Cosinus > Miasta > Częstochowa > Kursy maturalne

Kursy maturalne

Kursy maturalne

UWAGA PROMOCJE NA KURSY MATURALNE

Zapis do 30 września 5% rabatu.

Słuchacze szkół COSINUS CZĘSTOCHOWA 5% rabatu.

Rabaty można łączyć!

 

MATEMATYKA - WIADOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE

Liczba godzin: 75

Miejsce zajęć: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6/14 - budynek Szkoły Cosinus

Zapisy na kurs są otwarte. Mamy jeszcze wolne miejsca. Skorzystaj z okazji.

Numer konta do wpłat: 09 1560 0013 2002 0332 3000 0019

Tytuł przelewu: imię i nazwisko słuchacza + numer umowy + która rata

Lp Data Godzina Liczba godzin
1 30.11 2019 sobota 8.00 – 12.00 5
2 1.12.2019 niedziela 8.00 – 11.10 4
3 14.12.2019 sobota 8.00 – 12.00 5
4 15.12.2019 niedziela 8.00 – 11.10 4
5 11.01.2020 sobota 8.00 – 12.00 5
6 12.01.2020 niedziela 8.00 – 11.10 4
7 08.02.2020 sobota 8.00 – 11.10 4
8 09.02.2020 niedziela 8.00 – 11.10 4
9 22.02.2020 sobota 8.00 – 11.10 4
10 23.02.2020 niedziela 8.00 – 11.10 4
11 14.03.2020 sobota 8.00 – 11.10 4
12 15.03.2020 niedziela 8.00 – 11.10 4
13 28.03.2020 sobota 8.00 – 11.10 4
14 29.03.2020 niedziela 8.00 – 11.10 4
15 4.04.2019 sobota 8.00 – 11.10 4
16 5.04.2020 niedziela 8.00 – 11.10 4
17 25.04.2020 sobota 8.00 – 11.10 4
18 26.04.2020 niedziela 8.00 – 11.10 4
    RAZEM 75

 

JĘZYK POLSKI - WIADOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE

Liczba godzin: 75

Miejsce zajęć: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6/14 - budynek Szkoły Cosinus

Terminarz spotkań: dostępny będzie w październiku  2019 roku po pierwszym spotkaniu organizacyjnym

Zapisy na kurs są otwarte. Mamy jeszcze wolne miejsca. Skorzystaj z okazji.

Numer konta do wpłat: 09 1560 0013 2002 0332 3000 0019

Tytuł przelewu: imię i nazwisko słuchacza + numer umowy + która rata

Terminarz spotkań

Lp. Data Godzina ilość godzin
1. 2019-12-17 15:00-18:45 5
2. 2020-01-07 15:00-18:45 5
3. 2020-01-27 15:00-18:45 5
4. 2020-02-03 15:00-18:45 5
5. 2020-02-10 15:00-18:45 5
6. 2020-02-17 15:00-18:45 5
7. 2020-02-24 15:00-18:45 5
8. 2020-03-02 15:00-18:45 5
9. 2020-03-09 15:00-18:45 5
10. 2020-03-16 15:00-18:45 5
11. 2020-03-23 15:00-18:45 5
12. 2020-03-30 15:00-18:45 5
13. 2020-04-20 15:00-18:45 5
14. 2020-04-27 15:00-18:45 5
15. 2020-04-28 15:00-18:45 5
    RAZEM 75

 

KURSY MATURALNE - WIADOMOŚCI OGÓLNE

Szkoła Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych. Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się zgodnie
z terminarzem.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Zajęcia odbywają się zwykle w grupach max. 20 osobowych.

Zmiany w organizacji egzaminów maturalnych:
Od roku szkolnego 2009/2010 absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych zdaje: 
- język polski (część ustna i pisemna),
- język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) – część ustna i pisemna 
- matematyka (część pisemna).
W związku ze zmianami które nastąpią w egzaminie maturalnym ustnym z języka obcego od roku 2012,  wszystkie kursy maturalne z języka obcego prowadzone są w
nowej formule.
Najważniejsze zmiany na egzaminie ustnym z języka obcego:
- zanika podział na poziom podstawowy i rozszerzony, a zatem pojawiają  się nowe zadania
- pojawia się rozmowa wstępna
- rozmowa z odgrywaniem roli  „zdający i egzaminujący” -  należy odnieść się do 4 elementów wskazanych w poleceniu
- brak czasu na przygotowanie się
- wypowiedź na podstawie materiału stymulującego (wybiera się jeden z 4 obrazów).

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe:
- w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny (język kaszubski);
- w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, matematykę, fizykę i astronomię, WOS, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny (kaszubski), wiedzę o tańcu.

Cosinus organizuje kursy maturalne dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański), biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły

 

 

UWAGA PROMOCJE NA KURSY MATURALNE

Zapis do 30 września 5% rabatu.

Słuchacze szkół COSINUS CZĘSTOCHOWA 5% rabatu.

Rabaty można łączyć!

 

MATEMATYKA - WIADOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE

Liczba godzin: 75

Miejsce zajęć: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6/14 - budynek Szkoły Cosinus

Zapisy na kurs są otwarte. Mamy jeszcze wolne miejsca. Skorzystaj z okazji.

Numer konta do wpłat: 09 1560 0013 2002 0332 3000 0019

Tytuł przelewu: imię i nazwisko słuchacza + numer umowy + która rata

Lp Data Godzina Liczba godzin
1 30.11 2019 sobota 8.00 – 12.00 5
2 1.12.2019 niedziela 8.00 – 11.10 4
3 14.12.2019 sobota 8.00 – 12.00 5
4 15.12.2019 niedziela 8.00 – 11.10 4
5 11.01.2020 sobota 8.00 – 12.00 5
6 12.01.2020 niedziela 8.00 – 11.10 4
7 08.02.2020 sobota 8.00 – 11.10 4
8 09.02.2020 niedziela 8.00 – 11.10 4
9 22.02.2020 sobota 8.00 – 11.10 4
10 23.02.2020 niedziela 8.00 – 11.10 4
11 14.03.2020 sobota 8.00 – 11.10 4
12 15.03.2020 niedziela 8.00 – 11.10 4
13 28.03.2020 sobota 8.00 – 11.10 4
14 29.03.2020 niedziela 8.00 – 11.10 4
15 4.04.2019 sobota 8.00 – 11.10 4
16 5.04.2020 niedziela 8.00 – 11.10 4
17 25.04.2020 sobota 8.00 – 11.10 4
18 26.04.2020 niedziela 8.00 – 11.10 4
    RAZEM 75

 

JĘZYK POLSKI - WIADOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE

Liczba godzin: 75

Miejsce zajęć: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6/14 - budynek Szkoły Cosinus

Terminarz spotkań: dostępny będzie w październiku  2019 roku po pierwszym spotkaniu organizacyjnym

Zapisy na kurs są otwarte. Mamy jeszcze wolne miejsca. Skorzystaj z okazji.

Numer konta do wpłat: 09 1560 0013 2002 0332 3000 0019

Tytuł przelewu: imię i nazwisko słuchacza + numer umowy + która rata

Terminarz spotkań

Lp. Data Godzina ilość godzin
1. 2019-12-17 15:00-18:45 5
2. 2020-01-07 15:00-18:45 5
3. 2020-01-27 15:00-18:45 5
4. 2020-02-03 15:00-18:45 5
5. 2020-02-10 15:00-18:45 5
6. 2020-02-17 15:00-18:45 5
7. 2020-02-24 15:00-18:45 5
8. 2020-03-02 15:00-18:45 5
9. 2020-03-09 15:00-18:45 5
10. 2020-03-16 15:00-18:45 5
11. 2020-03-23 15:00-18:45 5
12. 2020-03-30 15:00-18:45 5
13. 2020-04-20 15:00-18:45 5
14. 2020-04-27 15:00-18:45 5
15. 2020-04-28 15:00-18:45 5
    RAZEM 75

 

KURSY MATURALNE - WIADOMOŚCI OGÓLNE

Szkoła Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych. Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się zgodnie
z terminarzem.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Zajęcia odbywają się zwykle w grupach max. 20 osobowych.

Zmiany w organizacji egzaminów maturalnych:
Od roku szkolnego 2009/2010 absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych zdaje: 
- język polski (część ustna i pisemna),
- język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) – część ustna i pisemna 
- matematyka (część pisemna).
W związku ze zmianami które nastąpią w egzaminie maturalnym ustnym z języka obcego od roku 2012,  wszystkie kursy maturalne z języka obcego prowadzone są w
nowej formule.
Najważniejsze zmiany na egzaminie ustnym z języka obcego:
- zanika podział na poziom podstawowy i rozszerzony, a zatem pojawiają  się nowe zadania
- pojawia się rozmowa wstępna
- rozmowa z odgrywaniem roli  „zdający i egzaminujący” -  należy odnieść się do 4 elementów wskazanych w poleceniu
- brak czasu na przygotowanie się
- wypowiedź na podstawie materiału stymulującego (wybiera się jeden z 4 obrazów).

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe:
- w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny (język kaszubski);
- w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, matematykę, fizykę i astronomię, WOS, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny (kaszubski), wiedzę o tańcu.

Cosinus organizuje kursy maturalne dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański), biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły