Kursy maturalne

Kursy maturalne

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w przyspieszonych kursach maturalnych. Zajęcia rozpoczną się wiosną i potrwają do maja 2021. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się popołudniami kilka razy w miesiącu.

CENY ORAZ LICZBA GODZIN KURSÓW MATURALNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 MOŻE ULEC ZMIANIE. !!!!

NIEBAWEM WSTAWIMY NOWY CENNIK WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INORMACJAMI.

Cennik kursów maturalnych za rok szkolny 2021/2022)

Kurs

Cena
za jeden przedmiot

liczba godzin

Język polski, matematyka (poziom podstawowy)

450,00 zł

50 godzin

Język obcy nowożytny - angielski (poziom podstawowy)

500,00 zł

50 godzin


PROMOCJE

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS
5% rabatu za okazaniem przy zapisie karty Euro 26


rabaty nie sumują się

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
18 1560 0013 2002 7700 9000 0016
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły

Zmiany w organizacji egzaminów maturalnych:

Od roku szkolnego 2009/2020 absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych zdaje: 
język polski (część ustna i pisemna), język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) – część ustna i pisemna oraz matematykę (część pisemna).
W związku ze zmianami, które nastąpią w egzaminie maturalnym ustnym z języka obcego od roku 2012,  wszystkie kursy maturalne z języka obcego prowadzone są w nowej formule.
Najważniejsze zmiany na egzaminie ustnym z języka obcego:

- zanika podział na poziom podstawowy i rozszerzony, a zatem pojawiają  się nowe zadania
– pojawia się rozmowa wstępna
– rozmowa z odgrywaniem roli  „zdający i egzaminujący” -  należy odnieść się do 4 elementów wskazanych w poleceniu
– brak czasu na przygotowanie się
– wypowiedź na podstawie materiału stymulującego (wybiera się jeden z 4 obrazów).

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe:
- w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny (język kaszubski);
- w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, matematykę, fizykę i astronomię, WOS, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny (kaszubski), wiedzę o tańcu.

Cosinus organizuje kursy maturalne dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (angielski).

CENY ORAZ LICZBA GODZIN KURSÓW MATURALNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 MOŻE ULEDZ ZMIANIE.

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w przyspieszonych kursach maturalnych. Zajęcia rozpoczną się wiosną i potrwają do maja 2021. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych.

Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się popołudniami kilka razy w miesiącu.

CENY ORAZ LICZBA GODZIN KURSÓW MATURALNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 MOŻE ULEC ZMIANIE. !!!!

NIEBAWEM WSTAWIMY NOWY CENNIK WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INORMACJAMI.

Cennik kursów maturalnych za rok szkolny 2021/2022)

Kurs

Cena
za jeden przedmiot

liczba godzin

Język polski, matematyka (poziom podstawowy)

450,00 zł

50 godzin

Język obcy nowożytny - angielski (poziom podstawowy)

500,00 zł

50 godzin


PROMOCJE

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
20% rabatu przy zapisie na trzeci i kolejny przedmiot
25% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS
5% rabatu za okazaniem przy zapisie karty Euro 26


rabaty nie sumują się

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 12-16 osobowych.

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
18 1560 0013 2002 7700 9000 0016
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata.

W przypadku niezaliczenia egzaminu maturalnego zwracamy koszty kursu.*
*szczegóły w sekretariacie szkoły

Zmiany w organizacji egzaminów maturalnych:

Od roku szkolnego 2009/2020 absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych zdaje: 
język polski (część ustna i pisemna), język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) – część ustna i pisemna oraz matematykę (część pisemna).
W związku ze zmianami, które nastąpią w egzaminie maturalnym ustnym z języka obcego od roku 2012,  wszystkie kursy maturalne z języka obcego prowadzone są w nowej formule.
Najważniejsze zmiany na egzaminie ustnym z języka obcego:

- zanika podział na poziom podstawowy i rozszerzony, a zatem pojawiają  się nowe zadania
– pojawia się rozmowa wstępna
– rozmowa z odgrywaniem roli  „zdający i egzaminujący” -  należy odnieść się do 4 elementów wskazanych w poleceniu
– brak czasu na przygotowanie się
– wypowiedź na podstawie materiału stymulującego (wybiera się jeden z 4 obrazów).

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe:
- w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny (język kaszubski);
- w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, matematykę, fizykę i astronomię, WOS, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny (kaszubski), wiedzę o tańcu.

Cosinus organizuje kursy maturalne dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (angielski).

CENY ORAZ LICZBA GODZIN KURSÓW MATURALNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 MOŻE ULEDZ ZMIANIE.