Kursy maturalne

Kursy maturalne

Zapisy na kursy przygotowujące do matury w maju 2024

Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego w maju 2024.
Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 40 godzin lekcyjnych. Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus w Rzeszowie – 17 864 13 99, wypełniając zgłoszenie poprzez naszą stronę internetową (zapis on-line), lub wysyłając zgłoszenie na adres: rzeszow@cosinus.pl. 

Można wybrać zajęcia ze wszystkich trzech przedmiotów, albo zdecydować się na zajęcia z jednego lub dwóch przedmiotów. Zajęcia rozpoczną się w grudniu 2023r. i zakończą się w kwietniu 2024r., czyli tuż przed egzaminem maturalnym. 

Przykładowa opłata:

cena za 3 przedmioty, po 10% rabacie wynosi: 1 350 zł.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
10% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

Wpłat za kursy maturalne prosimy dokonywać na wskazane konto bankowe:

38 1240 3116 1111 0011 3008 0278 Bank Pekao
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu, za który przedmiot (przedmioty) wnoszona jest opłata.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Zajęcia odbywają się w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

Ceny kursów maturalnych w roku szkolnym 2023/24:

Przedmiot

Liczba godzin

Cena

Cena z 10% rabatem - przy zapisie na 2 przedmioty

Cena z 10% rabatem - dla słuchaczy szkół Cosinus

 

Język polski, matematyka, język obcy
 (poziom podstawowy, rozszerzony)

cena za jeden  przedmiot

 

40

 

500 zł

 

450 zł

 (11,25 zł godzina lekcyjna)

 

450 zł

(11,25 zł godzina lekcyjna)

 

 

 

 

 

Zapisy na kursy przygotowujące do matury w maju 2024

Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego w maju 2024.
Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 40 godzin lekcyjnych. Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus w Rzeszowie – 17 864 13 99, wypełniając zgłoszenie poprzez naszą stronę internetową (zapis on-line), lub wysyłając zgłoszenie na adres: rzeszow@cosinus.pl. 

Można wybrać zajęcia ze wszystkich trzech przedmiotów, albo zdecydować się na zajęcia z jednego lub dwóch przedmiotów. Zajęcia rozpoczną się w grudniu 2023r. i zakończą się w kwietniu 2024r., czyli tuż przed egzaminem maturalnym. 

Przykładowa opłata:

cena za 3 przedmioty, po 10% rabacie wynosi: 1 350 zł.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
10% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

Wpłat za kursy maturalne prosimy dokonywać na wskazane konto bankowe:

38 1240 3116 1111 0011 3008 0278 Bank Pekao
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu, za który przedmiot (przedmioty) wnoszona jest opłata.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Zajęcia odbywają się w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

Ceny kursów maturalnych w roku szkolnym 2023/24:

Przedmiot

Liczba godzin

Cena

Cena z 10% rabatem - przy zapisie na 2 przedmioty

Cena z 10% rabatem - dla słuchaczy szkół Cosinus

 

Język polski, matematyka, język obcy
 (poziom podstawowy, rozszerzony)

cena za jeden  przedmiot

 

40

 

500 zł

 

450 zł

 (11,25 zł godzina lekcyjna)

 

450 zł

(11,25 zł godzina lekcyjna)