Kursy maturalne

Kursy maturalne

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynać się będą w październiku 2021 roku  i potrwają do kwietnia 2022. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych.

  • matematyka
  • język polski
  • język angielski

Czas trwania: 45 godzin ( j, polski, j angielski) 40 godzin (matematyka)

Ceny za poszczególne przedmioty zostaną podane w najbliższym czasie.

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS
——————————

rabaty nie sumują się

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 15-20 osobowych.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
49 1560 0013 2002 7700 9000 0040
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynać się będą w październiku 2021 roku  i potrwają do kwietnia 2022. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych.

  • matematyka
  • język polski
  • język angielski

Czas trwania: 45 godzin ( j, polski, j angielski) 40 godzin (matematyka)

Ceny za poszczególne przedmioty zostaną podane w najbliższym czasie.

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS
——————————

rabaty nie sumują się

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 15-20 osobowych.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
49 1560 0013 2002 7700 9000 0040
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły