Aktualności: Częstochowa

27
Sie

Terminarz zjazdów Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus” w Częstochowie

Nr kolejny zjazduData zjazduUwagi
I27-28.09.2014ADM I, OM I, OM II, RACH I, RACH III, KOSM I, KOSM III
II11-12.10.2014ADM I, OM I, OM II, RACH I, RACH III, KOSM I, KOSM III
III25-26.10.2014ADM I, OM I, OM II, RACH I, RACH III, KOSM I, KOSM III
IV08-09.11.2014ADM I, OM I, OM II, RACH I, RACH III, KOSM I, KOSM III
V22-23.11.2014ADM I, OM I, OM II, RACH I, RACH III, KOSM I, KOSM III
VI06.12.2014ADM I, OM I, OM II, RACH I, RACH III, KOSM I, KOSM III
VII07.12.2014ADM I, OM I, OM II, RACH I, RACH III, KOSM I, KOSM III
VIII13-12.2014ADM I, OM I, OM II, RACH I, RACH III, KOSM I, KOSM III
IX14.12.2014ADM I, OM I, RACH I, RACH III, KOSM I, KOSM III, sesja egzaminacyjna OM II
X10-11.01.2015sesja egzaminacyjna ADM I, OM I, OM II, RACH I, RACH III, KOSM I, KOSM III
XI17-18.01.2015sesja egzaminacyjna ADM I, OM I, OM II, RACH I, RACH III, KOSM I, KOSM III
XII19-25.01.2015sesja poprawkowa

 

 

 

 

27
Sie

Terminarz zjazdów Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „Cosinus” w Częstochowie

Nr kolejny zjazduData zjazduUwagi
I27-28.09.2014I, II, III, IV, V, VI
II11-12.10.2014I, II, III, IV, V, VI
III25-26.10.2014I, II, III, IV, V, VI
IV08-09.11.2014I, II, III, IV, V, VI
V22-23.11.2014I, II, III, IV, V, VI
VI06.12.2014I, II, III, IV, V, VI
VII07.12.2014I, II, III, IV, V, sesja egzaminacyjna VI
VIII13-14.12.2014I, II, III, IV, V, sesja egzaminacyjna VI
IX10-11.01.2015I, II, III, IV, V - sesja egzaminacyjna
X17-18.01.2015I, II, III, IV, V - sesja egzaminacyjna
XI19-25.01.2015sesja poprawkowa

 

06
Sie

Kursy maturalne – zwrot kosztów po niezdanej maturze

Przypominamy, że w sytuacji, gdy Słuchacz nie zdał egzaminu maturalnego

z przedmiotu nauczanego na kursie (po uwzględnieniu wyników egzaminu poprawkowego zdawanego w sierpniu), Szkoła zwraca kwotę stanowiącą równowartość opłaty uiszczonej przez Słuchacza za kurs z tego przedmiotu (po uwzględnieniu otrzymanych przez Słuchacza rabatów) pod warunkiem, że Słuchacz obecny był na co najmniej 90% zajęć oraz zaliczył wszystkie prace kontrolne lub testy.

Oznacza to, że w przypadku gdy kurs z przedmiotu obejmuje 75 godzin lekcyjnych (język polski, matematyka), muszą być Państwo obecni na minimum 68 godzinach lekcyjnych (dopuszczone jest 7 godzin nieobecności), w przypadku języka obcego

- 90 godzin lekcyjnych, powinni być Państwo obecni na minimum 81 godzinach lekcyjnych zajęć (nieobecność na 9 godzinach lekcyjnych).

Podanie o zwrot kosztów kursu proszę składać na przełomie sierpnia i września (po uzyskaniu wyników z matury poprawkowej). Do podania proszę dołączyć wydruk ze strony Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający liczbę punktów którą uzyskali Państwo na egzaminie maturalnym.

Podania mogą Państwo wysyłać listem na adres: 42-217 Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 6/14, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu pod wskazany wyżej adres.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku kiedy ktoś z Państwa przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, i nie zdał jednego egzaminu (ustnego lub pisemnego), ma prawo do przystąpienia do niego w sesji poprawkowej w sierpniu.


Bezpłatne szkoły
Bez żadnych ukrytych opłat

 

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Częstochowie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.