Aktualności: Słupsk

19
Gru

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

EGZAMIN ZAWODOWY – „NOWA FORMUŁA”

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU:

8 stycznia 2015 r. – 76 - 200 SŁUPSK ul. SZCZECIŃSKA 94

E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych – godzina 10:00

A.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji – godzina 10:00

A.61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy – godzina 12:00

Z.03 – Ochrona osób i mienia – godzina 12:00

E.13 – projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – godzina 12:00

A.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – godzina 14:00

A.62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp –  godzina 14:00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU

15 stycznia 2015 r. – 76 - 200 SŁUPSK ul. SZCZECIŃSKA 94

A.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji – godzina 9:00

Z.03 – Ochrona osób i mienia – godzina 13:00

A.34 – Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach – godzina 13:00

A.61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy – godzina 13:00

16  i 17 stycznia 2015 r. – 76 - 200 SŁUPSK ul. SYGIETYŃSKIEGO 1

A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - zgodnie z indywidualnym harmonogramem

4  i 5 luty 2015 r. – 76 - 200 SŁUPSK ul. ARCISZEWSKIEGO 22A

E.13 – projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - zgodnie z indywidualnym harmonogramem

EGZAMIN ZAWODOWY – „STARA FORMUŁA”

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU

12 stycznia 2015 r. – 76 - 200 SŁUPSK ul. SZCZECIŃSKA 94

514[03] Technik usług kosmetycznych – godzina 12:00

13 stycznia 2015 r. – 76 - 200 SŁUPSK ul. SZCZECIŃSKA 94

515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia – godzina 9:00

Uwaga:

Zdający zgłasza  się do środka egzaminacyjnego w wyznaczonym dniu odpowiedniego etapu egzaminu

nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.

Na każdy etap egzaminu zdający przynosi ze sobą:

- dokument potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub inny dokument  ze zdjęciem)

- przybory dopisani -pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem

19
Gru

Informacja dla IV semestrów

Przypominamy o konieczności rozliczenia się z praktyk zawodowych!!! Nie złożenie dzienniczka praktyk wraz z oceną do dnia

07 stycznia 2015 r. będzie równoznaczne z nieukończeniem Szkoły.

19
Gru

Zdobądź wykształcenie z COSINUSEM !!!

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Słupsku możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.