Cosinus > Miasta > Gdańsk > Kursy maturalne

Kursy maturalne

Kursy maturalne

Kursy maturalne

Cosinus w Gdańsku zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynać się będą w październiku i potrwają do kwietnia 2020. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym z przedmiotów ogólnokształcących: język polski i matematyka oraz języka angielskie.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się popołudniami kilka razy w miesiącu.

Cennik kursów maturalnych (rok szkolny 2019/2020

Język Angielski - 80h - 640zł*

Język Polski - 75h - 590zł*

Matematyka - 75h - 590zł*

*- ceny mogą ulec zmianie


Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

Terminarz kursów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Zajęcia będą odbywały się popołudniami, w godzinach: 17.00 -20.15  od października 2019 do kwietnia 2020 (po 4 godziny lekcyjne).

Miejsce odbywania zajęć: ZSO nr 5 w Nowym Porcie, ul. Na Zaspę 31A

  • Matematyka (75 godz.) - Poniedziałki (rozpoczęcie od 28 października 2019r)
  • Język Polski (75 godz.) - Wtorki  (rozpoczęcie od 29 października 2019r.)
  • Język Angielski (80 godz.) - Środy ( rozpoczęcie 30 października 2019 r)

Zapisy i informację: Sekretariat Szkół Cosinus – Al. Grunwaldzka 102, p. 35, nr Tel. 58 3010199

Opłaty można dokonywać w 3 ratach:

I rata do 25 października 2019,kolejne terminy płatności ustalone zostaną przy podpisaniu umowy w dniach 17.10 - 25.10

Wpłaty dokonujemy na nr konta 69 1560 0013 2003 4048 1000 0006

tytuł przelewy : imię i nazwisko, kurs maturalny, Gdańsk

PROMOCJE

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot,
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot,
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS.

Rabary nie sumują się.
——————————

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Kursy maturalne

Cosinus w Gdańsku zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynać się będą w październiku i potrwają do kwietnia 2020. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym z przedmiotów ogólnokształcących: język polski i matematyka oraz języka angielskie.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się popołudniami kilka razy w miesiącu.

Cennik kursów maturalnych (rok szkolny 2019/2020

Język Angielski - 80h - 640zł*

Język Polski - 75h - 590zł*

Matematyka - 75h - 590zł*

*- ceny mogą ulec zmianie


Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

Terminarz kursów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Zajęcia będą odbywały się popołudniami, w godzinach: 17.00 -20.15  od października 2019 do kwietnia 2020 (po 4 godziny lekcyjne).

Miejsce odbywania zajęć: ZSO nr 5 w Nowym Porcie, ul. Na Zaspę 31A

  • Matematyka (75 godz.) - Poniedziałki (rozpoczęcie od 28 października 2019r)
  • Język Polski (75 godz.) - Wtorki  (rozpoczęcie od 29 października 2019r.)
  • Język Angielski (80 godz.) - Środy ( rozpoczęcie 30 października 2019 r)

Zapisy i informację: Sekretariat Szkół Cosinus – Al. Grunwaldzka 102, p. 35, nr Tel. 58 3010199

Opłaty można dokonywać w 3 ratach:

I rata do 25 października 2019,kolejne terminy płatności ustalone zostaną przy podpisaniu umowy w dniach 17.10 - 25.10

Wpłaty dokonujemy na nr konta 69 1560 0013 2003 4048 1000 0006

tytuł przelewy : imię i nazwisko, kurs maturalny, Gdańsk

PROMOCJE

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot,
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot,
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS.

Rabary nie sumują się.
——————————

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.