Cosinus > Miasta > Łódź > Kursy maturalne

Kursy maturalne

Kursy maturalne

Szanowni Państwo,

czas zawieszenia zajęć przedłużony został do 12 kwietnia.  W terminarzu zajęć, na dole strony, dodane zostały kolejne terminy zajęć, przewidziane pod koniec kwietnia. Jeżeli sytuacja na to pozwoli, zajęcia po 12 kwietnia zostaną zrealizowane zgodnie z planem. Pozostałe, dodatkowe terminy/godziny odrobienia zajęć, ustalone będą z Państwem.

Jeżeli termin matury zostanie przełożony, zajęcia na kursach będą odbywały się także w maju, do egzaminów maturalnych, tak aby zrealizować jak najwięcej z zaplanowanych zajęć. Za godziny, które nie zostaną zrealizowane na kursach ze względu na brak terminów, osoby które uregulowały całość opłaty za zajęcia, otrzymają zwrot. Pozostali uczestnicy kursów uregulują wpłatę pomniejszoną o wartość niezrealizowanych zajęć. Informacje o kwocie zwrotów/zmianie kwoty do zapłaty, otrzymają Państwo w maju.

-------------------------------

Szanowni  Państwo,

dla uczestników kursów maturalnych utworzony został mail, na który nauczyciele przesyłali będą materiały do pracy w domu. Na adres ten można odsyłać rozwiązania zadań - proszę podpisywać się imieniem i nazwiskiem - a nauczyciele, w miarę możliwości, będą sprawdzali Państwa odpowiedzi.

adres: matura2020@onet.eu, hasło: Cosinus2020

Jednocześnie bardzo PROSZĘ O NIEUSUWANIE WIADOMOŚCI Z TEGO MAILA, tak aby mogli z nich korzystać wszyscy uczestnicy!

----------------------------

Szanowni Państwo,

Informujemy, że natychmiast po odwołaniu przez MEN zawieszenia zajęć edukacyjnych, wracamy z kursami maturalnymi dla wszystkich grup! Ustalone zostaną z Państwem dodatkowe terminy/godziny zajęć, tak aby jak najlepiej przygotować Państwa do matury, i zrealizować jak największą liczbę z zaplanowanych godzin zajęć.

Na razie natomiast, ze względu na brak możliwości prowadzenia zajęć na kursach, zachęcamy do korzystania z materiałów przygotowujących do matury które znaleźć można w sieci. Poniżej kilka propozycji:

 

-----------------------------------------

 

Grafika z napisem zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją MEN od 12 marca do 12 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z tym, od 12 marca do 12 kwietnia odwołane zostają zajęcia na kursach maturalnych.

-------------------------------------

Zapisy na kursy przygotowujące do matury w maju 2020

 

Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego w maju 2020.
Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych. Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus – 42 632 52 20, lub wysyłając zgłoszenie na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

 

Zajęcia od poniedziałku do piątku odbywać się będą w następujących grupach:
- matematyka – w czwartek  (17.00-19.30)
- matematyka - we wtorek (17.00-19.30)
- język polski – w środę (17.00 – 19.30)
- język angielski  – w poniedziałki (17.00 – 20.20)
- język angielski  – w piątki  (17.00 – 20.20)
- język rosyjski  – w poniedziałki (17.00-20.20).

W soboty proponujemy zajęcia z następujących przedmiotów:
- język polski, matematyka, język angielski.
Można wybrać zajęcia ze wszystkich trzech przedmiotów, albo zdecydować się na zajęcia z jednego lub dwóch przedmiotów.

Ceny kursów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Przedmiot

Liczba godzin

Cena w zł

Cena z 5% rabatem:
z migawką
taniej

Cena z 20% rabatem -
przy zapisie
na 3 przedmioty

Cena z 25% rabatem -
dla słuchaczy szkół Cosinus

Język polski, matematyka,
(poziom podstawowy lub rozszerzony) – cena za jeden przedmiot

 

75

 

630

600

(8,00 godzina lekcyjna)

504

(6,72 godzina lekcyjna)

472,50

(6,30 godzina lekcyjna)

Język obcy nowożytny(poziom podstawowy lub rozszerzony) – cena za jeden język

 

90

 

800

760

(8,44 godzina lekcyjna)

640

(7,11 godzina lekcyjna)

600

(6,66 godzina lekcyjna)

Przykładowe oplaty:

 • cena za 3 przedmioty, po 25% rabacie, dla słuchaczy szkół Cosinus: 1545,00
 • cena za 3 przedmioty, po 20% rabacie, dla osób które nie są słuchaczami szkół Cosinus: 1 648,00

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy. Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS
5% rabatu za okazaniem przy zapisie migawki wraz z dowodem zakupu aktualnego biletu okresowego

Rabaty nie sumują się.

---------------------------------

Terminarz kursów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

język angielski - grupa w poniedziałki:

wrzesień: 30, zajęcia od godziny 18.00
październik: 7,14,21,28 - od października zajęcia w godzinach 17.00-20.30
listopad: 4,18,25
grudzień: 2,9,16
styczeń: 27
luty: 3,10,17,24
marzec: 2,9, (16,23,30 - zajęcia odwołane)
kwiecień: 6 - zajęcia odwołane, 20, 29 - dodatkowy termin

język rosyjski - grupa w poniedziałki, 17.00-20.30

październik: 7,14,21,28
listopad: 4,11,18,25
grudzień: 2,9,16
styczeń: 27
luty: 3,10,17,24
marzec: 2,9,    (16,23,30 - zajęcia odwołane)
kwiecień: 6 - zajęcia odwołane,   20, 27 - dodatkowy termin

matematyka - grupa we wtorki

październik: 15, 22, 29 - od 15 października zajecia w godzinach 17.00-19.30
listopad: 5,12, 19, 26
grudzień: 3, 10, 17
styczeń: 7, 28
luty: 4, 11, 18, 25
marzec: 3, 10, (17, 24, 31 - Uwaga! od 10 marca zajęcia w godzinach 17.00-20.30 -  zajęcia odwołane)
kwiecień: 14, 21, 28 - dodatkowy termin

język polski - grupy w środy

październik: 9, 16, 23, 30
listopad: 6, 13, 20, 27
grudzień: 4, 11, 18
styczeń: 8 - zajęcia odwołane 29
luty: 5, 12, 19, 26
marzec: 4, 11,    (18, 25 - zajęcia odwołane)
kwiecień:  (1, 8 - zajęcia odwolane),   15, 22, 29 - dodatkowy termin

matematyka - grupa w czwartki, 17.00-19.30

październik: 3,10,17,24,31
listopad: 7,14,21,28
grudzień: 5,12,19
styczeń: 9,30
luty: 6,13,20,27
marzec: 5,     (12,19,26- zajęcia odwołane)
kwiecień: (2 - zajęcia odwołane),   16,23, 30 - dodatkowy termin

język angielski - grupa w piątki, 17.00-20.30

październik: 4,11,18,25
listopad: 8,15,22,29
grudzień: 6,13,20
styczeń: 10,31
luty: 7,14,21,28
marzec: 6,   (13,20,27 - zajęcia odwołane)
kwiecień: (3 - zajęcia odwołane),17, 24 - dodatkowy termin

zajęcia w soboty:

wrzesień: 21,28 - zajęcia w godzinach 8.00-13.00
październik: 5,12,19,26 - od października zajęcia w godzinach 8.00-16.00
listopad: 9,16,23,30
grudzień: 7,14,21
styczeń: 11
luty: 1,8,15,22,29
marzec: 7,  (14,21,28 - zajęcia odwołane)
kwiecień: 18, dodatkowy termin: 25

------------------------------

Pytania
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych organizowanych w Łodzi, proszę kierować je na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

-----------------------------

Egzamin maturalny

Stara matura
Absolwenci:
liceum ogólnokształcącego którzy ukończyli szkołę w latach 2005 – 2014  (a wcześniej ukończyli gimnazjum)
technikum którzy ukończyli szkołę w latach  2006 – 2015 (a wcześniej ukończyli gimnazjum):
zdają tzw. „starą maturę”, czyli:

 • język polski pisemnie i ustnie (prezentacja)
 • matematyka – pisemnie
 • język obcy – pisemnie i ustnie.

Powyższa zasada dotyczy również:
osób, które uzyskały świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy dotychczas nie przystępowali do egzaminu maturalnego oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w 2002 r. przystąpili do egzaminu maturalnego w nowej formule.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 • Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.‎
Część ustna z języka polskiego ma formę prezentacji. Egzamin ‎trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:‎ w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. ‎Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu lub ‎odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu ‎przeznaczonego na prezentację tematu. ‎Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem ‎przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego ‎tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii.

Nowa matura

Absolwenci:

 • szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2015/2016
 • LO, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015
 • ponadpodstawowych szkół średnich

zdają tzw. „nową maturę”, czyli:

 • język polski pisemnie i ustnie
 • matematyka – pisemnie
 • język obcy – pisemnie i ustnie
 • dodatkowo jeden przedmiot pisemnie, wybrany spośród następujących: polski (poziom rozszerzony), język obcy (rozszerzony), matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Na egzaminie tym muszą się Państwo pojawić, nie muszą natomiast go zdać.

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎
Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej, przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎
Część ustna egzaminu z języka polskiego będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎

Deklaracje maturalne mogą Państwo pobrać tutaj:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/deklaracja-druki-matura

—————————————————————————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Słuchacz nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie
(po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 90 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 81 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 9 godzinach lekcyjnych).

Podanie o zwrot kosztów kursu proszę składać na przełomie sierpnia i września (po uzyskaniu wyników z matury poprawkowej). Do podania proszę dołączyć wydruk ze strony Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający liczbę punktów którą uzyskali Państwo na egzaminie maturalnym.

Podania mogą Państwo wysyłać listem na adres: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81, lub dostarczyć osobiście
do sekretariatu pod wskazany wyżej adres.

—————————-

Informacje o zasadach wglądu do pracy egzaminacyjnej dostępne są tutaj: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/wgladypracematura

Szanowni Państwo,

czas zawieszenia zajęć przedłużony został do 12 kwietnia.  W terminarzu zajęć, na dole strony, dodane zostały kolejne terminy zajęć, przewidziane pod koniec kwietnia. Jeżeli sytuacja na to pozwoli, zajęcia po 12 kwietnia zostaną zrealizowane zgodnie z planem. Pozostałe, dodatkowe terminy/godziny odrobienia zajęć, ustalone będą z Państwem.

Jeżeli termin matury zostanie przełożony, zajęcia na kursach będą odbywały się także w maju, do egzaminów maturalnych, tak aby zrealizować jak najwięcej z zaplanowanych zajęć. Za godziny, które nie zostaną zrealizowane na kursach ze względu na brak terminów, osoby które uregulowały całość opłaty za zajęcia, otrzymają zwrot. Pozostali uczestnicy kursów uregulują wpłatę pomniejszoną o wartość niezrealizowanych zajęć. Informacje o kwocie zwrotów/zmianie kwoty do zapłaty, otrzymają Państwo w maju.

-------------------------------

Szanowni  Państwo,

dla uczestników kursów maturalnych utworzony został mail, na który nauczyciele przesyłali będą materiały do pracy w domu. Na adres ten można odsyłać rozwiązania zadań - proszę podpisywać się imieniem i nazwiskiem - a nauczyciele, w miarę możliwości, będą sprawdzali Państwa odpowiedzi.

adres: matura2020@onet.eu, hasło: Cosinus2020

Jednocześnie bardzo PROSZĘ O NIEUSUWANIE WIADOMOŚCI Z TEGO MAILA, tak aby mogli z nich korzystać wszyscy uczestnicy!

----------------------------

Szanowni Państwo,

Informujemy, że natychmiast po odwołaniu przez MEN zawieszenia zajęć edukacyjnych, wracamy z kursami maturalnymi dla wszystkich grup! Ustalone zostaną z Państwem dodatkowe terminy/godziny zajęć, tak aby jak najlepiej przygotować Państwa do matury, i zrealizować jak największą liczbę z zaplanowanych godzin zajęć.

Na razie natomiast, ze względu na brak możliwości prowadzenia zajęć na kursach, zachęcamy do korzystania z materiałów przygotowujących do matury które znaleźć można w sieci. Poniżej kilka propozycji:

 

-----------------------------------------

 

Grafika z napisem zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją MEN od 12 marca do 12 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z tym, od 12 marca do 12 kwietnia odwołane zostają zajęcia na kursach maturalnych.

-------------------------------------

Zapisy na kursy przygotowujące do matury w maju 2020

 

Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego w maju 2020.
Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych. Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus – 42 632 52 20, lub wysyłając zgłoszenie na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

 

Zajęcia od poniedziałku do piątku odbywać się będą w następujących grupach:
- matematyka – w czwartek  (17.00-19.30)
- matematyka - we wtorek (17.00-19.30)
- język polski – w środę (17.00 – 19.30)
- język angielski  – w poniedziałki (17.00 – 20.20)
- język angielski  – w piątki  (17.00 – 20.20)
- język rosyjski  – w poniedziałki (17.00-20.20).

W soboty proponujemy zajęcia z następujących przedmiotów:
- język polski, matematyka, język angielski.
Można wybrać zajęcia ze wszystkich trzech przedmiotów, albo zdecydować się na zajęcia z jednego lub dwóch przedmiotów.

Ceny kursów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Przedmiot

Liczba godzin

Cena w zł

Cena z 5% rabatem:
z migawką
taniej

Cena z 20% rabatem -
przy zapisie
na 3 przedmioty

Cena z 25% rabatem -
dla słuchaczy szkół Cosinus

Język polski, matematyka,
(poziom podstawowy lub rozszerzony) – cena za jeden przedmiot

 

75

 

630

600

(8,00 godzina lekcyjna)

504

(6,72 godzina lekcyjna)

472,50

(6,30 godzina lekcyjna)

Język obcy nowożytny(poziom podstawowy lub rozszerzony) – cena za jeden język

 

90

 

800

760

(8,44 godzina lekcyjna)

640

(7,11 godzina lekcyjna)

600

(6,66 godzina lekcyjna)

Przykładowe oplaty:

 • cena za 3 przedmioty, po 25% rabacie, dla słuchaczy szkół Cosinus: 1545,00
 • cena za 3 przedmioty, po 20% rabacie, dla osób które nie są słuchaczami szkół Cosinus: 1 648,00

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy. Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS
5% rabatu za okazaniem przy zapisie migawki wraz z dowodem zakupu aktualnego biletu okresowego

Rabaty nie sumują się.

---------------------------------

Terminarz kursów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

język angielski - grupa w poniedziałki:

wrzesień: 30, zajęcia od godziny 18.00
październik: 7,14,21,28 - od października zajęcia w godzinach 17.00-20.30
listopad: 4,18,25
grudzień: 2,9,16
styczeń: 27
luty: 3,10,17,24
marzec: 2,9, (16,23,30 - zajęcia odwołane)
kwiecień: 6 - zajęcia odwołane, 20, 29 - dodatkowy termin

język rosyjski - grupa w poniedziałki, 17.00-20.30

październik: 7,14,21,28
listopad: 4,11,18,25
grudzień: 2,9,16
styczeń: 27
luty: 3,10,17,24
marzec: 2,9,    (16,23,30 - zajęcia odwołane)
kwiecień: 6 - zajęcia odwołane,   20, 27 - dodatkowy termin

matematyka - grupa we wtorki

październik: 15, 22, 29 - od 15 października zajecia w godzinach 17.00-19.30
listopad: 5,12, 19, 26
grudzień: 3, 10, 17
styczeń: 7, 28
luty: 4, 11, 18, 25
marzec: 3, 10, (17, 24, 31 - Uwaga! od 10 marca zajęcia w godzinach 17.00-20.30 -  zajęcia odwołane)
kwiecień: 14, 21, 28 - dodatkowy termin

język polski - grupy w środy

październik: 9, 16, 23, 30
listopad: 6, 13, 20, 27
grudzień: 4, 11, 18
styczeń: 8 - zajęcia odwołane 29
luty: 5, 12, 19, 26
marzec: 4, 11,    (18, 25 - zajęcia odwołane)
kwiecień:  (1, 8 - zajęcia odwolane),   15, 22, 29 - dodatkowy termin

matematyka - grupa w czwartki, 17.00-19.30

październik: 3,10,17,24,31
listopad: 7,14,21,28
grudzień: 5,12,19
styczeń: 9,30
luty: 6,13,20,27
marzec: 5,     (12,19,26- zajęcia odwołane)
kwiecień: (2 - zajęcia odwołane),   16,23, 30 - dodatkowy termin

język angielski - grupa w piątki, 17.00-20.30

październik: 4,11,18,25
listopad: 8,15,22,29
grudzień: 6,13,20
styczeń: 10,31
luty: 7,14,21,28
marzec: 6,   (13,20,27 - zajęcia odwołane)
kwiecień: (3 - zajęcia odwołane),17, 24 - dodatkowy termin

zajęcia w soboty:

wrzesień: 21,28 - zajęcia w godzinach 8.00-13.00
październik: 5,12,19,26 - od października zajęcia w godzinach 8.00-16.00
listopad: 9,16,23,30
grudzień: 7,14,21
styczeń: 11
luty: 1,8,15,22,29
marzec: 7,  (14,21,28 - zajęcia odwołane)
kwiecień: 18, dodatkowy termin: 25

------------------------------

Pytania
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych organizowanych w Łodzi, proszę kierować je na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

-----------------------------

Egzamin maturalny

Stara matura
Absolwenci:
liceum ogólnokształcącego którzy ukończyli szkołę w latach 2005 – 2014  (a wcześniej ukończyli gimnazjum)
technikum którzy ukończyli szkołę w latach  2006 – 2015 (a wcześniej ukończyli gimnazjum):
zdają tzw. „starą maturę”, czyli:

 • język polski pisemnie i ustnie (prezentacja)
 • matematyka – pisemnie
 • język obcy – pisemnie i ustnie.

Powyższa zasada dotyczy również:
osób, które uzyskały świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy dotychczas nie przystępowali do egzaminu maturalnego oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w 2002 r. przystąpili do egzaminu maturalnego w nowej formule.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 • Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.‎
Część ustna z języka polskiego ma formę prezentacji. Egzamin ‎trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:‎ w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. ‎Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu lub ‎odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu ‎przeznaczonego na prezentację tematu. ‎Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem ‎przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego ‎tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii.

Nowa matura

Absolwenci:

 • szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2015/2016
 • LO, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015
 • ponadpodstawowych szkół średnich

zdają tzw. „nową maturę”, czyli:

 • język polski pisemnie i ustnie
 • matematyka – pisemnie
 • język obcy – pisemnie i ustnie
 • dodatkowo jeden przedmiot pisemnie, wybrany spośród następujących: polski (poziom rozszerzony), język obcy (rozszerzony), matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Na egzaminie tym muszą się Państwo pojawić, nie muszą natomiast go zdać.

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎
Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej, przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎
Część ustna egzaminu z języka polskiego będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎

Deklaracje maturalne mogą Państwo pobrać tutaj:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/deklaracja-druki-matura

—————————————————————————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Słuchacz nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie
(po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 90 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 81 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 9 godzinach lekcyjnych).

Podanie o zwrot kosztów kursu proszę składać na przełomie sierpnia i września (po uzyskaniu wyników z matury poprawkowej). Do podania proszę dołączyć wydruk ze strony Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający liczbę punktów którą uzyskali Państwo na egzaminie maturalnym.

Podania mogą Państwo wysyłać listem na adres: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81, lub dostarczyć osobiście
do sekretariatu pod wskazany wyżej adres.

—————————-

Informacje o zasadach wglądu do pracy egzaminacyjnej dostępne są tutaj: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/wgladypracematura