Kursy maturalne

Kursy maturalne

Osoby uczęszczające na kursy maturalne prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

UWAGA PROMOCJE NA KURSY MATURALNE

Zapis do 30 września 5% rabatu.

Słuchacze szkół COSINUS CZĘSTOCHOWA 5% rabatu.

Rabaty można łączyć!

MATEMATYKA - WIADOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE

Zajęcia rozpoczynają się 08.01.2022 o godz. 15:00

Liczba godzin: 75

Miejsce zajęć: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6/14 - budynek Szkoły Cosinus

Zapisy na kurs są otwarte. Mamy jeszcze wolne miejsca na kurs maturalny "MATURA 2022". Skorzystaj z okazji.

Numer konta do wpłat: 77 1560 0013 2002 7700 9000 0021

Tytuł przelewu: imię i nazwisko słuchacza + numer umowy + która rata

JĘZYK POLSKI - WIADOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE

Zajęcia rozpoczynają się 10.01.2022 o godz. 15:00

Liczba godzin: 75

Miejsce zajęć: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6/14 - budynek Szkoły Cosinus

Terminarz spotkań: dostępny będzie w październiku  2021 roku po pierwszym spotkaniu organizacyjnym

Zapisy na kurs są otwarte. Mamy jeszcze wolne miejsca na kurs maturalny "MATURA 2022". Skorzystaj z okazji.

Numer konta do wpłat: 77 1560 0013 2002 7700 9000 0021

Tytuł przelewu: imię i nazwisko słuchacza + numer umowy + która rata

JĘZYK ANGIELSKI - WIADOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE

Zajęcia rozpoczynają się 07.01.2022 o godz. 15:00

Liczba godzin: 75

Miejsce zajęć: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6/14 - budynek Szkoły Cosinus

Zapisy na kurs są otwarte. Mamy jeszcze wolne miejsca na kurs maturalny "MATURA 2022". Skorzystaj z okazji.

Numer konta do wpłat: 77 1560 0013 2002 7700 9000 0021

Tytuł przelewu: imię i nazwisko słuchacza + numer umowy + która rata

KURSY MATURALNE - WIADOMOŚCI OGÓLNE

Szkoła Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych. Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się zgodnie
z terminarzem.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Zajęcia odbywają się zwykle w grupach max. 20 osobowych.

Zmiany w organizacji egzaminów maturalnych:
Od roku szkolnego 2009/2010 absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych zdaje: 
- język polski (część ustna i pisemna),
- język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) – część ustna i pisemna 
- matematyka (część pisemna).
W związku ze zmianami które nastąpią w egzaminie maturalnym ustnym z języka obcego od roku 2012,  wszystkie kursy maturalne z języka obcego prowadzone są w
nowej formule.
Najważniejsze zmiany na egzaminie ustnym z języka obcego:
- zanika podział na poziom podstawowy i rozszerzony, a zatem pojawiają  się nowe zadania
- pojawia się rozmowa wstępna
- rozmowa z odgrywaniem roli  „zdający i egzaminujący” -  należy odnieść się do 4 elementów wskazanych w poleceniu
- brak czasu na przygotowanie się
- wypowiedź na podstawie materiału stymulującego (wybiera się jeden z 4 obrazów).

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe:
- w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny (język kaszubski);
- w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, matematykę, fizykę i astronomię, WOS, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny (kaszubski), wiedzę o tańcu.

Cosinus organizuje kursy maturalne dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański), biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły

Osoby uczęszczające na kursy maturalne prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

UWAGA PROMOCJE NA KURSY MATURALNE

Zapis do 30 września 5% rabatu.

Słuchacze szkół COSINUS CZĘSTOCHOWA 5% rabatu.

Rabaty można łączyć!

MATEMATYKA - WIADOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE

Zajęcia rozpoczynają się 08.01.2022 o godz. 15:00

Liczba godzin: 75

Miejsce zajęć: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6/14 - budynek Szkoły Cosinus

Zapisy na kurs są otwarte. Mamy jeszcze wolne miejsca na kurs maturalny "MATURA 2022". Skorzystaj z okazji.

Numer konta do wpłat: 77 1560 0013 2002 7700 9000 0021

Tytuł przelewu: imię i nazwisko słuchacza + numer umowy + która rata

JĘZYK POLSKI - WIADOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE

Zajęcia rozpoczynają się 10.01.2022 o godz. 15:00

Liczba godzin: 75

Miejsce zajęć: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6/14 - budynek Szkoły Cosinus

Terminarz spotkań: dostępny będzie w październiku  2021 roku po pierwszym spotkaniu organizacyjnym

Zapisy na kurs są otwarte. Mamy jeszcze wolne miejsca na kurs maturalny "MATURA 2022". Skorzystaj z okazji.

Numer konta do wpłat: 77 1560 0013 2002 7700 9000 0021

Tytuł przelewu: imię i nazwisko słuchacza + numer umowy + która rata

JĘZYK ANGIELSKI - WIADOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE

Zajęcia rozpoczynają się 07.01.2022 o godz. 15:00

Liczba godzin: 75

Miejsce zajęć: Częstochowa ul. Żwirki i Wigury 6/14 - budynek Szkoły Cosinus

Zapisy na kurs są otwarte. Mamy jeszcze wolne miejsca na kurs maturalny "MATURA 2022". Skorzystaj z okazji.

Numer konta do wpłat: 77 1560 0013 2002 7700 9000 0021

Tytuł przelewu: imię i nazwisko słuchacza + numer umowy + która rata

KURSY MATURALNE - WIADOMOŚCI OGÓLNE

Szkoła Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych. Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się zgodnie
z terminarzem.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Zajęcia odbywają się zwykle w grupach max. 20 osobowych.

Zmiany w organizacji egzaminów maturalnych:
Od roku szkolnego 2009/2010 absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych zdaje: 
- język polski (część ustna i pisemna),
- język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) – część ustna i pisemna 
- matematyka (część pisemna).
W związku ze zmianami które nastąpią w egzaminie maturalnym ustnym z języka obcego od roku 2012,  wszystkie kursy maturalne z języka obcego prowadzone są w
nowej formule.
Najważniejsze zmiany na egzaminie ustnym z języka obcego:
- zanika podział na poziom podstawowy i rozszerzony, a zatem pojawiają  się nowe zadania
- pojawia się rozmowa wstępna
- rozmowa z odgrywaniem roli  „zdający i egzaminujący” -  należy odnieść się do 4 elementów wskazanych w poleceniu
- brak czasu na przygotowanie się
- wypowiedź na podstawie materiału stymulującego (wybiera się jeden z 4 obrazów).

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe:
- w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny (język kaszubski);
- w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, matematykę, fizykę i astronomię, WOS, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny (kaszubski), wiedzę o tańcu.

Cosinus organizuje kursy maturalne dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański), biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły