Aktualności: Łódź

30
Cze

Dyżur Dyrektora PZPSI „COSINUS” w czasie wakacji

Dyżur Dyrektora Publicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki „COSINUS” w Łodzi

01 lipca 2015r. godz.  16.00 – 18.00

08 lipca 2015r. godz.  16.00 – 18.00

15 lipca 2015r. godz.  16.00 – 18.00

19 sierpnia 2015r. godz.  16.00 – 18.00

26 sierpnia 2015r. godz.  16.00 – 18.00

29
Cze

Policealna Szkoła Medyczna „COSINUS” egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym

Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym dla słuchaczy PSzM "COSINUS " w Łodzi, kierunki :
technik masażysta
opiekunka dziecięca
odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia.
Szczegółowe informacje zostaną opublikowane wkrótce.
29
Cze

ZPSz „COSINUS I” egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym

Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym dla słuchaczy ZPSz "COSINUS I " w Łodzi, kierunki :
technik bhp,
technik ochrony fizycznej osób i mienia,
opiekun medyczny
odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia.
Szczegółowe informacje zostaną opublikowane wkrótce.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Łodzi możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.