Kursy maturalne

Kursy maturalne

Szanowni Państwo,

w poniedziałek, 22 stycznia, odwołane zostają zajęcia z języka angielskiego. Dodatkowe terminy odpracowania odwołanych zajęć: 29 stycznia, 5 lutego.

------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w dwie soboty nastapi zmiana zajęć na kursach maturalnych:

- w sobotę, 27 stycznia: w godzinach 8.00-13.00 - matematyka, później język angielski (nie ma zajęć z j. polskiego),
- w sobotę, 17 lutego: w godzinach 8.00-13.00 - język polski, później język angielski (nie ma zajęć z matematyki)

-------------------------------------------------.

Szanowni Państwo,

nadal można dołączyć do grup na kursach maturalnych!

Zapraszamy na zajęcia w soboty, lub w ciągu tygodnia:
- sobota w godzinach 8.00-16.00: język polski, matematyka, język angielski,
- poniedziałek - język angielski, zajęcia od godziny 17.00
- wtorek - matematyka, zajęcia od godziny 17.00
- czwartek - język polski, zajęcia od godziny 17.00.

Kontakt w sprawie kursów maturalnych: 42 632 52 20 wewn. 26, m.mielczarek@cosinus.pl

------------------------------------------------

Terminarz zajęć na kursach maturalnych w roku szkolnym 2023/2024

 

Zajęcia dla grupy z soboty (miejsce zajęć: budynek XXI LO, róg ulicy Wólczańskiej i Kopernika, sala nr 31):

 • 8.00-10.15 - język polski
 • 10.30-12.45 - matematyka
 • 13.00-16.00 - język angielski

wrzesień: 16 (tylko polski i matematyka), 23 (tylko polski i matematyka), 30 (polski, matematyka, angielski)
październik: 7,14 - zajęcia odwołane,21,28
listopad: 4,18,25
grudzień: 2, 9 - 2xmatematyka, język angielski,16 - 2xjęzyk polski, język angielski
styczeń: 13,20,     27 - 2x matematyka, język angielski
luty: 17- 2xjęzyk polski, język angielski,  24
marzec: 2,9,16,23
kwiecień: 6,13,20, 27 - odpracowanie zajęć z 14.10.2023

 

Zajęcia dla grupy z poniedziałku - język angielski (Wólczańska 81):
październik:
9,16,23
listopad: 6,13 - odwołane zajęcia,20,27
grudzień: 4,11,18
styczeń: 8,15, 22 - zajęcia odwołane; 29 - odpracowanie zajęć za 13.11
luty: 5 - odpracowanie zajęć za 22.01, 12,19,26
marzec: 4,11,18,25
kwiecień: 8,15,22

 

Zajęcia dla grupy z wtorku - matematyka (Wólczańska 81):
wrzesień: 26
październik: 3,10,17,24
listopad: 7,14,21,28 - zajęcia odwołane
grudzień: 5,12,19
styczeń: 9,16,23,30
luty: 13,20,27
marzec: 5,12,18
kwiecień: 2,9,16, 23 - odpracowanie zajęć z 28.11.23

 

Zajęcia dla grupy z czwartku - język polski (Wólczańska 81):
wrzesień: 28
październik: 5,12,19,26 - odwołane zajęcia
listopad: 2,9,16,23,30 - odwołane zajęcia
grudzień: 7,14,21
styczeń: 4 - odpracowanie zajęć z 30.11.23,  11, 18, 25
luty: 15,22,29
marzec: 7,14,21
kwiecień: 4,11,18, 25- odpracowanie zajęć z 26.10.23

------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w kursach maturalnych przygotowujących do egzaminu maturalnego w maju 2024.

Przypominamy, że matura w maju 2024 roku to ostatnia matura, w której nie trzeba zdać egzaminu z przedmiotu dodatkowego (trzeba do tego egzaminu jedynie przystąpić). Warto się zmobilizować, i zdać maturę w maju 2024!

Zapraszamy na kursy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka rosyjskiego.

Można wybrać następujące terminy zajęć:

 • w ciągu tygodnia: zajęcia co tydzień, od godziny 17.00, wstępne terminy zajęć:
      język polski - czwartek (17.00-19.30),
      matematyka - wtorek (17.00-19.30),
      język angielski - poniedziałek 17.00-30.30);
 • w soboty: zajęcia z języka polskiego (od godziny 8.00), matematyki (od godziny 10.30), oraz języka angielskiego (od godziny 13.00) - zajęcia co tydzień.

Kursy rozpoczynają się, w zależności od grupy, w drugiej połowie września i w październiku.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem: m.mielczarek@cosinus.pl

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych, zachęcamy do kontaktu: m.mielczarek@cosinus.pl

Cennik kursów rozpoczynających się jesienią 2023:

  język polski,
matematyka
język angielski,
język rosyjski
liczba godzin lekcyjnych 75 90
Cena za przedmiot

975

13zł godz lekcyjna

1350

15 zł godz lekcyjna

Cena za przedmiot
z 10% rabatem
-przy zapisie
na 2 przedmioty

877,50

11,70 godz lekcyjna

1215

13,50 godz lekcyjna

Cena za przedmiot
z 15% rabatem
-przy zapisie
na 3 przedmioty

828,75

11,05 godz lekcyjna

1147,50

12,75 godz lekcyjna

Cena 20% rabatem
-dla słuchaczy
szkoły Cosinus

780

10,40 godz lekcyjna

1080

12,00 godz
lekcyjna

Cena za trzy przedmioty: polski+matematyka+język obcy (15% rabatu): 2805,00
Cena za trzy przedmioty- dla słuchaczy szkół Cosinus (20% rabatu): 2640,00

Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja epidemiczna, zajęcia prowadzone będą online w podanych wyżej terminach/godzinach,  z wykorzystamiem programu MS TEAMS.

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy.
Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.
Wnoszenie opłat w ratach nie powoduje zmiany ceny kursu.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
15% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
20% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

--------------------------------

Pytania

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych organizowanych w Łodzi, proszę kierować je na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

-----------------------------

Egzamin maturalny

Absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). Przedmiot wybrany spośród następujących: polski (poziom rozszerzony), język obcy (rozszerzony), matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
  Na egzaminie tym muszą się Państwo pojawić, nie muszą natomiast go zdać.


Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, oraz
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej, oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Deklaracje maturalne mogą Państwo znaleźć tutaj:

https://lodz.oke.gov.pl/

—————————————————————————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Słuchacz nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie
(po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 90 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 81 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 9 godzinach lekcyjnych).

Podanie o zwrot kosztów kursu proszę składać na przełomie sierpnia i września (po uzyskaniu wyników z matury poprawkowej). Do podania proszę dołączyć wydruk ze strony Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający liczbę punktów którą uzyskali Państwo na egzaminie maturalnym.

Podania mogą Państwo wysyłać listem na adres: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81, lub dostarczyć osobiście
do sekretariatu pod wskazany wyżej adres.

—————————-

Informacje o zasadach wglądu do pracy egzaminacyjnej dostępne są tutaj: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/wgladypracematura

Szanowni Państwo,

w poniedziałek, 22 stycznia, odwołane zostają zajęcia z języka angielskiego. Dodatkowe terminy odpracowania odwołanych zajęć: 29 stycznia, 5 lutego.

------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w dwie soboty nastapi zmiana zajęć na kursach maturalnych:

- w sobotę, 27 stycznia: w godzinach 8.00-13.00 - matematyka, później język angielski (nie ma zajęć z j. polskiego),
- w sobotę, 17 lutego: w godzinach 8.00-13.00 - język polski, później język angielski (nie ma zajęć z matematyki)

-------------------------------------------------.

Szanowni Państwo,

nadal można dołączyć do grup na kursach maturalnych!

Zapraszamy na zajęcia w soboty, lub w ciągu tygodnia:
- sobota w godzinach 8.00-16.00: język polski, matematyka, język angielski,
- poniedziałek - język angielski, zajęcia od godziny 17.00
- wtorek - matematyka, zajęcia od godziny 17.00
- czwartek - język polski, zajęcia od godziny 17.00.

Kontakt w sprawie kursów maturalnych: 42 632 52 20 wewn. 26, m.mielczarek@cosinus.pl

------------------------------------------------

Terminarz zajęć na kursach maturalnych w roku szkolnym 2023/2024

 

Zajęcia dla grupy z soboty (miejsce zajęć: budynek XXI LO, róg ulicy Wólczańskiej i Kopernika, sala nr 31):

 • 8.00-10.15 - język polski
 • 10.30-12.45 - matematyka
 • 13.00-16.00 - język angielski

wrzesień: 16 (tylko polski i matematyka), 23 (tylko polski i matematyka), 30 (polski, matematyka, angielski)
październik: 7,14 - zajęcia odwołane,21,28
listopad: 4,18,25
grudzień: 2, 9 - 2xmatematyka, język angielski,16 - 2xjęzyk polski, język angielski
styczeń: 13,20,     27 - 2x matematyka, język angielski
luty: 17- 2xjęzyk polski, język angielski,  24
marzec: 2,9,16,23
kwiecień: 6,13,20, 27 - odpracowanie zajęć z 14.10.2023

 

Zajęcia dla grupy z poniedziałku - język angielski (Wólczańska 81):
październik:
9,16,23
listopad: 6,13 - odwołane zajęcia,20,27
grudzień: 4,11,18
styczeń: 8,15, 22 - zajęcia odwołane; 29 - odpracowanie zajęć za 13.11
luty: 5 - odpracowanie zajęć za 22.01, 12,19,26
marzec: 4,11,18,25
kwiecień: 8,15,22

 

Zajęcia dla grupy z wtorku - matematyka (Wólczańska 81):
wrzesień: 26
październik: 3,10,17,24
listopad: 7,14,21,28 - zajęcia odwołane
grudzień: 5,12,19
styczeń: 9,16,23,30
luty: 13,20,27
marzec: 5,12,18
kwiecień: 2,9,16, 23 - odpracowanie zajęć z 28.11.23

 

Zajęcia dla grupy z czwartku - język polski (Wólczańska 81):
wrzesień: 28
październik: 5,12,19,26 - odwołane zajęcia
listopad: 2,9,16,23,30 - odwołane zajęcia
grudzień: 7,14,21
styczeń: 4 - odpracowanie zajęć z 30.11.23,  11, 18, 25
luty: 15,22,29
marzec: 7,14,21
kwiecień: 4,11,18, 25- odpracowanie zajęć z 26.10.23

------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w kursach maturalnych przygotowujących do egzaminu maturalnego w maju 2024.

Przypominamy, że matura w maju 2024 roku to ostatnia matura, w której nie trzeba zdać egzaminu z przedmiotu dodatkowego (trzeba do tego egzaminu jedynie przystąpić). Warto się zmobilizować, i zdać maturę w maju 2024!

Zapraszamy na kursy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka rosyjskiego.

Można wybrać następujące terminy zajęć:

 • w ciągu tygodnia: zajęcia co tydzień, od godziny 17.00, wstępne terminy zajęć:
      język polski - czwartek (17.00-19.30),
      matematyka - wtorek (17.00-19.30),
      język angielski - poniedziałek 17.00-30.30);
 • w soboty: zajęcia z języka polskiego (od godziny 8.00), matematyki (od godziny 10.30), oraz języka angielskiego (od godziny 13.00) - zajęcia co tydzień.

Kursy rozpoczynają się, w zależności od grupy, w drugiej połowie września i w październiku.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem: m.mielczarek@cosinus.pl

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych, zachęcamy do kontaktu: m.mielczarek@cosinus.pl

Cennik kursów rozpoczynających się jesienią 2023:

  język polski,
matematyka
język angielski,
język rosyjski
liczba godzin lekcyjnych 75 90
Cena za przedmiot

975

13zł godz lekcyjna

1350

15 zł godz lekcyjna

Cena za przedmiot
z 10% rabatem
-przy zapisie
na 2 przedmioty

877,50

11,70 godz lekcyjna

1215

13,50 godz lekcyjna

Cena za przedmiot
z 15% rabatem
-przy zapisie
na 3 przedmioty

828,75

11,05 godz lekcyjna

1147,50

12,75 godz lekcyjna

Cena 20% rabatem
-dla słuchaczy
szkoły Cosinus

780

10,40 godz lekcyjna

1080

12,00 godz
lekcyjna

Cena za trzy przedmioty: polski+matematyka+język obcy (15% rabatu): 2805,00
Cena za trzy przedmioty- dla słuchaczy szkół Cosinus (20% rabatu): 2640,00

Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja epidemiczna, zajęcia prowadzone będą online w podanych wyżej terminach/godzinach,  z wykorzystamiem programu MS TEAMS.

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy.
Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.
Wnoszenie opłat w ratach nie powoduje zmiany ceny kursu.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
15% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
20% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

--------------------------------

Pytania

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych organizowanych w Łodzi, proszę kierować je na adres: m.mielczarek@cosinus.pl.

-----------------------------

Egzamin maturalny

Absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). Przedmiot wybrany spośród następujących: polski (poziom rozszerzony), język obcy (rozszerzony), matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
  Na egzaminie tym muszą się Państwo pojawić, nie muszą natomiast go zdać.


Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, oraz
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej, oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Deklaracje maturalne mogą Państwo znaleźć tutaj:

https://lodz.oke.gov.pl/

—————————————————————————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Słuchacz nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie
(po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 90 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 81 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 9 godzinach lekcyjnych).

Podanie o zwrot kosztów kursu proszę składać na przełomie sierpnia i września (po uzyskaniu wyników z matury poprawkowej). Do podania proszę dołączyć wydruk ze strony Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający liczbę punktów którą uzyskali Państwo na egzaminie maturalnym.

Podania mogą Państwo wysyłać listem na adres: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81, lub dostarczyć osobiście
do sekretariatu pod wskazany wyżej adres.

—————————-

Informacje o zasadach wglądu do pracy egzaminacyjnej dostępne są tutaj: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/wgladypracematura