Kursy maturalne

Kursy maturalne

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych przygotowujących do egzaminów maturalnych w maju 2022. Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynać się będą w październiku i potrwają do kwietnia 2022.

Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących (język polski i matematyka) obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się popołudniami lub w weekendy, kilka razy w miesiącu.

Cennik kursów maturalnych dostępny będzie w II połowie sierpnia.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
65 1560 0013 2002 7700 9000 0043
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata.


PROMOCJE

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

——————————

rabaty nie sumują się!

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych przygotowujących do egzaminów maturalnych w maju 2022. Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynać się będą w październiku i potrwają do kwietnia 2022.

Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących (język polski i matematyka) obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się popołudniami lub w weekendy, kilka razy w miesiącu.

Cennik kursów maturalnych dostępny będzie w II połowie sierpnia.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
65 1560 0013 2002 7700 9000 0043
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata.


PROMOCJE

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

——————————

rabaty nie sumują się!

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły