Aktualności: Słupsk

12
Kwi

Harmonogram matury 2015 w terminie głównym

 

Część ustna egzaminu maturalnego

4 do 29 maja

języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski

Egzamin przeprowadzany jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

11 do 23 maja

język polski, języki mniejszości narodowych

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

 

Data

Godzina 9:00

Godzina 14:00

 

4 maja, pn.

j. polski – poziom podstawowy (pp)

wiedza o tańcu – poziom podstawowy (pp)
wiedza o tańcu – poziom rozszerzony (pr)

 

5 maja, wt.

matematyka – pp

język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr

 

6 maja, śr.

język angielski – pp

język angielski - pr
język angielski dla klas dwujęzycznych

 

7 maja, czw.

język polski – pr

biologia – pp
biologia – pr

 

8 maja, pt.

matematyka - pr

wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr

 

11 maja, pn.

fizyka i astronomia – pp,
fizyka i astronomia – pr

filozofia – pp,
filozofia – pr

 

12 maja, wt.

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr
język niemiecki dla klas dwujęzycznych

 

13 maja, śr.

geografia – pp,
geografia – pr

historia muzyki – pp,
historia muzyki – pr

 

14 maja, czw.

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr
język rosyjski dla klas dwujęzycznych

 

15 maja, pt.

chemia – pp
chemia – pr

historia sztuki – pp
historia sztuki – pr

 

18 maja, pn.

język francuski – pp

język francuski – pr
język francuski dla klas dwujęzycznych

 

19 maja, wt.

informatyka – pp
informatyka – pr

historia – pp
historia – pr

 

20 maja, śr.

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr
język hiszpański dla klas dwujęzycznych

 

21 maja, czw.

język włoski – pp

język włoski – pr
język włoski dla klas dwujęzycznych

 

22 maja, pt.

języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr

języki mniejszości narodowych – pr

 

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poz. podst.)
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poz. rozsz.)
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poz. rozsz.)
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poz. rozsz.)
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poz. rozsz.)
godz. 16:55 – fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poz. rozsz.)

 

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół

Przekazanie do szkół świadectw z wynikami egzaminów maturalnych odbędzie się 30 czerwca 2015 r.

03
Kwi

W dniu 03.04.2015 r. sekretariat Szkoły "COSINUS" czynny w godz. 9:00 - 15:00

19
Mar

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dotyczący przekazywania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie styczeń – luty 2015 r. (nowa formuła egzaminu zawodowego)

Zgodnie z §139 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz U nr 83, poz. 562, z póź. zm.) informuję, że wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w styczniu - lutym 2015 r. będą przekazane do szkół/placówek w dniu 27 marca 2015 r.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Słupsku możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.