Aktualności: Łódź

27
Lut

Biblioteka MARZEC

Biblioteka w marcu jest czynna w dniach:

01.03.2015 niedziela 9.00 - 13.00
03.03.2015 wtorek 11.00 - 18.00
07.03.2015 sobota 11.00 - 17.00
08.03.2015 niedziela 9.00 - 13.00
10.03.2015 wtorek 11.00 - 18.00
17.03.2015 wtorek 11.00 - 18.00
21.03.2015 sobota 11.00 - 17.00
22.03.2015 niedziela 9.00 - 13.00
24.03.2015 wtorek 12.00 - 18.00
28.03.2015 sobota 11.00 - 17.00

22
Lut

Uwaga słuchacze semestrów programowo najwyższych ZPSz „COSINUS I”

Dyrektor ZPSz "COSINUS I" przypomina (tym słuchaczom, którzy praktyk zawodowych jeszcze nie odbyli) o konieczności zaliczenia praktyk zawodowych. W tym celu zapraszamy słuchaczy do sekretariatu szkoły po umowy na praktyki zawodowe, programy praktyk  i ewentualnie skierowania do odpowiednich podmiotów celem odbycia praktyk.

22
Lut

Opiekunowie semestrów w semestrze wiosennym ZPSz „COSINUS I”

Opiekunami semestrów w semestrze wiosennym zostali:

Technik bhp

Opiekun sem. I A,B

mgr Mirosława Kmieć

Opiekun sem. I C,D

mgr Elżbieta Rymarczyk

Opiekun sem. II A

mgr Krystyna Solarz

Opiekun sem. II B

mgr Wojciech Meksa

Opiekun sem. III

mgr Blandyna Szymańczyk

Technik ochrony

Opiekun sem. I A,B

mgr Wojciech Brodowicz

Opiekun sem. II

mgr Bartłomiej Podciechowski

  

Opiekun sem. IV

mgr Jarosław Kowalczyk

Opiekun medyczny

Opiekun sem. I A,B

mgr Bożena Krędzel

Opiekun sem. I C,D

mgr Marcin Wielki

  

Opiekun sem. II A,B

mgr Halina Andrzejewska

Opiekun sem. II C,D

mgr Elzbieta Miłosz

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Łodzi możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.