Kursy maturalne

Kursy maturalne

Kursy maturalne

Kursy przygotowujące do matury w maju 2024

Zapraszamy do uczestnictwa w kursach maturalnych przygotowujących do egzaminu maturalnego w maju 2024.


Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych. Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus – tel.: 58 622-65-58, tel. kom.: 512-025-094 lub wysyłając zgłoszenie na adres: gdynia@cosinus.pl

Cennik kursów rozpoczynających się od października 2023:

 

Język Polski,

Matematyka

Język Angielski

liczba godzin lekcyjnych

75

75

90

Cena za przedmiot

1200

16 zł godz
lekcyjna

1350

18 zł godz
lekcyjna

1620

18 zł godz
lekcyjna

Cena za przedmiot
z 10% rabatem
- przy zapisie
na 2 przedmioty

1080

14,4 zł godz
lekcyjna

1215

16,2 zł godz
lekcyjna

1458

16,2 zł godz
lekcyjna

Cena za przedmiot
z 15% rabatem
- przy zapisie
na 3 przedmioty

1020

13,6 zł godz
lekcyjna

1147,5

15,3 zł godz
lekcyjna

1377

15,3 zł godz
lekcyjna

Cena 20% rabatem
- dla słuchaczy
szkoły Cosinus

960

12,8 zł godz
lekcyjna

1080

14,4 zł godz
lekcyjna

1296

14,4 zł godz
lekcyjna

Cena za trzy przedmioty: polski+matematyka+język obcy (15% rabatu): 3544,5 zł
Cena za trzy przedmioty- dla słuchaczy szkół Cosinus (20% rabatu): 3336 zł

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy.
Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.
Wnoszenie opłat w ratach nie powoduje zmiany ceny kursu.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
15% rabatu przy zapisie na trzeci przedmiot
20% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

Przypominamy, że matura w maju 2024 roku to ostatnia matura, w której nie trzeba zdać egzaminu z przedmiotu dodatkowego (trzeba do tego egzaminu jedynie przystąpić). Warto się zmobilizować, i zdać maturę w maju 2024!

Zmiany w organizacji egzaminów maturalnych:

Od roku szkolnego 2009/2010 absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych zdaje: 
język polski (część ustna i pisemna), język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) – część ustna i pisemna oraz matematykę (część pisemna) oraz dodatkowy przedmiot rozszerzony.
 

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe:
- w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny (język kaszubski);
- w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, matematykę, fizykę i astronomię, WOS, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny (kaszubski), wiedzę o tańcu.

Cosinus organizuje kursy maturalne dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski.

Egzamin maturalny

Absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). Przedmiot wybrany spośród następujących: polski (poziom rozszerzony), język obcy (rozszerzony), matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
  Na egzaminie tym muszą się Państwo pojawić, nie muszą natomiast go zdać.


Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, oraz
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej, oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Kursy maturalne

Kursy przygotowujące do matury w maju 2024

Zapraszamy do uczestnictwa w kursach maturalnych przygotowujących do egzaminu maturalnego w maju 2024.


Zajęcia z każdego z przedmiotów ogólnokształcących obejmują 75 godzin lekcyjnych, z języka obcego – 90 godzin lekcyjnych. Zapisów dokonać mogą Państwo telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkół Cosinus – tel.: 58 622-65-58, tel. kom.: 512-025-094 lub wysyłając zgłoszenie na adres: gdynia@cosinus.pl

Cennik kursów rozpoczynających się od października 2023:

 

Język Polski,

Matematyka

Język Angielski

liczba godzin lekcyjnych

75

75

90

Cena za przedmiot

1200

16 zł godz
lekcyjna

1350

18 zł godz
lekcyjna

1620

18 zł godz
lekcyjna

Cena za przedmiot
z 10% rabatem
- przy zapisie
na 2 przedmioty

1080

14,4 zł godz
lekcyjna

1215

16,2 zł godz
lekcyjna

1458

16,2 zł godz
lekcyjna

Cena za przedmiot
z 15% rabatem
- przy zapisie
na 3 przedmioty

1020

13,6 zł godz
lekcyjna

1147,5

15,3 zł godz
lekcyjna

1377

15,3 zł godz
lekcyjna

Cena 20% rabatem
- dla słuchaczy
szkoły Cosinus

960

12,8 zł godz
lekcyjna

1080

14,4 zł godz
lekcyjna

1296

14,4 zł godz
lekcyjna

Cena za trzy przedmioty: polski+matematyka+język obcy (15% rabatu): 3544,5 zł
Cena za trzy przedmioty- dla słuchaczy szkół Cosinus (20% rabatu): 3336 zł

Opłaty można wnosić w ratach – terminy płatności ustalamy przy podpisaniu umowy.
Do dokonania zapisu na kursy nie jest wymagane wniesienie opłaty.
Wnoszenie opłat w ratach nie powoduje zmiany ceny kursu.

RABATY

10% rabatu  przy zapisie na drugi przedmiot
15% rabatu przy zapisie na trzeci przedmiot
20% rabatu dla słuchaczy szkół COSINUS

Rabaty nie sumują się.

Przypominamy, że matura w maju 2024 roku to ostatnia matura, w której nie trzeba zdać egzaminu z przedmiotu dodatkowego (trzeba do tego egzaminu jedynie przystąpić). Warto się zmobilizować, i zdać maturę w maju 2024!

Zmiany w organizacji egzaminów maturalnych:

Od roku szkolnego 2009/2010 absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych zdaje: 
język polski (część ustna i pisemna), język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) – część ustna i pisemna oraz matematykę (część pisemna) oraz dodatkowy przedmiot rozszerzony.
 

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe:
- w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny (język kaszubski);
- w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, matematykę, fizykę i astronomię, WOS, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny (kaszubski), wiedzę o tańcu.

Cosinus organizuje kursy maturalne dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski.

Egzamin maturalny

Absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). Przedmiot wybrany spośród następujących: polski (poziom rozszerzony), język obcy (rozszerzony), matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
  Na egzaminie tym muszą się Państwo pojawić, nie muszą natomiast go zdać.


Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, oraz
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej, oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎