Aktualności: Częstochowa

15
Paź

Terminarz egzaminów klasyfikacyjnych i różnic programowych

Data

Godzina rozpoczęcia

Przedmiot

24.10.2014

10:00

Fizyka

24.10.2014

13:00

WOS III

24.10.2014

14:00

WOS IV

25.10.2014

10:00

Podstawy przedsiębiorczości

25.10.2014

15:00

Język polski

25.10.2014

08:00

Zdrowie publiczne

26.10.2014

12:00

Matematyka

28.10.2014

10:00

Historia

28.10.2014

15:00

Dokumentacja biurowa

29.10.2014

10:00

Historia i społeczeństwo

29.10.2014

16:00

Informatyka

30.10.2014

16:00

Język angielski

31.10.2014

10:00

Geografia

03.11.2014

10:00

Biologia

04.11.2014

10:00

Chemia

06.11.2014

10:00

WOS

07.11.2014

10:00

Geografia III

07.11.2014

11:00

Geografia IV

11
Paź

Plan zajęć dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego Cosinus 25-26.10.2014r.

SOBOTA

 

LO 1abcd

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

podstawy przedsiębiorczości

2

08:45-09:30

 

podstawy przedsiębiorczości

3

09:40-10:25

 

historia

4

10:25-11:10

 

historia

5

11:20-12:05

 

biologia

6

12:05-12:50

 

biologia

7

13:05-13:50

 

biologia

8

13:50-14:35

 

biologia

NIEDZIELA

 

LO 1abcd

 

Przedmiot

1

11:20-12:05

 

chemia

2

12:05-12:50

 

chemia

3

13:05-13:50

 

chemia

4

13:50-14:35

 

chemia

5

14:45-15:30

 

j. polski

6

15:30-16:15

 

j. polski

7

16:20-17:05

 

j. polski

8

17:05-17:50

 

j. polski

 

SOBOTA

 

LO 2

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

matematyka

2

08:45-09:30

 

matematyka

3

09:40-10:25

 

matematyka

4

10:25-11:10

 

matematyka

5

11:20-12:05

 

matematyka

6

12:05-12:50

 

matematyka

7

13:05-13:50

 

matematyka

8

13:50-14:35

 

matematyka

9

14:45-15:30

 

wos

10

15:30-16:15

 

wos

11

16:20-17:05

 

wos

12

17:05-17:50

 

wos

NIEDZIELA

 

LO 2

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

j. polski

2

08:45-09:30

 

j. polski

3

09:40-10:25

 

j. polski

4

10:25-11:10

 

j. polski

5

11:20-12:05

 

j. polski

6

12:05-12:50

 

j. polski

7

13:05-13:50

 

j. polski

8

13:50-14:35

 

j. polski

9

14:45-15:30

 

j. angielski

10

15:30-16:15

 

j. angielski

11

16:20-17:05

 

j. angielski

12

17:05-17:50

 

j. angielski

 

SOBOTA

 

LO 3

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

geografia - zakres rozszerzony

2

08:45-09:30

 

geografia - zakres rozszerzony

3

09:40-10:25

 

geografia - zakres rozszerzony

4

10:25-11:10

 

geografia - zakres rozszerzony

5

11:20-12:05

 

geografia - zakres rozszerzony

6

12:05-12:50

 

geografia - zakres rozszerzony

7

13:05-13:50

 

geografia - zakres rozszerzony

8

13:50-14:35

 

geografia - zakres rozszerzony

9

14:45-15:30

 

j. angielski

10

15:30-16:15

 

j. angielski

11

16:20-17:05

 

j. angielski

12

17:05-17:50

 

j. angielski

NIEDZIELA

 

LO 3

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

j. polski

2

08:45-09:30

 

j. polski

3

09:40-10:25

 

j. polski

4

10:25-11:10

 

j. polski

5

11:20-12:05

 

wos - zakres rozszerzony

6

12:05-12:50

 

wos - zakres rozszerzony

7

13:05-13:50

 

wos - zakres rozszerzony

8

13:50-14:35

 

wos - zakres rozszerzony

9

14:45-15:30

 

matematyka

10

15:30-16:15

 

matematyka

11

16:20-17:05

 

matematyka

12

17:05-17:50

 

matematyka

 

SOBOTA

 

LO 4

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

matematyka

2

08:45-09:30

 

matematyka

3

09:40-10:25

 

matematyka

4

10:25-11:10

 

matematyka

5

11:20-12:05

 

wos - zakres rozszerzony

6

12:05-12:50

 

wos - zakres rozszerzony

7

13:05-13:50

 

wos - zakres rozszerzony

8

13:50-14:35

 

wos - zakres rozszerzony

9

14:45-15:30

 

geografia - zakres rozszerzony

10

15:30-16:15

 

geografia - zakres rozszerzony

11

16:20-17:05

 

geografia - zakres rozszerzony

12

17:05-17:50

 

geografia - zakres rozszerzony

NIEDZIELA

 

LO 4

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

geografia - zakres rozszerzony

2

08:45-09:30

 

geografia - zakres rozszerzony

3

09:40-10:25

 

geografia - zakres rozszerzony

4

10:25-11:10

 

geografia - zakres rozszerzony

5

11:20-12:05

 

j. angielski

6

12:05-12:50

 

j. angielski

7

13:05-13:50

 

j. angielski

8

13:50-14:35

 

j. angielski

9

14:45-15:30

 

j. polski

10

15:30-16:15

 

j. polski

11

16:20-17:05

 

j. polski

12

17:05-17:50

 

j. polski

 

SOBOTA

 

LO 5

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

wos - zakres rozszerzony

2

08:45-09:30

 

wos - zakres rozszerzony

3

09:40-10:25

 

wos - zakres rozszerzony

4

10:25-11:10

 

wos - zakres rozszerzony

5

11:20-12:05

 

j. polski

6

12:05-12:50

 

j. polski

7

13:05-13:50

 

j. polski

8

13:50-14:35

 

j. polski

9

14:45-15:30

 

historia i społeczeństwo

10

15:30-16:15

 

historia i społeczeństwo

11

16:20-17:05

 

historia i społeczeństwo

12

17:05-17:50

 

historia i społeczeństwo

NIEDZIELA

 

LO 5

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

matematyka

2

08:45-09:30

 

matematyka

3

09:40-10:25

 

matematyka

4

10:25-11:10

 

matematyka

5

11:20-12:05

 

geografia - zakres rozszerzony

6

12:05-12:50

 

geografia - zakres rozszerzony

7

13:05-13:50

 

geografia - zakres rozszerzony

8

13:50-14:35

 

geografia - zakres rozszerzony

9

14:45-15:30

 

wos - zakres rozszerzony

10

15:30-16:15

 

wos - zakres rozszerzony

11

16:20-17:05

 

wos - zakres rozszerzony

12

17:05-17:50

 

wos - zakres rozszerzony

 

SOBOTA

 

LO 6

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

j. polski - zakres rozszerzony

2

08:45-09:30

 

j. polski - zakres rozszerzony

3

09:40-10:25

 

j. polski - zakres rozszerzony

4

10:25-11:10

 

j. polski - zakres rozszerzony

5

11:20-12:05

 

wos

6

12:05-12:50

 

wos

7

13:05-13:50

 

wos

8

13:50-14:35

 

wos

9

14:45-15:30

 

matematyka

10

15:30-16:15

 

matematyka

11

16:20-17:05

 

matematyka

12

17:05-17:50

 

matematyka

NIEDZIELA

 

LO 6

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

j. angielski - zakres rozszerzony

2

08:45-09:30

 

j. angielski - zakres rozszerzony

3

09:40-10:25

 

j. angielski - zakres rozszerzony

4

10:25-11:10

 

j. angielski - zakres rozszerzony

5

11:20-12:05

 

j. polski - zakres rozszerzony

6

12:05-12:50

 

j. polski - zakres rozszerzony

7

13:05-13:50

 

j. polski - zakres rozszerzony

8

13:50-14:35

 

j. polski - zakres rozszerzony

9

14:45-15:30

 

geografia

10

15:30-16:15

 

geografia

11

16:20-17:05

 

geografia

12

17:05-17:50

 

geografia

 

 

11
Paź

Plan zajęć dla Zaocznej Policealnej Szkoły Cosinus 25-26.10.2014r.

SOBOTA

 

Administracja 1abc

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

postępowanie w administracji

2

08:45-09:30

 

postępowanie w administracji

3

09:40-10:25

 

postępowanie w administracji

4

10:25-11:10

 

postępowanie w administracji

5

11:20-12:05

 

postępowanie w administracji

6

12:05-12:50

 

postępowanie w administracji

7

13:05-13:50

 

postępowanie w administracji

8

13:50-14:35

 

postępowanie w administracji

9

14:45-15:30

 

postępowanie w administracji

10

15:30-16:15

 

postępowanie w administracji

11

16:20-17:05

 

postępowanie w administracji

12

17:05-17:50

 

postępowanie w administracji

NIEDZIELA

 

Administracja 1abc

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

podstawy prawa administracyjnego

2

08:45-09:30

 

podstawy prawa administracyjnego

3

09:40-10:25

 

podstawy prawa administracyjnego

4

10:25-11:10

 

podstawy prawa administracyjnego

5

11:20-12:05

 

podstawy prawa administracyjnego

6

12:05-12:50

 

podstawy prawa administracyjnego

7

13:05-13:50

 

postępowanie w administracji

8

13:50-14:35

 

postępowanie w administracji

9

14:45-15:30

 

postępowanie w administracji

10

15:30-16:15

 

postępowanie w administracji

11

16:20-17:05

 

postępowanie w administracji

12

17:05-17:50

 

postępowanie w administracji

 

SOBOTA

 

Kosmetyka 1ab

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

2

08:45-09:30

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

3

09:40-10:25

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

4

10:25-11:10

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

5

11:20-12:05

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

6

12:05-12:50

 

podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

7

13:05-13:50

 

podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

8

13:50-14:35

 

podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

9

14:45-15:30

 

podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

10

15:30-16:15

 

podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

11

16:20-17:05

 

podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

12

17:05-17:50

 

podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

NIEDZIELA

 

Kosmetyka 1ab

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

język obcy w kosmetyce

2

08:45-09:30

 

język obcy w kosmetyce

3

09:40-10:25

 

język obcy w kosmetyce

4

10:25-11:10

 

język obcy w kosmetyce

5

11:20-12:05

 

język obcy w kosmetyce

6

12:05-12:50

 

język obcy w kosmetyce

7

13:05-13:50

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

8

13:50-14:35

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

9

14:45-15:30

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

10

15:30-16:15

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

11

16:20-17:05

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

12

17:05-17:50

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

 

SOBOTA

 

Kosmetyka 3

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni stóp i ciała

2

08:45-09:30

 

kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni stóp i ciała

3

09:40-10:25

 

kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni stóp i ciała

4

10:25-11:10

 

kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni stóp i ciała

5

11:20-12:05

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

6

12:05-12:50

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

7

13:05-13:50

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

8

13:50-14:35

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

9

14:45-15:30

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

10

15:30-16:15

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

11

16:20-17:05

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

12

17:05-17:50

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

NIEDZIELA

 

Kosmetyka 3

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni stóp i ciała

2

08:45-09:30

 

kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni stóp i ciała

3

09:40-10:25

 

kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni stóp i ciała

4

10:25-11:10

 

kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni stóp i ciała

5

11:20-12:05

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni stóp i ciała

6

12:05-12:50

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni stóp i ciała

7

13:05-13:50

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni stóp i ciała

8

13:50-14:35

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni stóp i ciała

9

14:45-15:30

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni stóp i ciała

10

15:30-16:15

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni stóp i ciała

11

16:20-17:05

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni stóp i ciała

12

17:05-17:50

 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni stóp i ciała

 

SOBOTA

 

Opiekun medyczny 1ab

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

 

2

08:45-09:30

 

zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

3

09:40-10:25

 

zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

4

10:25-11:10

 

zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

5

11:20-12:05

 

zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

6

12:05-12:50

 

zarys psychologii i socjologii

7

13:05-13:50

 

zarys psychologii i socjologii

8

13:50-14:35

 

zarys psychologii i socjologii

9

14:45-15:30

 

zdrowie publiczne

10

15:30-16:15

 

zdrowie publiczne

11

16:20-17:05

 

zdrowie publiczne

12

17:05-17:50

 

zdrowie publiczne

13

17:50-18:35

 

zdrowie publiczne

NIEDZIELA

 

Opiekun medyczny 1ab

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia

2

08:45-09:30

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia

3

09:40-10:25

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia

4

10:25-11:10

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia

5

11:20-12:05

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia

6

12:05-12:50

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia

7

13:05-13:50

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia

8

13:50-14:35

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia

9

14:45-15:30

 

zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

10

15:30-16:15

 

zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

11

16:20-17:05

 

zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

12

17:05-17:50

 

zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 

SOBOTA

 

Opiekun medyczny 2

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

podstawy przedsiębiorczości

2

08:45-09:30

 

podstawy przedsiębiorczości

3

09:40-10:25

 

język migowy

4

10:25-11:10

 

język migowy

5

11:20-12:05

 

język migowy

6

12:05-12:50

 

język migowy

7

13:05-13:50

 

język migowy

8

13:50-14:35

 

język migowy

9

14:45-15:30

 

działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

10

15:30-16:15

 

działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

11

16:20-17:05

 

działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

12

17:05-17:50

 

działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

NIEDZIELA

 

Opiekun medyczny 2

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

2

08:45-09:30

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

3

09:40-10:25

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

4

10:25-11:10

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

5

11:20-12:05

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

6

12:05-12:50

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

7

13:05-13:50

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

8

13:50-14:35

 

zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

9

14:45-15:30

 

działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

10

15:30-16:15

 

działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

11

16:20-17:05

 

działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

12

17:05-17:50

 

działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

 

SOBOTA

 

Rachunkowość 1ab

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

2

08:45-09:30

 

działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

3

09:40-10:25

 

działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

4

10:25-11:10

 

działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

5

11:20-12:05

 

działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

6

12:05-12:50

 

działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

7

13:05-13:50

 

działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

8

13:50-14:35

 

działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

9

14:45-15:30

 

działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

10

15:30-16:15

 

działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

11

16:20-17:05

 

działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

12

17:05-17:50

 

działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

NIEDZIELA

 

Rachunkowość 1ab

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

rachunkowość finansowa

2

08:45-09:30

 

rachunkowość finansowa

3

09:40-10:25

 

rachunkowość finansowa

4

10:25-11:10

 

rachunkowość finansowa

5

11:20-12:05

 

rachunkowość finansowa

6

12:05-12:50

 

rachunkowość finansowa

7

13:05-13:50

 

rachunkowość finansowa

8

13:50-14:35

 

rachunkowość finansowa

9

14:45-15:30

 

rachunkowość finansowa

10

15:30-16:15

 

rachunkowość finansowa

11

16:20-17:05

 

rachunkowość finansowa

12

17:05-17:50

 

rachunkowość finansowa

 

SOBOTA

 

Rachunkowość 3

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

biuro rachunkowe

2

08:45-09:30

 

biuro rachunkowe

3

09:40-10:25

 

biuro rachunkowe

4

10:25-11:10

 

biuro rachunkowe

5

11:20-12:05

 

biuro wynagrodzeń i podatków

6

12:05-12:50

 

biuro wynagrodzeń i podatków

7

13:05-13:50

 

biuro wynagrodzeń i podatków

8

13:50-14:35

 

biuro wynagrodzeń i podatków

9

14:45-15:30

 

biuro wynagrodzeń i podatków

10

15:30-16:15

 

biuro wynagrodzeń i podatków

11

16:20-17:05

 

biuro wynagrodzeń i podatków

12

17:05-17:50

 

biuro wynagrodzeń i podatków

NIEDZIELA

 

Rachunkowość 3

 

Przedmiot

1

08:00-08:45

 

wynagrodzenia i podatki

2

08:45-09:30

 

wynagrodzenia i podatki

3

09:40-10:25

 

wynagrodzenia i podatki

4

10:25-11:10

 

wynagrodzenia i podatki

5

11:20-12:05

 

wynagrodzenia i podatki

6

12:05-12:50

 

wynagrodzenia i podatki

7

13:05-13:50

 

język obcy w rachunkowości

8

13:50-14:35

 

język obcy w rachunkowości

9

14:45-15:30

 

język obcy w rachunkowości

10

15:30-16:15

 

język obcy w rachunkowości

11

16:20-17:05

 

język obcy w rachunkowości

12

17:05-17:50

 

język obcy w rachunkowości

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Częstochowie możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.