Cosinus > Miasta > Piaseczno > Kursy maturalne

Kursy maturalne

Kursy maturalne

Matura za pasem...?

Z nami się przygotujesz!

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczynać się będą w październiku i potrwają do kwietnia. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się popołudniami kilka razy w miesiącu.

Cennik kursów maturalnych (rok szkolny 2015/2016)

przedmiot

cena

liczba godzin

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

język polski, matematyka, biologia, geografia,

historia, WOS (poziom podstawowy lub rozszerzony)

520 zł

75 godzin

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY:

angielski, rosyjski, francuski, hiszpański, niemiecki

800 zł

80 godzin


PROMOCJE:

"W PAKIECIE TANIEJ!"

PAKIET 1 - aż 230 godzin zajęć!

przedmioty cena raty
j. polski + matematyka + język obcy 1840 1656 zł 3x 552 zł

PAKIET 2 - aż 155 godzin zajęć!

przedmioty cena raty
przedmiot ogólnokształcący + język obcy 1320 1188 zł 3x 396 zł

PAKIET 3 - aż 150 godzin zajęć!

przedmioty cena raty
dwa przedmioty ogólnokształcące 1040 936 zł 3x 312 zł


10% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS
——————————

rabaty nie sumują się

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły

Zmiany w organizacji egzaminów maturalnych:

Od roku szkolnego 2009/2010 absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych zdaje: 
język polski (część ustna i pisemna), język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) – część ustna i pisemna oraz matematykę (część pisemna).
W związku ze zmianami które nastąpią w egzaminie maturalnym ustnym z języka obcego od roku 2012,  wszystkie kursy maturalne z języka obcego prowadzone są w nowej formule.
Najważniejsze zmiany na egzaminie ustnym z języka obcego:

zanika podział na poziom podstawowy i rozszerzony, a zatem pojawiają  się nowe zadania
– pojawia się rozmowa wstępna
– rozmowa z odgrywaniem roli  „zdający i egzaminujący” -  należy odnieść się do 4 elementów wskazanych w poleceniu
– brak czasu na przygotowanie się
– wypowiedź na podstawie materiału stymulującego (wybiera się jeden z 4 obrazów).

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe:
- w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny (język kaszubski);
- w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, matematykę, fizykę i astronomię, WOS, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny (kaszubski), wiedzę o tańcu.

Cosinus organizuje kursy maturalne dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański), biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia.

Sekretariat

Dane adresowe:
05-500 Piaseczno ul. Sikorskiego 20
Kontakt:
tel./fax: 22 756 72 09
e-mail: piaseczno@cosinus.pl
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 13:30-18:00
Sb: 10:00-15:00