Kursy maturalne

Kursy maturalne

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w kursach maturalnych przygotowujących do egzaminu maturalnego w maju 2025.


Zapraszamy na kursy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka rosyjskiego.

Można wybrać następujące terminy zajęć:

 • w ciągu tygodnia: zajęcia co tydzień, od godziny 17.00, wstępne terminy zajęć:
      język polski - czwartek (17.00-19.30),
      matematyka - wtorek (17.00-19.30),
      język angielski - poniedziałek 17.00-30.30);
 • w soboty: zajęcia z języka polskiego (od godziny 8.00), matematyki (od godziny 10.30), oraz języka angielskiego (od godziny 13.00) - zajęcia co tydzień.

Kursy rozpoczynają się, w zależności od grupy, we wrześniu lub na początku października.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem: m.mielczarek@cosinus.pl

Pytania dotyczące kursów maturalnych: m.mielczarek@cosinus.pl

Cennik kursów rozpoczynających się jesienią 2024:

  język polski,
matematyka
język angielski,
język rosyjski
liczba godzin lekcyjnych 75 90
Cena za przedmiot

1200
(16 zł godz. lekcyjna)

1530
(17 zł godz. lekcyjna)

Cena za przedmiot
z 10% rabatem
-przy zapisie
na 2 przedmioty
1080
(14,40 zł godz. lekcyjna)
1377
(15,30 godz. lekcyjna)
Cena za przedmiot
z 15% rabatem
-przy zapisie
na 3 przedmioty
1020
(13,60 zł godz. lekcyjna)
1300,50
(14,45 godz. lekcyjna)
Cena 20% rabatem
-dla słuchaczy
szkoły Cosinus
960
(12,80 godz. lekcyjna)
1244
(13,60 godz. lekcyjna)


Cena za trzy przedmioty: polski+matematyka+język obcy (15% rabatu): 3340,50
Cena za trzy przedmioty- dla słuchaczy szkół Cosinus (20% rabatu): 3144,00


Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy.
Wnoszenie opłat w ratach nie powoduje zmiany ceny kursu.
Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.

 

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
15% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
20% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

-----------------------------

Egzamin maturalny od roku 2025

Absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Przedmiot wybrany spośród następujących: język polski, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny..

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, oraz pisemnej oraz
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie rozszerzonym..

Obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu dodatkowego w części pisemnej nie dotyczy absolwenta, posiadającego:

 1. Dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 3. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 4. Certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 5. Świadectwa, o których mowa w pkt. 3 i certyfikaty, o których mowa w pkt. 4 ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN z dnia 30 sierpnia 2019 (DZ. U. poz. 1731 z późn. zm).

Deklaracje maturalne mogą Państwo znaleźć tutaj:

https://lodz.oke.gov.pl/

—————————————————————————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Słuchacz nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie
(po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 90 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 81 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 9 godzinach lekcyjnych).

Podanie o zwrot kosztów kursu proszę składać na przełomie sierpnia i września (po uzyskaniu wyników z matury poprawkowej). Do podania proszę dołączyć wydruk ze strony Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający liczbę punktów którą uzyskali Państwo na egzaminie maturalnym.

Podania mogą Państwo wysyłać listem na adres: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81, lub dostarczyć osobiście
do sekretariatu pod wskazany wyżej adres.

—————————-

Informacje o zasadach wglądu do pracy egzaminacyjnej dostępne są tutaj: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/wgladypracematura

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w kursach maturalnych przygotowujących do egzaminu maturalnego w maju 2025.


Zapraszamy na kursy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka rosyjskiego.

Można wybrać następujące terminy zajęć:

 • w ciągu tygodnia: zajęcia co tydzień, od godziny 17.00, wstępne terminy zajęć:
      język polski - czwartek (17.00-19.30),
      matematyka - wtorek (17.00-19.30),
      język angielski - poniedziałek 17.00-30.30);
 • w soboty: zajęcia z języka polskiego (od godziny 8.00), matematyki (od godziny 10.30), oraz języka angielskiego (od godziny 13.00) - zajęcia co tydzień.

Kursy rozpoczynają się, w zależności od grupy, we wrześniu lub na początku października.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem: m.mielczarek@cosinus.pl

Pytania dotyczące kursów maturalnych: m.mielczarek@cosinus.pl

Cennik kursów rozpoczynających się jesienią 2024:

  język polski,
matematyka
język angielski,
język rosyjski
liczba godzin lekcyjnych 75 90
Cena za przedmiot

1200
(16 zł godz. lekcyjna)

1530
(17 zł godz. lekcyjna)

Cena za przedmiot
z 10% rabatem
-przy zapisie
na 2 przedmioty
1080
(14,40 zł godz. lekcyjna)
1377
(15,30 godz. lekcyjna)
Cena za przedmiot
z 15% rabatem
-przy zapisie
na 3 przedmioty
1020
(13,60 zł godz. lekcyjna)
1300,50
(14,45 godz. lekcyjna)
Cena 20% rabatem
-dla słuchaczy
szkoły Cosinus
960
(12,80 godz. lekcyjna)
1244
(13,60 godz. lekcyjna)


Cena za trzy przedmioty: polski+matematyka+język obcy (15% rabatu): 3340,50
Cena za trzy przedmioty- dla słuchaczy szkół Cosinus (20% rabatu): 3144,00


Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy.
Wnoszenie opłat w ratach nie powoduje zmiany ceny kursu.
Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.

 

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
15% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
20% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

-----------------------------

Egzamin maturalny od roku 2025

Absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Przedmiot wybrany spośród następujących: język polski, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny..

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, oraz pisemnej oraz
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie rozszerzonym..

Obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu dodatkowego w części pisemnej nie dotyczy absolwenta, posiadającego:

 1. Dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 3. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 4. Certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 5. Świadectwa, o których mowa w pkt. 3 i certyfikaty, o których mowa w pkt. 4 ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN z dnia 30 sierpnia 2019 (DZ. U. poz. 1731 z późn. zm).

Deklaracje maturalne mogą Państwo znaleźć tutaj:

https://lodz.oke.gov.pl/

—————————————————————————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Słuchacz nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie
(po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 90 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 81 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 9 godzinach lekcyjnych).

Podanie o zwrot kosztów kursu proszę składać na przełomie sierpnia i września (po uzyskaniu wyników z matury poprawkowej). Do podania proszę dołączyć wydruk ze strony Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający liczbę punktów którą uzyskali Państwo na egzaminie maturalnym.

Podania mogą Państwo wysyłać listem na adres: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81, lub dostarczyć osobiście
do sekretariatu pod wskazany wyżej adres.

—————————-

Informacje o zasadach wglądu do pracy egzaminacyjnej dostępne są tutaj: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/wgladypracematura