilka razy w miesiącu. Istnieje jeszcze możliwość dołączenia do kursu. Serdecznie zapraszamy!

Cennik kursów maturalnych (rok szkolny 2023/2024)

  język polski, matematyka       język angielski
liczba godzin lekcyjnych 75 90
Cena za przedmiot

975

13zł godz lekcyjna

1350

15 zł godz lekcyjna

Cena za przedmiot
z 10% rabatem
-przy zapisie
na 2 przedmioty

877,50

11,70 godz lekcyjna

1215

13,50 godz lekcyjna

Cena za przedmiot
z 15% rabatem
-przy zapisie
na 3 przedmioty

828,75

11,05 godz lekcyjna

1147,50

12,75 godz lekcyjna

Cena 20% rabatem
-dla słuchaczy
szkoły Cosinus

780

10,40 godz lekcyjna

1080

12,00 godz
lekcyjna

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
81 1240 3116 1111 0011 3007 9504
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

Zmiany w organizacji egzaminów maturalnych:

Od roku szkolnego 2009/2010 absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych zdaje: 
język polski (część ustna i pisemna), język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) – część ustna i pisemna oraz matematykę (część pisemna) oraz dodatkowy przedmiot rozszerzony.
 

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe:
- w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny (język kaszubski);
- w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, matematykę, fizykę i astronomię, WOS, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny (kaszubski), wiedzę o tańcu.

Cosinus organizuje kursy maturalne dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański), biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia.

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zapewniamy przygotowanie na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych. Informujemy, że zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęły się 30 października i potrwają do kwietnia 2024. Spotkania odbywają się popołudniami kilka razy w miesiącu. Istnieje jeszcze możliwość dołączenia do kursu. Serdecznie zapraszamy!

Cennik kursów maturalnych (rok szkolny 2023/2024)

  język polski, matematyka       język angielski
liczba godzin lekcyjnych 75 90
Cena za przedmiot

975

13zł godz lekcyjna

1350

15 zł godz lekcyjna

Cena za przedmiot
z 10% rabatem
-przy zapisie
na 2 przedmioty

877,50

11,70 godz lekcyjna

1215

13,50 godz lekcyjna

Cena za przedmiot
z 15% rabatem
-przy zapisie
na 3 przedmioty

828,75

11,05 godz lekcyjna

1147,50

12,75 godz lekcyjna

Cena 20% rabatem
-dla słuchaczy
szkoły Cosinus

780

10,40 godz lekcyjna

1080

12,00 godz
lekcyjna

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
81 1240 3116 1111 0011 3007 9504
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

Zmiany w organizacji egzaminów maturalnych:

Od roku szkolnego 2009/2010 absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych zdaje: 
język polski (część ustna i pisemna), język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) – część ustna i pisemna oraz matematykę (część pisemna) oraz dodatkowy przedmiot rozszerzony.
 

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe:
- w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny (język kaszubski);
- w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, matematykę, fizykę i astronomię, WOS, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny (kaszubski), wiedzę o tańcu.

Cosinus organizuje kursy maturalne dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański), biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia.