Kursy maturalne

Kursy maturalne

Cosinus w Gorzowie Wlkp. zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynać się będą w październiku i potrwają do kwietnia 2022. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się popołudniami w tygodniu lub na weekendy kilka razy w miesiącu.

Kurs

Cena

Liczba godzin

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

600 zł 

 75 godzin

 

 

 

 

 

 

PROMOCJE

10% rabatu przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

Możliwość płatności w ratach. Terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy. 

Przy jednorazowej wpłacie za kurs udzielany jest dodatkowy rabat w wysokości 5%. 

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto 12 1560 0013 2002 7700 9000 0027. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko użytkownika oraz nazwę kursu.

HARMONOGRAM KURSÓW:

 • 16-17.10.2021
 • 30-31.10.2021
 • 13-14.11.2021
 • 27-28.11.2021
 • 11-12.12.2021
 • 18-19.12.2021
 • 15-16.01.2022
 • 29-30.01.2022

Harmongram od lutego, zostanie podany w styczniu.  

*szczegóły w sekretariacie szkoły

Cosinus w Gorzowie Wlkp. zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynać się będą w październiku i potrwają do kwietnia 2022. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się popołudniami w tygodniu lub na weekendy kilka razy w miesiącu.

Kurs

Cena

Liczba godzin

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

600 zł 

 75 godzin

 

 

 

 

 

 

PROMOCJE

10% rabatu przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

Możliwość płatności w ratach. Terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy. 

Przy jednorazowej wpłacie za kurs udzielany jest dodatkowy rabat w wysokości 5%. 

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto 12 1560 0013 2002 7700 9000 0027. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko użytkownika oraz nazwę kursu.

HARMONOGRAM KURSÓW:

 • 16-17.10.2021
 • 30-31.10.2021
 • 13-14.11.2021
 • 27-28.11.2021
 • 11-12.12.2021
 • 18-19.12.2021
 • 15-16.01.2022
 • 29-30.01.2022

Harmongram od lutego, zostanie podany w styczniu.  

*szczegóły w sekretariacie szkoły