Kursy maturalne

Kursy maturalne

Szanowni Państwo,

w poniedziałek, 17 stycznia, zajęcia na kursie maturalnym z języka rosyjskiego zostają odwołane. Termin dodatkowy zajęć ustalony zostanie w porozumieniu z grupą.

---------------------------------------

Szanowni Państwo,

przyjmujemy jeszcze zapisy do każdej z grup na kursach maturalnych (język polski, matematyka, język angielski, język rosyjski). MImo iż zajęcia rozpoczęly się w październiku, to do każdej z grup można dołączyć!  Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: m.mielczarek@cosinus.pl, można też dzwonić: 42 637 76 69. Zapraszamy!

----------------------------------------

Kursy przygotowujące do matury w maju 2022

Zapraszamy do uczestnictwa w kursach maturalnych przygotowujących do egzaminu maturalnego w maju 2022.
Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych. Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus – 42 632 52 20, lub wysyłając zgłoszenie na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

Zajęcia od poniedziałku do piątku odbywać się będą w następujących grupach:
- matematyka – w czwartek  (17.00-19.30), rozpoczęcie zajęć 23 września
- język polski – w środę (17.00 – 19.30), rozpoczęcie zajęć 6 października
- język angielski  – w poniedziałki (17.00 – 20.20), rozpoczęcie zajęć 4 października
- język rosyjski  – w poniedziałki (17.00-20.20), rozpoczęcie zajęć 4 października.

W soboty proponujemy zajęcia z następujących przedmiotów:
- język polski, matematyka, język angielski (zajęcia w godzinach 8.00-16.00) - rozpoczęcie zajęć 18 września.
Można wybrać zajęcia ze wszystkich trzech przedmiotów, albo zdecydować się na zajęcia z jednego lub dwóch przedmiotów.
 

Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja epidemiczna, zajęcia prowadzone będą online w podanych wyżej terminach/godzinach,  z wykorzystamiem programu MS TEAMS.


Ceny kursów maturalnych w roku szkolnym 2021/22:

Przedmiot

Liczba godzin

Cena

Cena z 10% rabatem -
przy zapisie
na 2 przedmioty

Cena z 15% rabatem -
przy zapisie
na 3 przedmioty

Cena z 20% rabatem -
dla słuchaczy szkół Cosinus

 
Język polski,  matematyka,

 (poziom podstawowy,
 rozszerzony) cena za jeden  przedmiot75

 

690 zł

 


621 zł

 (8,28 zł godzina lekcyjna)


586,50 zł

 (7,82 zł godzina lekcyjna)


552 zł

(7,36 zł godzina lekcyjna)

 
Język obcy 
 
(poziom podstawowy,
 rozszerzony)


90


855 zł


769,50 zł

(8,55 zł godzina lekcyjna)


726,75 zł

(8,07 zł  godzina lekcyjna)


684 zł

(7,60 zł godzina lekcyjna)

Przykładowe oplaty:

 • cena za 3 przedmioty, po 20% rabacie, dla słuchaczy szkół Cosinus: 1788,00 zł
 • cena za 3 przedmioty, po 15% rabacie, dla osób które nie są słuchaczami szkół Cosinus: 1899,75

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy.
Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.
Wnoszenie opłat w ratach nie powoduje zmiany ceny kursu.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
15% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
20% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

--------------------------------

Terminarz zajęć na kursach maturalnych - rok szkolny 2021/22

 

Zajęcia w poniedziałek  (język angielski, język rosyjski)
październik: 4,11,18,25
listopad: 5 - tylko język rosyjski, 8 - tylko język angielski,15,22 (odwołany język angielski), 29
grudzień: 6,13, 20 - język rosyjski odwołany
styczeń: 10,17 (odwołany język rosyjski), 24,31
luty: 7,28
marzec: 7,14,21,28
kwiecień: 4,11


Zajęcia w środę (język polski)
październik: 6,13,20,27
listopad: 3,10,17,24
grudzień: 1,8,15
styczeń: 5,12,19,26
luty: 2,9
marzec: 2,9,16,23,30
kwiecień: 6,13,20


Zajęcia w czwartek (matematyka)
wrzesień: 23,30
październik: 7,14,21,28
listopad: 4,18,25
grudzień: 2,9,16
styczeń: 13,20,27
luty: 3,10
marzec: 3,10,17,24,31
kwiecień: 7,14,21


Zajęcia w sobotę
8.00-10.15 - język polski
10.30-12.45 - matematyka
13.00-16.15 - język angielski

wrzesień: 18,25
październik: 2,9,16,23,30
listopad: 6,13,20,27
grudzień: 4,11,18
styczeń: 15,22,29
luty: 5,12
marzec: 5,12,19,26
kwiecień: 2,9

 

--------------------------------

Pytania

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych organizowanych w Łodzi, proszę kierować je na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

-----------------------------

Egzamin maturalny

Absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). Przedmiot wybrany spośród następujących: polski (poziom rozszerzony), język obcy (rozszerzony), matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
  Na egzaminie tym muszą się Państwo pojawić, nie muszą natomiast go zdać.


Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, oraz
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej, oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Deklaracje maturalne mogą Państwo pobrać tutaj:

http://oke.lodz.pl/info.php?i=158

—————————————————————————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Słuchacz nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie
(po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 90 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 81 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 9 godzinach lekcyjnych).

Podanie o zwrot kosztów kursu proszę składać na przełomie sierpnia i września (po uzyskaniu wyników z matury poprawkowej). Do podania proszę dołączyć wydruk ze strony Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający liczbę punktów którą uzyskali Państwo na egzaminie maturalnym.

Podania mogą Państwo wysyłać listem na adres: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81, lub dostarczyć osobiście
do sekretariatu pod wskazany wyżej adres.

—————————-

Informacje o zasadach wglądu do pracy egzaminacyjnej dostępne są tutaj: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/wgladypracematura

Szanowni Państwo,

w poniedziałek, 17 stycznia, zajęcia na kursie maturalnym z języka rosyjskiego zostają odwołane. Termin dodatkowy zajęć ustalony zostanie w porozumieniu z grupą.

---------------------------------------

Szanowni Państwo,

przyjmujemy jeszcze zapisy do każdej z grup na kursach maturalnych (język polski, matematyka, język angielski, język rosyjski). MImo iż zajęcia rozpoczęly się w październiku, to do każdej z grup można dołączyć!  Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: m.mielczarek@cosinus.pl, można też dzwonić: 42 637 76 69. Zapraszamy!

----------------------------------------

Kursy przygotowujące do matury w maju 2022

Zapraszamy do uczestnictwa w kursach maturalnych przygotowujących do egzaminu maturalnego w maju 2022.
Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych. Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus – 42 632 52 20, lub wysyłając zgłoszenie na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

Zajęcia od poniedziałku do piątku odbywać się będą w następujących grupach:
- matematyka – w czwartek  (17.00-19.30), rozpoczęcie zajęć 23 września
- język polski – w środę (17.00 – 19.30), rozpoczęcie zajęć 6 października
- język angielski  – w poniedziałki (17.00 – 20.20), rozpoczęcie zajęć 4 października
- język rosyjski  – w poniedziałki (17.00-20.20), rozpoczęcie zajęć 4 października.

W soboty proponujemy zajęcia z następujących przedmiotów:
- język polski, matematyka, język angielski (zajęcia w godzinach 8.00-16.00) - rozpoczęcie zajęć 18 września.
Można wybrać zajęcia ze wszystkich trzech przedmiotów, albo zdecydować się na zajęcia z jednego lub dwóch przedmiotów.
 

Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja epidemiczna, zajęcia prowadzone będą online w podanych wyżej terminach/godzinach,  z wykorzystamiem programu MS TEAMS.


Ceny kursów maturalnych w roku szkolnym 2021/22:

Przedmiot

Liczba godzin

Cena

Cena z 10% rabatem -
przy zapisie
na 2 przedmioty

Cena z 15% rabatem -
przy zapisie
na 3 przedmioty

Cena z 20% rabatem -
dla słuchaczy szkół Cosinus

 
Język polski,  matematyka,

 (poziom podstawowy,
 rozszerzony) cena za jeden  przedmiot75

 

690 zł

 


621 zł

 (8,28 zł godzina lekcyjna)


586,50 zł

 (7,82 zł godzina lekcyjna)


552 zł

(7,36 zł godzina lekcyjna)

 
Język obcy 
 
(poziom podstawowy,
 rozszerzony)


90


855 zł


769,50 zł

(8,55 zł godzina lekcyjna)


726,75 zł

(8,07 zł  godzina lekcyjna)


684 zł

(7,60 zł godzina lekcyjna)

Przykładowe oplaty:

 • cena za 3 przedmioty, po 20% rabacie, dla słuchaczy szkół Cosinus: 1788,00 zł
 • cena za 3 przedmioty, po 15% rabacie, dla osób które nie są słuchaczami szkół Cosinus: 1899,75

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy.
Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.
Wnoszenie opłat w ratach nie powoduje zmiany ceny kursu.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
15% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
20% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

--------------------------------

Terminarz zajęć na kursach maturalnych - rok szkolny 2021/22

 

Zajęcia w poniedziałek  (język angielski, język rosyjski)
październik: 4,11,18,25
listopad: 5 - tylko język rosyjski, 8 - tylko język angielski,15,22 (odwołany język angielski), 29
grudzień: 6,13, 20 - język rosyjski odwołany
styczeń: 10,17 (odwołany język rosyjski), 24,31
luty: 7,28
marzec: 7,14,21,28
kwiecień: 4,11


Zajęcia w środę (język polski)
październik: 6,13,20,27
listopad: 3,10,17,24
grudzień: 1,8,15
styczeń: 5,12,19,26
luty: 2,9
marzec: 2,9,16,23,30
kwiecień: 6,13,20


Zajęcia w czwartek (matematyka)
wrzesień: 23,30
październik: 7,14,21,28
listopad: 4,18,25
grudzień: 2,9,16
styczeń: 13,20,27
luty: 3,10
marzec: 3,10,17,24,31
kwiecień: 7,14,21


Zajęcia w sobotę
8.00-10.15 - język polski
10.30-12.45 - matematyka
13.00-16.15 - język angielski

wrzesień: 18,25
październik: 2,9,16,23,30
listopad: 6,13,20,27
grudzień: 4,11,18
styczeń: 15,22,29
luty: 5,12
marzec: 5,12,19,26
kwiecień: 2,9

 

--------------------------------

Pytania

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych organizowanych w Łodzi, proszę kierować je na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

-----------------------------

Egzamin maturalny

Absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). Przedmiot wybrany spośród następujących: polski (poziom rozszerzony), język obcy (rozszerzony), matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
  Na egzaminie tym muszą się Państwo pojawić, nie muszą natomiast go zdać.


Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, oraz
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej, oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Deklaracje maturalne mogą Państwo pobrać tutaj:

http://oke.lodz.pl/info.php?i=158

—————————————————————————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Słuchacz nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie
(po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 90 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 81 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 9 godzinach lekcyjnych).

Podanie o zwrot kosztów kursu proszę składać na przełomie sierpnia i września (po uzyskaniu wyników z matury poprawkowej). Do podania proszę dołączyć wydruk ze strony Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający liczbę punktów którą uzyskali Państwo na egzaminie maturalnym.

Podania mogą Państwo wysyłać listem na adres: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81, lub dostarczyć osobiście
do sekretariatu pod wskazany wyżej adres.

—————————-

Informacje o zasadach wglądu do pracy egzaminacyjnej dostępne są tutaj: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/wgladypracematura