Cosinus > Miasta > Gorzów Wielkopolski > Kursy maturalne

Kursy maturalne

Kursy maturalne

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynać się będą w październiku i potrwają do kwietnia 2020. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się popołudniami w tygodniu lub na weekendy kilka razy w miesiącu.

Cennik kursów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Kurs Cena Liczba godzin

 

Język polski

Matematyka

Biologia 

Geografia

Historia

WOS

550 zł  75 godzin

Język obcy nowożytny

550 zł 75 godzin

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

PROMOCJE

10% rabatu przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

Możliwość płatności w ratach.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
 

*szczegóły w sekretariacie szkoły

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynać się będą w październiku i potrwają do kwietnia 2020. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się popołudniami w tygodniu lub na weekendy kilka razy w miesiącu.

Cennik kursów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

Kurs Cena Liczba godzin

 

Język polski

Matematyka

Biologia 

Geografia

Historia

WOS

550 zł  75 godzin

Język obcy nowożytny

550 zł 75 godzin

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

PROMOCJE

10% rabatu przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

Możliwość płatności w ratach.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
 

*szczegóły w sekretariacie szkoły