Kursy maturalne

Kursy maturalne

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynać się będą w październiku 2023 i potrwają do kwietnia 2024. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się na weekendy kilka razy w miesiącu.

Cennik kursów maturalnych (rok szkolny 2023/2024)

Kurs

Cena

liczba godzin

Język polski, matematyka, biologia, geografia,
historia, WOS
(poziom podstawowy lub rozszerzony)

 po 600 zł

75 godzin

Język obcy nowożytny

 650zł

80 godzin

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
39 1240 3116 1111 0011 3006 9202
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata.

PROMOCJE

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS
——————————

rabaty nie sumują się

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 20 osobowych.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynać się będą w październiku 2023 i potrwają do kwietnia 2024. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się na weekendy kilka razy w miesiącu.

Cennik kursów maturalnych (rok szkolny 2023/2024)

Kurs

Cena

liczba godzin

Język polski, matematyka, biologia, geografia,
historia, WOS
(poziom podstawowy lub rozszerzony)

 po 600 zł

75 godzin

Język obcy nowożytny

 650zł

80 godzin

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
39 1240 3116 1111 0011 3006 9202
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata.

PROMOCJE

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS
——————————

rabaty nie sumują się

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 20 osobowych.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły