Cosinus > Miasta > Łódź > Kursy maturalne

Kursy maturalne

Kursy maturalne

Szanowni Państwo,

podajemy terminy  egzaminów maturalnych - zgodnie z informacjami na stronie CKE:

część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku.

W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

terminy egzamiów pisemnych:

 • 8 czerwiec - język polski - poziom podstawowy, godz. 9; poziom rozszerzony - godz. 14
 • 9 czerwiec - matematyka - pp.
 • 10 czerwiec - język angielski - pp. godz. 9; poziom rozszerzony - godz. 14
 • 22 czerwiec - język rosyjski - pp. godz.9; poziom rozszerzony - godz. 14

Szczegółowy harmonogram egzaminów znajdą Państwo również tutaj: 

https://cke.gov.pl/komunikat-w-sprawie-harmonogramu-przeprowadzania-egzaminu-osmoklasisty-egzaminu-gimnazjalnego-oraz-egzaminu-maturalnego-w-2020-roku/


Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br.
Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br.
Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września

 

Jednocześnie, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia zajęć na kursach informujemy, że za godziny, które nie zostaną zrealizowane na kursach ze względu na brak terminów, osoby które uregulowały całość opłaty za zajęcia, otrzymają zwrot. Pozostali uczestnicy kursów uregulują wpłatę pomniejszoną o wartość niezrealizowanych zajęć. Informacje o kwocie zwrotów/zmianie kwoty do zapłaty, otrzymają Państwo w maju/czerwcu.

-------------------------------

Szanowni Państwo,

ze względu na brak możliwości prowadzenia zajęć na kursach, zachęcamy do korzystania z materiałów przygotowujących do matury które znaleźć można w sieci. Poniżej kilka propozycji:

 

-----------------------------------------

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją MEN od 12 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z tym, od 12 marca zawieszone zostają zajęcia na kursach maturalnych.

-------------------------------------

Zapisy na kursy przygotowujące do matury w maju 2020

 

Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego w maju 2020.
Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych. Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus – 42 632 52 20, lub wysyłając zgłoszenie na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

 

Zajęcia od poniedziałku do piątku odbywać się będą w następujących grupach:
- matematyka – w czwartek  (17.00-19.30)
- matematyka - we wtorek (17.00-19.30)
- język polski – w środę (17.00 – 19.30)
- język angielski  – w poniedziałki (17.00 – 20.20)
- język angielski  – w piątki  (17.00 – 20.20)
- język rosyjski  – w poniedziałki (17.00-20.20).

W soboty proponujemy zajęcia z następujących przedmiotów:
- język polski, matematyka, język angielski.
Można wybrać zajęcia ze wszystkich trzech przedmiotów, albo zdecydować się na zajęcia z jednego lub dwóch przedmiotów.

Ceny kursów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Przedmiot

Liczba godzin

Cena w zł

Cena z 5% rabatem:
z migawką
taniej

Cena z 20% rabatem -
przy zapisie
na 3 przedmioty

Cena z 25% rabatem -
dla słuchaczy szkół Cosinus

Język polski, matematyka,
(poziom podstawowy lub rozszerzony) – cena za jeden przedmiot

 

75

 

630

600

(8,00 godzina lekcyjna)

504

(6,72 godzina lekcyjna)

472,50

(6,30 godzina lekcyjna)

Język obcy nowożytny(poziom podstawowy lub rozszerzony) – cena za jeden język

 

90

 

800

760

(8,44 godzina lekcyjna)

640

(7,11 godzina lekcyjna)

600

(6,66 godzina lekcyjna)

Przykładowe oplaty:

 • cena za 3 przedmioty, po 25% rabacie, dla słuchaczy szkół Cosinus: 1545,00
 • cena za 3 przedmioty, po 20% rabacie, dla osób które nie są słuchaczami szkół Cosinus: 1 648,00

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy. Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS
5% rabatu za okazaniem przy zapisie migawki wraz z dowodem zakupu aktualnego biletu okresowego

Rabaty nie sumują się.

---------------------------------

Terminarz kursów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

język angielski - grupa w poniedziałki:

wrzesień: 30, zajęcia od godziny 18.00
październik: 7,14,21,28 - od października zajęcia w godzinach 17.00-20.30
listopad: 4,18,25
grudzień: 2,9,16
styczeń: 27
luty: 3,10,17,24
marzec: 2,9, (16,23,30 - zajęcia odwołane)
kwiecień: 6 - zajęcia odwołane, 20, 29 - dodatkowy termin

język rosyjski - grupa w poniedziałki, 17.00-20.30

październik: 7,14,21,28
listopad: 4,11,18,25
grudzień: 2,9,16
styczeń: 27
luty: 3,10,17,24
marzec: 2,9,    (16,23,30 - zajęcia odwołane)
kwiecień: 6 - zajęcia odwołane,   20, 27 - dodatkowy termin

matematyka - grupa we wtorki

październik: 15, 22, 29 - od 15 października zajecia w godzinach 17.00-19.30
listopad: 5,12, 19, 26
grudzień: 3, 10, 17
styczeń: 7, 28
luty: 4, 11, 18, 25
marzec: 3, 10, (17, 24, 31 - Uwaga! od 10 marca zajęcia w godzinach 17.00-20.30 -  zajęcia odwołane)
kwiecień: 14, 21, 28 - dodatkowy termin

język polski - grupy w środy

październik: 9, 16, 23, 30
listopad: 6, 13, 20, 27
grudzień: 4, 11, 18
styczeń: 8 - zajęcia odwołane 29
luty: 5, 12, 19, 26
marzec: 4, 11,    (18, 25 - zajęcia odwołane)
kwiecień:  (1, 8 - zajęcia odwolane),   15, 22, 29 - dodatkowy termin

matematyka - grupa w czwartki, 17.00-19.30

październik: 3,10,17,24,31
listopad: 7,14,21,28
grudzień: 5,12,19
styczeń: 9,30
luty: 6,13,20,27
marzec: 5,     (12,19,26- zajęcia odwołane)
kwiecień: (2 - zajęcia odwołane),   16,23, 30 - dodatkowy termin

język angielski - grupa w piątki, 17.00-20.30

październik: 4,11,18,25
listopad: 8,15,22,29
grudzień: 6,13,20
styczeń: 10,31
luty: 7,14,21,28
marzec: 6,   (13,20,27 - zajęcia odwołane)
kwiecień: (3 - zajęcia odwołane),17, 24 - dodatkowy termin

zajęcia w soboty:

wrzesień: 21,28 - zajęcia w godzinach 8.00-13.00
październik: 5,12,19,26 - od października zajęcia w godzinach 8.00-16.00
listopad: 9,16,23,30
grudzień: 7,14,21
styczeń: 11
luty: 1,8,15,22,29
marzec: 7,  (14,21,28 - zajęcia odwołane)
kwiecień: 18, dodatkowy termin: 25

------------------------------

Pytania
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych organizowanych w Łodzi, proszę kierować je na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

-----------------------------

Egzamin maturalny

Stara matura
Absolwenci:
liceum ogólnokształcącego którzy ukończyli szkołę w latach 2005 – 2014  (a wcześniej ukończyli gimnazjum)
technikum którzy ukończyli szkołę w latach  2006 – 2015 (a wcześniej ukończyli gimnazjum):
zdają tzw. „starą maturę”, czyli:

 • język polski pisemnie i ustnie (prezentacja)
 • matematyka – pisemnie
 • język obcy – pisemnie i ustnie.

Powyższa zasada dotyczy również:
osób, które uzyskały świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy dotychczas nie przystępowali do egzaminu maturalnego oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w 2002 r. przystąpili do egzaminu maturalnego w nowej formule.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 • Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.‎
Część ustna z języka polskiego ma formę prezentacji. Egzamin ‎trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:‎ w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. ‎Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu lub ‎odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu ‎przeznaczonego na prezentację tematu. ‎Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem ‎przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego ‎tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii.

Nowa matura

Absolwenci:

 • szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2015/2016
 • LO, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015
 • ponadpodstawowych szkół średnich

zdają tzw. „nową maturę”, czyli:

 • język polski pisemnie i ustnie
 • matematyka – pisemnie
 • język obcy – pisemnie i ustnie
 • dodatkowo jeden przedmiot pisemnie, wybrany spośród następujących: polski (poziom rozszerzony), język obcy (rozszerzony), matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Na egzaminie tym muszą się Państwo pojawić, nie muszą natomiast go zdać.

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎
Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej, przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎
Część ustna egzaminu z języka polskiego będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎

Deklaracje maturalne mogą Państwo pobrać tutaj:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/deklaracja-druki-matura

—————————————————————————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Słuchacz nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie
(po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 90 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 81 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 9 godzinach lekcyjnych).

Podanie o zwrot kosztów kursu proszę składać na przełomie sierpnia i września (po uzyskaniu wyników z matury poprawkowej). Do podania proszę dołączyć wydruk ze strony Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający liczbę punktów którą uzyskali Państwo na egzaminie maturalnym.

Podania mogą Państwo wysyłać listem na adres: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81, lub dostarczyć osobiście
do sekretariatu pod wskazany wyżej adres.

—————————-

Informacje o zasadach wglądu do pracy egzaminacyjnej dostępne są tutaj: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/wgladypracematura

Szanowni Państwo,

podajemy terminy  egzaminów maturalnych - zgodnie z informacjami na stronie CKE:

część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku.

W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

terminy egzamiów pisemnych:

 • 8 czerwiec - język polski - poziom podstawowy, godz. 9; poziom rozszerzony - godz. 14
 • 9 czerwiec - matematyka - pp.
 • 10 czerwiec - język angielski - pp. godz. 9; poziom rozszerzony - godz. 14
 • 22 czerwiec - język rosyjski - pp. godz.9; poziom rozszerzony - godz. 14

Szczegółowy harmonogram egzaminów znajdą Państwo również tutaj: 

https://cke.gov.pl/komunikat-w-sprawie-harmonogramu-przeprowadzania-egzaminu-osmoklasisty-egzaminu-gimnazjalnego-oraz-egzaminu-maturalnego-w-2020-roku/


Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br.
Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br.
Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września

 

Jednocześnie, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia zajęć na kursach informujemy, że za godziny, które nie zostaną zrealizowane na kursach ze względu na brak terminów, osoby które uregulowały całość opłaty za zajęcia, otrzymają zwrot. Pozostali uczestnicy kursów uregulują wpłatę pomniejszoną o wartość niezrealizowanych zajęć. Informacje o kwocie zwrotów/zmianie kwoty do zapłaty, otrzymają Państwo w maju/czerwcu.

-------------------------------

Szanowni Państwo,

ze względu na brak możliwości prowadzenia zajęć na kursach, zachęcamy do korzystania z materiałów przygotowujących do matury które znaleźć można w sieci. Poniżej kilka propozycji:

 

-----------------------------------------

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją MEN od 12 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z tym, od 12 marca zawieszone zostają zajęcia na kursach maturalnych.

-------------------------------------

Zapisy na kursy przygotowujące do matury w maju 2020

 

Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego w maju 2020.
Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych. Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus – 42 632 52 20, lub wysyłając zgłoszenie na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

 

Zajęcia od poniedziałku do piątku odbywać się będą w następujących grupach:
- matematyka – w czwartek  (17.00-19.30)
- matematyka - we wtorek (17.00-19.30)
- język polski – w środę (17.00 – 19.30)
- język angielski  – w poniedziałki (17.00 – 20.20)
- język angielski  – w piątki  (17.00 – 20.20)
- język rosyjski  – w poniedziałki (17.00-20.20).

W soboty proponujemy zajęcia z następujących przedmiotów:
- język polski, matematyka, język angielski.
Można wybrać zajęcia ze wszystkich trzech przedmiotów, albo zdecydować się na zajęcia z jednego lub dwóch przedmiotów.

Ceny kursów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Przedmiot

Liczba godzin

Cena w zł

Cena z 5% rabatem:
z migawką
taniej

Cena z 20% rabatem -
przy zapisie
na 3 przedmioty

Cena z 25% rabatem -
dla słuchaczy szkół Cosinus

Język polski, matematyka,
(poziom podstawowy lub rozszerzony) – cena za jeden przedmiot

 

75

 

630

600

(8,00 godzina lekcyjna)

504

(6,72 godzina lekcyjna)

472,50

(6,30 godzina lekcyjna)

Język obcy nowożytny(poziom podstawowy lub rozszerzony) – cena za jeden język

 

90

 

800

760

(8,44 godzina lekcyjna)

640

(7,11 godzina lekcyjna)

600

(6,66 godzina lekcyjna)

Przykładowe oplaty:

 • cena za 3 przedmioty, po 25% rabacie, dla słuchaczy szkół Cosinus: 1545,00
 • cena za 3 przedmioty, po 20% rabacie, dla osób które nie są słuchaczami szkół Cosinus: 1 648,00

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy. Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS
5% rabatu za okazaniem przy zapisie migawki wraz z dowodem zakupu aktualnego biletu okresowego

Rabaty nie sumują się.

---------------------------------

Terminarz kursów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

język angielski - grupa w poniedziałki:

wrzesień: 30, zajęcia od godziny 18.00
październik: 7,14,21,28 - od października zajęcia w godzinach 17.00-20.30
listopad: 4,18,25
grudzień: 2,9,16
styczeń: 27
luty: 3,10,17,24
marzec: 2,9, (16,23,30 - zajęcia odwołane)
kwiecień: 6 - zajęcia odwołane, 20, 29 - dodatkowy termin

język rosyjski - grupa w poniedziałki, 17.00-20.30

październik: 7,14,21,28
listopad: 4,11,18,25
grudzień: 2,9,16
styczeń: 27
luty: 3,10,17,24
marzec: 2,9,    (16,23,30 - zajęcia odwołane)
kwiecień: 6 - zajęcia odwołane,   20, 27 - dodatkowy termin

matematyka - grupa we wtorki

październik: 15, 22, 29 - od 15 października zajecia w godzinach 17.00-19.30
listopad: 5,12, 19, 26
grudzień: 3, 10, 17
styczeń: 7, 28
luty: 4, 11, 18, 25
marzec: 3, 10, (17, 24, 31 - Uwaga! od 10 marca zajęcia w godzinach 17.00-20.30 -  zajęcia odwołane)
kwiecień: 14, 21, 28 - dodatkowy termin

język polski - grupy w środy

październik: 9, 16, 23, 30
listopad: 6, 13, 20, 27
grudzień: 4, 11, 18
styczeń: 8 - zajęcia odwołane 29
luty: 5, 12, 19, 26
marzec: 4, 11,    (18, 25 - zajęcia odwołane)
kwiecień:  (1, 8 - zajęcia odwolane),   15, 22, 29 - dodatkowy termin

matematyka - grupa w czwartki, 17.00-19.30

październik: 3,10,17,24,31
listopad: 7,14,21,28
grudzień: 5,12,19
styczeń: 9,30
luty: 6,13,20,27
marzec: 5,     (12,19,26- zajęcia odwołane)
kwiecień: (2 - zajęcia odwołane),   16,23, 30 - dodatkowy termin

język angielski - grupa w piątki, 17.00-20.30

październik: 4,11,18,25
listopad: 8,15,22,29
grudzień: 6,13,20
styczeń: 10,31
luty: 7,14,21,28
marzec: 6,   (13,20,27 - zajęcia odwołane)
kwiecień: (3 - zajęcia odwołane),17, 24 - dodatkowy termin

zajęcia w soboty:

wrzesień: 21,28 - zajęcia w godzinach 8.00-13.00
październik: 5,12,19,26 - od października zajęcia w godzinach 8.00-16.00
listopad: 9,16,23,30
grudzień: 7,14,21
styczeń: 11
luty: 1,8,15,22,29
marzec: 7,  (14,21,28 - zajęcia odwołane)
kwiecień: 18, dodatkowy termin: 25

------------------------------

Pytania
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych organizowanych w Łodzi, proszę kierować je na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

-----------------------------

Egzamin maturalny

Stara matura
Absolwenci:
liceum ogólnokształcącego którzy ukończyli szkołę w latach 2005 – 2014  (a wcześniej ukończyli gimnazjum)
technikum którzy ukończyli szkołę w latach  2006 – 2015 (a wcześniej ukończyli gimnazjum):
zdają tzw. „starą maturę”, czyli:

 • język polski pisemnie i ustnie (prezentacja)
 • matematyka – pisemnie
 • język obcy – pisemnie i ustnie.

Powyższa zasada dotyczy również:
osób, które uzyskały świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy dotychczas nie przystępowali do egzaminu maturalnego oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w 2002 r. przystąpili do egzaminu maturalnego w nowej formule.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 • Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.‎
Część ustna z języka polskiego ma formę prezentacji. Egzamin ‎trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:‎ w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. ‎Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu lub ‎odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu ‎przeznaczonego na prezentację tematu. ‎Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem ‎przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego ‎tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii.

Nowa matura

Absolwenci:

 • szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2015/2016
 • LO, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015
 • ponadpodstawowych szkół średnich

zdają tzw. „nową maturę”, czyli:

 • język polski pisemnie i ustnie
 • matematyka – pisemnie
 • język obcy – pisemnie i ustnie
 • dodatkowo jeden przedmiot pisemnie, wybrany spośród następujących: polski (poziom rozszerzony), język obcy (rozszerzony), matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Na egzaminie tym muszą się Państwo pojawić, nie muszą natomiast go zdać.

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎
Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej, przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎
Część ustna egzaminu z języka polskiego będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎

Deklaracje maturalne mogą Państwo pobrać tutaj:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/deklaracja-druki-matura

—————————————————————————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Słuchacz nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie
(po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 90 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 81 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 9 godzinach lekcyjnych).

Podanie o zwrot kosztów kursu proszę składać na przełomie sierpnia i września (po uzyskaniu wyników z matury poprawkowej). Do podania proszę dołączyć wydruk ze strony Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający liczbę punktów którą uzyskali Państwo na egzaminie maturalnym.

Podania mogą Państwo wysyłać listem na adres: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81, lub dostarczyć osobiście
do sekretariatu pod wskazany wyżej adres.

—————————-

Informacje o zasadach wglądu do pracy egzaminacyjnej dostępne są tutaj: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/wgladypracematura