Kursy maturalne

Kursy maturalne

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynać się będą na przełomie grudnia/stycznia i potrwają do kwietnia 2024r. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Zajęcia odbywają się popołudniami lub w weekendy, kilka razy w miesiącu. Termin pierwszego spotkania ustalany jest przez szkołę, kolejne spotkania ustalają Państwo z nauczycielem.
 

Cennik kursów maturalnych rok szkolny 2023/2024:

Kurs

Cena

liczba godzin

Język polski, matematyka

600 zł

60 godzin

Język obcy nowożytny (język angielski)

600 zł

60 godzin

 

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:

42 1240 3116 1111 0011 3007 7005

W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 10-15 osobowych.

 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024r., zdaje obowiązkowo:

 1. w części ustnej - egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny
 2. w części pisemnej - egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny

Aby w 2024r. uzykać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszeżonym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język obcy nowożytny (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski)
 • język polski
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Cosinus zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji kursów maturalnych. Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynać się będą na przełomie grudnia/stycznia i potrwają do kwietnia 2024r. Organizujemy kursy na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Zajęcia odbywają się popołudniami lub w weekendy, kilka razy w miesiącu. Termin pierwszego spotkania ustalany jest przez szkołę, kolejne spotkania ustalają Państwo z nauczycielem.
 

Cennik kursów maturalnych rok szkolny 2023/2024:

Kurs

Cena

liczba godzin

Język polski, matematyka

600 zł

60 godzin

Język obcy nowożytny (język angielski)

600 zł

60 godzin

 

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:

42 1240 3116 1111 0011 3007 7005

W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika, nazwę kursu oraz która to rata.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Zajęcia odbywają się zwykle w grupach mniej więcej 10-15 osobowych.

 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024r., zdaje obowiązkowo:

 1. w części ustnej - egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny
 2. w części pisemnej - egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny

Aby w 2024r. uzykać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszeżonym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język obcy nowożytny (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski)
 • język polski
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie