Kursy maturalne

Kursy maturalne

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 potrwają do kwietnia 2024. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym z nastwpujacych przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka.

 • zajęcia z danego przedmiotu odbywają się w tygodniu popołudniami lub w weekendy, kilka razy w miesiącu: matematyka w soboty godz.15, j. angielski w poniedziałki godz.16.30, j. polski godz.16.30  (terminy spotkań mogą ulec zmianie, ponieważ są ustalane indywidualnie w grupie podczas zajęć),
 • kurs maturalny z jednego przedmiotu obejmuje 70 godzin lekcyjnych godzina (lekcyjna wynosi 45 minut) w okresie od grudnia 2023r. do kwietnia 2024r.,
 • opłaty za nauczanie: 910 zł za kazdy z przedmiotów,
 • w przypadku jednorazowej wpłaty za cały kurs przysługuje 10% rabatu*,
 • słuchaczowi szkoły Cosinus przysługuje 15% rabatu*.
 • istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty (szczegóły w sekretariacie),
 • dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze: 46 1240 3116 1111 0011 3006 8494 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata).

*rabaty nie sumują się.

 

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 potrwają do kwietnia 2024. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym z nastwpujacych przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka.

 • zajęcia z danego przedmiotu odbywają się w tygodniu popołudniami lub w weekendy, kilka razy w miesiącu: matematyka w soboty godz.15, j. angielski w poniedziałki godz.16.30, j. polski godz.16.30  (terminy spotkań mogą ulec zmianie, ponieważ są ustalane indywidualnie w grupie podczas zajęć),
 • kurs maturalny z jednego przedmiotu obejmuje 70 godzin lekcyjnych godzina (lekcyjna wynosi 45 minut) w okresie od grudnia 2023r. do kwietnia 2024r.,
 • opłaty za nauczanie: 910 zł za kazdy z przedmiotów,
 • w przypadku jednorazowej wpłaty za cały kurs przysługuje 10% rabatu*,
 • słuchaczowi szkoły Cosinus przysługuje 15% rabatu*.
 • istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty (szczegóły w sekretariacie),
 • dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze: 46 1240 3116 1111 0011 3006 8494 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata).

*rabaty nie sumują się.

 

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły