Cosinus > Miasta > Wrocław > Kursy maturalne

Kursy maturalne

Kursy maturalne

Kursy maturalne

Oferta

Czas trwania kursu: październik 2019 – kwiecień 2020 r.

Miejsce odbywania się kursu: Wrocław, ul. J. M. Hoene – Wrońskiego 25 (okolice placu Grunwaldzkiego)

Godziny odbywania się kursów: 17.00 – 19.15 (trzy godziny lekcyjne)

Dni odbywania się zajęć: od poniedziałku do czwartku – szczegółowy harmonogram zostanie podany najpóźniej do 19 sierpnia 2019 r.

Liczba godzin kursu (godziny lekcyjne):

  • Matematyka: 75 h

  • Język polski: 75 h

  • Język angielski: 75 h

Prowadzący kurs: nauczyciele – egzaminatorzy

Forma współpracy z uczestnikiem: w oparciu o umowę

Koszt kursu*: koszt jednego przedmiotu – 799 zł

 

Płatności za kurs:

- Do zapisu na kurs wymagane jest wniesienie I wpłaty 399 zł, a na pierwsze zajęcia należy zabrać ze sobą papierowe potwierdzenie wpłaty.

- Druga (ostatnia) wpłata będzie wnoszona do 31.01.2020 r.

- Brak opłaty za kurs w określonych terminach uniemożliwia uczestniczenie zajęciach.

 

Rabaty:

- Słuchacz Szkoły COSINUS: otrzymuje 50% zniżki za 50% frekwencji w każdym miesiącu trwania kursu,
- Abolwenci Szkoły COSINUS: otrzymują 10% zniżki na cały kurs.

Uczniowie innych szkół:
- nie naliczamy rabatów za wybór 1 przedmiotu
- 15% zniżki za jednorazową wpłatę za dwa lub trzy przedmioty

Uwaga: rabaty nie sumują się i dotyczą wyłącznie osób, które ukończyły kurs

 

Rezygnacje:

- obowiązują wyłącznie pisemnie, a formularz rezygnacji należy wypełnić osobiście w sekretariacie

- możliwość rezygnacji z kursu rozpoczyna się po 31 stycznia 2020 r.

- zwroty za kurs w przypadku rezygnacji będą dokonywane po zakończeniu kursu.

 

Informacje dodatkowe:

  • Zapewnienie przez organizatora materiałów do nauki

  • Możliwość ubiegania się o zwrot za kurs w razie nie zdanego egzaminu maturalnego**

 

 

Możliwość uzyskania większej ilości informacji pod numerem telefonu: (71) 393 44 61

codziennie w dni robocze:

do 01.09.2019 r. w godzinach od 8.00 – do 16.00

od 01.09.2019 r. w godzinach: 11.30 – 19.30

 

* Cennik obowiązujący w roku szkolnym 2019/20. Na kolejny rok szkolny ceny podane w ofercie mogą ulec zmianie.
** Na warunkach określonych w umowie o prowadzenie kursów zawieranej z uczestnikiem.

Sekretariat

Dane adresowe:
50-376 Sekretariat główny, Wrocław ul. Hoene-Wrońskiego 24
Przystanek Most Grunwaldzki - https://jakdojade.pl/wroclaw
Autobus: 145, 146, 149 Tramwaj: 0, 4, 33
Kontakt:
tel.: 71 346 00 79
e-mail: wroclaw@cosinus.pl
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 08:00-18:00
Sb: 10:00-16:00
Sekretariat jest zamknięty w niedziele.
ZAPISY DO SZKÓŁ POLICEALNYCH I LICEÓW
OBSŁUGA SZKÓŁ POLICEALNYCH

W dniach 22-23.07 sekretariat będzie czynny w godzinach 09-17.
Dane adresowe:
50-527 Wrocław ul. J. Wł. Dawida 5
Przystanek: Dworzec Autobusowy (Galeria Wroclavia)
Autobus: 106, 112, 113, 122, 145, 146, 148
Tramwaj: 0L, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 23, 31, 32
Kontakt:
tel.: 71 316 38 00
e-mail: wroclaw1@cosinus.pl
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 09:00-17:00
ZAPISY DO SZKÓŁ POLICEALNYCH I LICEÓW
OBSŁUGA LICEÓW
Dane adresowe:
50-376 Sekretariat dla obcokrajowców, Wrocław ul. Hoene-Wrońskiego 25
Kursy maturalne Kursy zawodowe Przystanek Most Grunwaldzki - https://jakdojade.pl/wroclaw
Autobus: 145, 146, 149 Tramwaj: 0, 4, 33
Kontakt:
tel.: 71 393 44 61
e-mail: wroclaw.wronskiego@cosinus.pl
Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 08:00-16:00
SEKRETARIAT DLA OBCOKRAJOWCÓW

Obsługa kursów maturalnych i kursów zawodowych.