Aktualności: Częstochowa

06
Sie

Kursy maturalne – zwrot kosztów po niezdanej maturze

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Słuchacz nie zdał egzaminu maturalnego

z przedmiotu nauczanego na kursie (po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.

Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego

- 90 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 81 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 9 godzinach lekcyjnych).

Podanie o zwrot kosztów kursu proszę składać na przełomie sierpnia i września (po uzyskaniu wyników z matury poprawkowej). Do podania proszę dołączyć wydruk ze strony Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający liczbę punktów którą uzyskali Państwo na egzaminie maturalnym.

Podania mogą Państwo wysyłać listem na adres: 42-217 Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 6/14, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu pod wskazany wyżej adres.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku kiedy ktoś z Państwa przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, i nie zdał jednego egzaminu (ustnego lub pisemnego), ma prawo do przystąpienia do niego w sesji poprawkowej w sierpniu.


06
Sie

Egzamin zawodowy sesja sierpień-październik 2014

Etap pisemny egzaminu z kwalifikacji A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy i A.36 Prowadzenie rachunkowości odbędzie się 08.09.2014r. o godzinie 12:00

Etap praktyczny z kwalifikacji A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy odbędzie się 09.10.2014r. o godzinie 13:00
Etap praktyczny z kwalifikacji A.36 Prowadzenie rachunkowości odbędzie się 19.09.2014r. o godzinie 9:00 i 15:00

Prosimy o zgłaszanie się 45 minut wcześniej z dowodem osobistym.

18
Cze

Wyposażenie sali dla kierunku opiekun medyczny

Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Częstochowie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.