Kursy maturalne

Kursy maturalne

Zapisy na kursy przygotowujące do matury w maju 2022

Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego w maju 2022.
Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych. Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus – 63 249 71 13, lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Kursy rozpoczynają się w październiku  2021, aktualne ceny podane zostaną w drugiej połowie sierpnia 2021.

poniżej podajemy ceny kursów w roku szkolnym 2021/22

przedmiot

liczba

godzin

 

Cena

 

cena z 5% rabatem:
z migawką
taniej

cena z 20% rabatem -
przy zapisie
na 3 przedmioty

cena z 25% rabatem - 
dla słuchaczy szkół Cosinus

Język polski, matematyka,
(poziom podstawowy lub rozszerzony) – cena za jeden przedmiot

 

75

 

585

555,75

(7,41 godzina lekcyjna)

468,00

(6,24 godzina lekcyjna)

438,75

(5,85 godzina lekcyjna)

Język obcy nowożytny(poziom podstawowy lub rozszerzony) – cena za jeden język

 

90

 

756

718,20

(7,98 godzina lekcyjna)

604,80

(6,72 godzina lekcyjna)

567,00

(6,30 godzina lekcyjna)

Przykładowe oplaty:

  • cena za 3 przedmioty, po rabacie, dla słuchaczy szkół Cosinus: 1 444,50
  • cena za 3 przedmioty, po rabacie, dla osób które nie są słuchaczami szkół Cosinus: 1 540,80

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy. Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.


RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS
5% rabatu za okazaniem przy zapisie migawki wraz z dowodem zakupu aktualnego biletu okresowego

Rabaty nie sumują się

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

 

Zapisy na kursy przygotowujące do matury w maju 2022

Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego w maju 2022.
Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych. Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus – 63 249 71 13, lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Kursy rozpoczynają się w październiku  2021, aktualne ceny podane zostaną w drugiej połowie sierpnia 2021.

poniżej podajemy ceny kursów w roku szkolnym 2021/22

przedmiot

liczba

godzin

 

Cena

 

cena z 5% rabatem:
z migawką
taniej

cena z 20% rabatem -
przy zapisie
na 3 przedmioty

cena z 25% rabatem - 
dla słuchaczy szkół Cosinus

Język polski, matematyka,
(poziom podstawowy lub rozszerzony) – cena za jeden przedmiot

 

75

 

585

555,75

(7,41 godzina lekcyjna)

468,00

(6,24 godzina lekcyjna)

438,75

(5,85 godzina lekcyjna)

Język obcy nowożytny(poziom podstawowy lub rozszerzony) – cena za jeden język

 

90

 

756

718,20

(7,98 godzina lekcyjna)

604,80

(6,72 godzina lekcyjna)

567,00

(6,30 godzina lekcyjna)

Przykładowe oplaty:

  • cena za 3 przedmioty, po rabacie, dla słuchaczy szkół Cosinus: 1 444,50
  • cena za 3 przedmioty, po rabacie, dla osób które nie są słuchaczami szkół Cosinus: 1 540,80

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy. Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.


RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS
5% rabatu za okazaniem przy zapisie migawki wraz z dowodem zakupu aktualnego biletu okresowego

Rabaty nie sumują się

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.