Kursy maturalne

Kursy maturalne

KURSY MATURALNE

Zapraszamy na kolejną edycję kursów maturalnych.

Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 chcemy rozpocząć w Listopadzie – kilka razy w miesiącu w godzinach popołudniowych od 16:00.

Kurs odbywa się zwykle w grupach 15 osobowych.

przedmiot

liczba godzin

cena

Język polski

75 h

1225 zł

Matematyka

75 h

1225zł

Język angielski

80 h

1300 zł

 

Wpłaty za kurs dokonywać należy w jednej racie.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rekrutacji, która trwać będzie do 28 października 2023.

Zapisów można dokonać:

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
18 1560 0013 2002 7700 9000 0016
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu.

Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie się co najmniej 12-osobowej grupy!

KURSY MATURALNE

Zapraszamy na kolejną edycję kursów maturalnych.

Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 chcemy rozpocząć w Listopadzie – kilka razy w miesiącu w godzinach popołudniowych od 16:00.

Kurs odbywa się zwykle w grupach 15 osobowych.

przedmiot

liczba godzin

cena

Język polski

75 h

1225 zł

Matematyka

75 h

1225zł

Język angielski

80 h

1300 zł

 

Wpłaty za kurs dokonywać należy w jednej racie.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rekrutacji, która trwać będzie do 28 października 2023.

Zapisów można dokonać:

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
18 1560 0013 2002 7700 9000 0016
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu.

Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie się co najmniej 12-osobowej grupy!