Cosinus > Miasta > Łódź > Kursy maturalne

Kursy maturalne

Kursy maturalne

Szanowni Państwo,

do wszysktich grup na kursach maturalnych przyjmujemy jeszcze zapisy, zapraszamy na zajęcia ;)

----------------------------------------

Rozpoczęcie zajęć na kursach maturalnych

Szanowni Państwo, podajemy terminy rozpoczęcia zajeć na kursach maturalnych dla pierwszych grup:

 • język polski - środa - 23 września
 • matematyka - czwartek - 1 października
 • język angielski - poniedziałek - 5 października
 • język rosyjski - poniedziałek - 5 października


Grupy z soboty:
rozpoczęcie zajęć 19 września
(język polski, matematyka):

 • godzina 8.00 - język polski
 • godzina 10.30 - matematyka.

Rozpoczęcie zajęć z języka angielskiego - sobota - 3 października, godzina 13.00

----------------------------------------------

Terminarz zajęć na kursach maturalnych

 

środa - język polski (17.00-19.30)

wrzesień: 23,30
październik: 7,14,21,28
listopad: 4,18,25
grudzień: 2,9,16
styczeń: 13,20,27
luty: 3,24
marzec: 3,10,17,24,31
kwiecień: 7,14,21

 

Sobota (język polski, matematyka, język angielski, 8.00-16.00)

wrzesień: 19,26
październik: 3 (rozpoczęcie zajęć z języka angielskiego),10,17,24
listopad: 7,14,21,28
grudzień: 5,12,19
styczeń: 9,16,23,30
luty: 20,27
marzec: 6,13,20,27
kwiecień: 10,17

----------------------------------------------

Zapisy na kursy przygotowujące do matury w maju 2021

Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego w maju 2021.
Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych. Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus – 42 632 52 20, lub wysyłając zgłoszenie na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

Zajęcia od poniedziałku do piątku odbywać się będą w następujących grupach:
- matematyka – w czwartek  (17.00-19.30)
- język polski – w środę (17.00 – 19.30)
- język angielski  – w poniedziałki (17.00 – 20.20)
- język rosyjski  – w poniedziałki (17.00-20.20).

W soboty proponujemy zajęcia z następujących przedmiotów:
- język polski, matematyka, język angielski.
Można wybrać zajęcia ze wszystkich trzech przedmiotów, albo zdecydować się na zajęcia z jednego lub dwóch przedmiotów.

Ceny kursów maturalnych w roku szkolnym 2020/21:

Przedmiot

Liczba godzin

Cena w zł

Cena z 10% rabatem -
przy zapisie
na 2 przedmioty

Cena z 15% rabatem -
przy zapisie
na 3 przedmioty

Cena z 20% rabatem -
dla słuchaczy szkół Cosinus

  Język polski,
 matematyka,

 (poziom podstawowy,
 rozszerzony) cena
 za jeden  przedmiot75650,00

585,00

7,80 godzina lekcyjna

552,00

7,36 godzina lekcyjna

520,00

6,93 godzina lekcyjna

 Język obcy 
 
(poziom podstawowy,
 rozszerzony)


90


800,00

720,00

8,00 godzina lekcyjna

680,00

7,55 godzina lekcyjna

640,00

7,11 godzina lekcyjna

Przykładowe oplaty:

 • cena za 3 przedmioty, po 20% rabacie, dla słuchaczy szkół Cosinus: 1680,00
 • cena za 3 przedmioty, po 15% rabacie, dla osób które nie są słuchaczami szkół Cosinus: 1785,00

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy. Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
15% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
20% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

---------------------------------

Pytania

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych organizowanych w Łodzi, proszę kierować je na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

-----------------------------

Egzamin maturalny

Absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). Przedmiot wybrany spośród następujących: polski (poziom rozszerzony), język obcy (rozszerzony), matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
  Na egzaminie tym muszą się Państwo pojawić, nie muszą natomiast go zdać.


Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, oraz
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej, oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Deklaracje maturalne mogą Państwo pobrać tutaj:

http://oke.lodz.pl/info.php?i=158

—————————————————————————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Słuchacz nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie
(po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 90 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 81 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 9 godzinach lekcyjnych).

Podanie o zwrot kosztów kursu proszę składać na przełomie sierpnia i września (po uzyskaniu wyników z matury poprawkowej). Do podania proszę dołączyć wydruk ze strony Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający liczbę punktów którą uzyskali Państwo na egzaminie maturalnym.

Podania mogą Państwo wysyłać listem na adres: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81, lub dostarczyć osobiście
do sekretariatu pod wskazany wyżej adres.

—————————-

Informacje o zasadach wglądu do pracy egzaminacyjnej dostępne są tutaj: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/wgladypracematura

Szanowni Państwo,

do wszysktich grup na kursach maturalnych przyjmujemy jeszcze zapisy, zapraszamy na zajęcia ;)

----------------------------------------

Rozpoczęcie zajęć na kursach maturalnych

Szanowni Państwo, podajemy terminy rozpoczęcia zajeć na kursach maturalnych dla pierwszych grup:

 • język polski - środa - 23 września
 • matematyka - czwartek - 1 października
 • język angielski - poniedziałek - 5 października
 • język rosyjski - poniedziałek - 5 października


Grupy z soboty:
rozpoczęcie zajęć 19 września
(język polski, matematyka):

 • godzina 8.00 - język polski
 • godzina 10.30 - matematyka.

Rozpoczęcie zajęć z języka angielskiego - sobota - 3 października, godzina 13.00

----------------------------------------------

Terminarz zajęć na kursach maturalnych

 

środa - język polski (17.00-19.30)

wrzesień: 23,30
październik: 7,14,21,28
listopad: 4,18,25
grudzień: 2,9,16
styczeń: 13,20,27
luty: 3,24
marzec: 3,10,17,24,31
kwiecień: 7,14,21

 

Sobota (język polski, matematyka, język angielski, 8.00-16.00)

wrzesień: 19,26
październik: 3 (rozpoczęcie zajęć z języka angielskiego),10,17,24
listopad: 7,14,21,28
grudzień: 5,12,19
styczeń: 9,16,23,30
luty: 20,27
marzec: 6,13,20,27
kwiecień: 10,17

----------------------------------------------

Zapisy na kursy przygotowujące do matury w maju 2021

Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego w maju 2021.
Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych. Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus – 42 632 52 20, lub wysyłając zgłoszenie na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

Zajęcia od poniedziałku do piątku odbywać się będą w następujących grupach:
- matematyka – w czwartek  (17.00-19.30)
- język polski – w środę (17.00 – 19.30)
- język angielski  – w poniedziałki (17.00 – 20.20)
- język rosyjski  – w poniedziałki (17.00-20.20).

W soboty proponujemy zajęcia z następujących przedmiotów:
- język polski, matematyka, język angielski.
Można wybrać zajęcia ze wszystkich trzech przedmiotów, albo zdecydować się na zajęcia z jednego lub dwóch przedmiotów.

Ceny kursów maturalnych w roku szkolnym 2020/21:

Przedmiot

Liczba godzin

Cena w zł

Cena z 10% rabatem -
przy zapisie
na 2 przedmioty

Cena z 15% rabatem -
przy zapisie
na 3 przedmioty

Cena z 20% rabatem -
dla słuchaczy szkół Cosinus

  Język polski,
 matematyka,

 (poziom podstawowy,
 rozszerzony) cena
 za jeden  przedmiot75650,00

585,00

7,80 godzina lekcyjna

552,00

7,36 godzina lekcyjna

520,00

6,93 godzina lekcyjna

 Język obcy 
 
(poziom podstawowy,
 rozszerzony)


90


800,00

720,00

8,00 godzina lekcyjna

680,00

7,55 godzina lekcyjna

640,00

7,11 godzina lekcyjna

Przykładowe oplaty:

 • cena za 3 przedmioty, po 20% rabacie, dla słuchaczy szkół Cosinus: 1680,00
 • cena za 3 przedmioty, po 15% rabacie, dla osób które nie są słuchaczami szkół Cosinus: 1785,00

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy. Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
15% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
20% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

---------------------------------

Pytania

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych organizowanych w Łodzi, proszę kierować je na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

-----------------------------

Egzamin maturalny

Absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). Przedmiot wybrany spośród następujących: polski (poziom rozszerzony), język obcy (rozszerzony), matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
  Na egzaminie tym muszą się Państwo pojawić, nie muszą natomiast go zdać.


Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, oraz
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej, oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Deklaracje maturalne mogą Państwo pobrać tutaj:

http://oke.lodz.pl/info.php?i=158

—————————————————————————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Słuchacz nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie
(po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 90 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 81 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 9 godzinach lekcyjnych).

Podanie o zwrot kosztów kursu proszę składać na przełomie sierpnia i września (po uzyskaniu wyników z matury poprawkowej). Do podania proszę dołączyć wydruk ze strony Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający liczbę punktów którą uzyskali Państwo na egzaminie maturalnym.

Podania mogą Państwo wysyłać listem na adres: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81, lub dostarczyć osobiście
do sekretariatu pod wskazany wyżej adres.

—————————-

Informacje o zasadach wglądu do pracy egzaminacyjnej dostępne są tutaj: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/wgladypracematura