Kursy maturalne

Kursy maturalne

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych przygotowujących do egzaminów maturalnych w maju 2024. Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynać się będą w listopadzie i potrwają do kwietnia 2024.

Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących (język polski i matematyka) obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się w weekendy, kilka razy w miesiącu.

Cennik kursów maturalnych 

j.polski         700zł
matematyka 700zł
j.angielski     850zł

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
19 1240 3116 1111 0011 3008 0135
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata.

PROMOCJE

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzy przedmioty
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

——————————

rabaty nie sumują się!!

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się w grupach mniej więcej 10-25 osobowych.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych przygotowujących do egzaminów maturalnych w maju 2024. Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynać się będą w listopadzie i potrwają do kwietnia 2024.

Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących (język polski i matematyka) obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się w weekendy, kilka razy w miesiącu.

Cennik kursów maturalnych 

j.polski         700zł
matematyka 700zł
j.angielski     850zł

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
19 1240 3116 1111 0011 3008 0135
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata.

PROMOCJE

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzy przedmioty
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

——————————

rabaty nie sumują się!!

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się w grupach mniej więcej 10-25 osobowych.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły