Kursy maturalne

Kursy maturalne

KURSY MATURALNE

Zapraszamy na kolejną edycję kursów maturalnych.

Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 chcemy rozpocząć w Listopadzie – kilka razy w miesiącu w godzinach popołudniowych od 16:00.

Kurs odbywa się zwykle w grupach 15 osobowych.

przedmiot

liczba godzin

cena

Język polski

75 h

890 zł

Matematyka

75 h

890 zł

Język angielski

80 h

890 zł

 

Wpłaty za kurs dokonywać należy w jednej racie.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rekrutacji, która trwać będzie od 29 października 2021.

Zapisów można dokonać:

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
18 1560 0013 2002 7700 9000 0016
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu.

Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie się co najmniej 12-osobowej grupy!

KURSY MATURALNE

Zapraszamy na kolejną edycję kursów maturalnych.

Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 chcemy rozpocząć w Listopadzie – kilka razy w miesiącu w godzinach popołudniowych od 16:00.

Kurs odbywa się zwykle w grupach 15 osobowych.

przedmiot

liczba godzin

cena

Język polski

75 h

890 zł

Matematyka

75 h

890 zł

Język angielski

80 h

890 zł

 

Wpłaty za kurs dokonywać należy w jednej racie.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rekrutacji, która trwać będzie od 29 października 2021.

Zapisów można dokonać:

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
18 1560 0013 2002 7700 9000 0016
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu.

Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie się co najmniej 12-osobowej grupy!