Kursy maturalne

Kursy maturalne

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - KURSY MATURALNE 2023/2024

Zapisy na kursy przygotowujące do matury! 
Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego - maj 2024. Kolejna edycja kursów rozpoczynać się będzie w połowie października 2023 r., a zakończy się w kwietniu 2024. Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 80 godzin lekcyjnych.

Zapisów dokonać mogą Państwo osobiście w Sekretariacie Szkoły przy ul. Św.Rocha 3a w Białymstoku lub telefonicznie 85 744 51 21.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Zajęcia prowadzą nauczyciele wpisani do ewidencji egzaminatorów.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych przy ul. Abramowicza 1, Białystok. Szczegółowy harmonogram spotkań ustalony zostanie na przełomie września i października.

———————————
CENNIK:

KAŻDY PRZEDMIOT (75h) – 900,00 zł

JĘZYK (80h) – 950,00 zł

RABATY:

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

Termin wnoszenia opłat za kurs ustalony będzie podczas podpisywania umowy.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych organizowanych w Białymstoku, zapraszamy do odwiedzenia naszego Sekretariatu mieszczącego się przy ul. Św.Rocha 3a lub proszę kierować je na adres: bialystok@cosinus.pl albo telefonicznie: 85 744 51 21

Nr konta do wpłat na kurs: 88 1560 0013 2002 7700 9000 0017

———————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Kursant nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie (po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 80 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 72 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 8 godzinach lekcyjnych).

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - KURSY MATURALNE 2023/2024

Zapisy na kursy przygotowujące do matury! 
Zapraszamy do dokonywania zapisów na kursy maturalne przygotowujące do egzaminu maturalnego - maj 2024. Kolejna edycja kursów rozpoczynać się będzie w połowie października 2023 r., a zakończy się w kwietniu 2024. Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 80 godzin lekcyjnych.

Zapisów dokonać mogą Państwo osobiście w Sekretariacie Szkoły przy ul. Św.Rocha 3a w Białymstoku lub telefonicznie 85 744 51 21.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Zajęcia prowadzą nauczyciele wpisani do ewidencji egzaminatorów.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych przy ul. Abramowicza 1, Białystok. Szczegółowy harmonogram spotkań ustalony zostanie na przełomie września i października.

———————————
CENNIK:

KAŻDY PRZEDMIOT (75h) – 900,00 zł

JĘZYK (80h) – 950,00 zł

RABATY:

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

Termin wnoszenia opłat za kurs ustalony będzie podczas podpisywania umowy.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące kursów maturalnych organizowanych w Białymstoku, zapraszamy do odwiedzenia naszego Sekretariatu mieszczącego się przy ul. Św.Rocha 3a lub proszę kierować je na adres: bialystok@cosinus.pl albo telefonicznie: 85 744 51 21

Nr konta do wpłat na kurs: 88 1560 0013 2002 7700 9000 0017

———————————————

Gwarancja zdawalności

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Kursant nie zdał egzaminu maturalnego z przedmiotu nauczanego na kursie (po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.
Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego – 80 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 72 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 8 godzinach lekcyjnych).