Kursy maturalne

Kursy maturalne

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczną się na przełomie listopada i grudnia i potrwają do kwietnia 2024.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają  w godzinach popołudniowych i prowadzone są w małych grupach. Oferujemy merytoryczne przygotowanie z 3 przedmiotów:

Matematyka  – 60 godzin lekcyjnych -  środa

Język polski – 55 godzin lekcyjnych  - piątki

Język angielski – 55 godzin lekcyjnych – dzień tygodnia do ustalenia

Cena za kurs jednego przedmiotu  to 700 zł.  Istnieje możliwość płatności w ratach. Terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy.

PROMOCJE

10% rabatu przy zapisie na drugi przedmiot

20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot

25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Jeżeli nie zdasz matury w terminie pierwszym (w maju) oraz poprawkowym (w sierpniu), a Twoja frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu wynosi minimum 90% oraz masz zaliczone wszystkie prace kontrolne z tego przedmiotu – zwrócimy Ci koszty kursu

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na wskazane w umowie konto.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ul. Bankowej 1 oraz pod numerem 509013618.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczną się na przełomie listopada i grudnia i potrwają do kwietnia 2024.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają  w godzinach popołudniowych i prowadzone są w małych grupach. Oferujemy merytoryczne przygotowanie z 3 przedmiotów:

Matematyka  – 60 godzin lekcyjnych -  środa

Język polski – 55 godzin lekcyjnych  - piątki

Język angielski – 55 godzin lekcyjnych – dzień tygodnia do ustalenia

Cena za kurs jednego przedmiotu  to 700 zł.  Istnieje możliwość płatności w ratach. Terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy.

PROMOCJE

10% rabatu przy zapisie na drugi przedmiot

20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot

25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Jeżeli nie zdasz matury w terminie pierwszym (w maju) oraz poprawkowym (w sierpniu), a Twoja frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu wynosi minimum 90% oraz masz zaliczone wszystkie prace kontrolne z tego przedmiotu – zwrócimy Ci koszty kursu

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na wskazane w umowie konto.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ul. Bankowej 1 oraz pod numerem 509013618.