Aktualności: Słupsk

19
Mar

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dotyczący przekazywania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie styczeń – luty 2015 r. (nowa formuła egzaminu zawodowego)

Zgodnie z §139 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz U nr 83, poz. 562, z póź. zm.) informuję, że wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w styczniu - lutym 2015 r. będą przekazane do szkół/placówek w dniu 27 marca 2015 r.

06
Lut

TERMINY DODATKOWE ORAZ POPRAWKOWE EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH!!!

Terminy dodatkowe i poprawkowe egzaminów semestralnych!!!
odbędą się: Akademia Pomorska ul. Arciszewskiego 22 A

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Słupsku

21 luty 2015 egzamin pisemny i ustny

Wiedza o społeczeństwie –egz. ustny – godzina 8:00 – sala 17 WFH
Historia i społeczeństwo - egz. ustny – godzina 8:00 – sala 17 WFH
Historia - egz. ustny – godzina 8:00 – sala 17 WFH
Geografia - egz. ustny – godzina 8:00 – sala 18 WFH
Biologia - egz. ustny – godzina 8:00 – sala 26 WFH
Chemia - egz. ustny – godzina 8:00 – sala 26 WFH
Podstawy przedsiębiorczości część ustna – – godzina 8:00 – sala 22 WFH
Matematyka – egz. pisemny – godzina 14:40 – sala 52 WFH

Język angielski – egz. pisemny – godzina 14:40 – sala 50 WFH

Język polski – egz. pisemny – godzina 14:40 – sala 53 WFH

22 luty 2015 egzamin ustny

Matematyka – egz. ustny – godzina 8:00 – sala 19b WFH
Język angielski – egz. ustny – godzina 11:25 – sala 26 WFH
Język polski – egz. ustny – godzina 8:00 – sala 26 WFH

 

Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Słupsku – terminy dodatkowe i poprawkowe

Semestr III

Podstawy prawa pracy – ustny – 21.02.2015 godz. 8:00 – sala 32 WFH

Postępowanie w administracji – praktyczny 22.02.2015 godz. 8:00 – sala 52 WFH

Język obcy w administracji – ustny – 21.02.2015 godz 8:00 – sala 33 WFH

 

Semestr I

Postępowanie w administracji – praktyczny 22.02.2015 godz. 8:00 – sala 52 WFH

Podstawy prawa cywilnego – pisemny 22.02.2015 godz. 8:00 – sala 52 WFH

 

Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Słupsku /technik usług kosmetycznych/

Język obcy w kosmetyce - ustny - 21.02.2015 godz. 8:00 sala 33 WFH

Podstawy anatomiczno - dermatologiczne w kosmetyce - 22.02.2015 r godz. 8:00 sala 19 B WFH

Działalność gospodarcza i usługowa w Salonie kosmetycznym - 21.02.2015 godz. 13:05 sala 32

 

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu - 22.02.2015 r. godz. 12:10 Sygietyńskiego 1B

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i ciała - 22.02.2015 r. godz. 12:10 Sygietyńskiego 1B

 

Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i mienia "Cosinus" w Słupsku – terminy dodatkowe i poprawkowe

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia – praktyczny 22.02.2015 godz. 8:00 – sala 52 WFH
podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia - pisemny 21.02.2015 godz. 9:40 - sala 102 MP
konwojowanie - 21.02.2015 godz. 13:05 - sala 102 MP
Wyszkolenie strzeleckie 21.02.2015 godz. 14:40 - sala 102 MP
techniki interwencyjne i samoobrona - 22.02.2015 godz. 11:25 - sala 7
Ochrona osób - 21.02.2015 godz. 13:05 - sala 102 MP
Zasady organizowania ochrony osób i mienia -21.02.2015 godz. 14:40 - sala 7

Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus" w Słupsku – terminy dodatkowe i poprawkowe

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej -21.02.2015 godz. 13:05 sala 32
Rachunkowość finansowa - 21.02.2015 godz. 14:40 sala 17
Biuro rachunkowe - 21.02.2015 godz. 9:40 sala 17

19
Sty

UWAGA ABSOLWENCI!!!!

Komunikat ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku z dnia 16.01.2015 r. dotyczący terminów składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie 25 maja - 06 lipca 2015 r.
(nowa formuła egzaminu)

Deklaracje przystąpienia do egzaminu należy składać w terminie do dnia 25 stycznia 20 15 r.

1. Uczeń/słuchacz deklarację składa dyrektorowi szkoły/placówki do której uczęszcza

2. Absolwent szkoły deklarację składa dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły

3. Uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego deklarację składa dyrektorowi OKE za pośrednictwem organizatora kursu

4. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego deklarację składa dyrektorowi OKE wraz z zaświadczeniem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Słupsku możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.