Kursy maturalne

Kursy maturalne

Rozpoczynamy zapisy na kursy przygotowujące do matury w maju 2022

Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego w maju 2022.
Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 72 godziny lekcyjne (18 spotkań 4-godzinnych). Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus w Pile – 509 311 425, lub wysyłając zgłoszenie na adres: pila@cosinus.pl.

Zajęcia odbywać się będą w następujących godzinach 16.30-19.30 w dni tygodnia które ustali grupa z wykładowcą.
Można wybrać zajęcia ze wszystkich trzech przedmiotów, albo zdecydować się na zajęcia z jednego lub dwóch przedmiotów.


Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, zajęcia prowadzone będą online w podanych wyżej terminach/godzinach,  z wykorzystamiem programu MS TEAMS.


Ceny kursów maturalnych w roku szkolnym 2021/22:

Przedmiot

Liczba godzin

Cena w zł

Cena z 10% rabatem -
przy zapisie
na 2 przedmioty

Cena z 15% rabatem -
przy zapisie
na 3 przedmioty

Cena z 20% rabatem -
dla słuchaczy szkół Cosinus

  Język polski,
 matematyka,

 (poziom podstawowy,
 rozszerzony) cena
 za jeden  przedmiot72

ceny kursów podane zostaną w drugiej połowie września

 

 godzina lekcyjna

 

 godzina lekcyjna

 

 godzina lekcyjna

 Język obcy 
 
(poziom podstawowy,
 rozszerzony)


72

ceny kursów podane zostaną w drugiej połowie września

 

 godzina lekcyjna

 

 godzina lekcyjna

 

godzina lekcyjna

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy. Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
15% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
20% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

Zającia kursu maturalnego odbywają się w szkole przy ul.Bydgoskiej 23 (obecna Szkoła Podstawowa nr 2 - dawne Gimnazjujm Nr 5)

Zapraszamy

Rozpoczynamy zapisy na kursy przygotowujące do matury w maju 2022

Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego w maju 2022.
Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 72 godziny lekcyjne (18 spotkań 4-godzinnych). Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus w Pile – 509 311 425, lub wysyłając zgłoszenie na adres: pila@cosinus.pl.

Zajęcia odbywać się będą w następujących godzinach 16.30-19.30 w dni tygodnia które ustali grupa z wykładowcą.
Można wybrać zajęcia ze wszystkich trzech przedmiotów, albo zdecydować się na zajęcia z jednego lub dwóch przedmiotów.


Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, zajęcia prowadzone będą online w podanych wyżej terminach/godzinach,  z wykorzystamiem programu MS TEAMS.


Ceny kursów maturalnych w roku szkolnym 2021/22:

Przedmiot

Liczba godzin

Cena w zł

Cena z 10% rabatem -
przy zapisie
na 2 przedmioty

Cena z 15% rabatem -
przy zapisie
na 3 przedmioty

Cena z 20% rabatem -
dla słuchaczy szkół Cosinus

  Język polski,
 matematyka,

 (poziom podstawowy,
 rozszerzony) cena
 za jeden  przedmiot72

ceny kursów podane zostaną w drugiej połowie września

 

 godzina lekcyjna

 

 godzina lekcyjna

 

 godzina lekcyjna

 Język obcy 
 
(poziom podstawowy,
 rozszerzony)


72

ceny kursów podane zostaną w drugiej połowie września

 

 godzina lekcyjna

 

 godzina lekcyjna

 

godzina lekcyjna

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy. Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
15% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
20% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

Zającia kursu maturalnego odbywają się w szkole przy ul.Bydgoskiej 23 (obecna Szkoła Podstawowa nr 2 - dawne Gimnazjujm Nr 5)

Zapraszamy