Aktualności: Łódź

01
Wrz

ZPSZ „COSINUS I” opiekunowie semestrów w semestrze jesienym roku szkolnego 2015/2016

Opiekunowie semestrów w semestrze jesiennym roku szkolnego 2015/2016

Kierunek

Semestr

Imię i nazwisko opiekuna semestru

 

Technik BHP

I A,B

mgr Mirosława Kmieć

I C,D

mgr Elżbieta Rymarczyk

I E,F

mgr Wojciech Meksa

II

mgr Ewa Kaczmarek

III A

mgr Zdzisław Anglart

III B

mgr Blandyna Szymańczyk

 

Opiekun medyczny

I A,B

mgr Bożena Krędzel

I C,D

mgr Elżbieta Miłosz

II A,B

mgr Halina Andrzejewska

 

Technik OFOiM

I A,B

mgr Bartłomiej Podciechowski

II

mgr Wojciech Brodowicz

III

mgr Jarosław Kowalczyk

01
Wrz

ZPSZ „COSINUS I” egzaminy semestralne w semestrze jesiennym roku szkolnego 2015/2016

W semestrze jesiennym w roku szkolnym 2015/2016 egzaminy semestralne zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej będą przeprowadzane w następującej formie:

Kierunek

Nazwa przedmiotu

Forma egzaminu

Technik BHP

techniczne bezpieczeństwo pracy

Egzamin pisemny

podstawy prawa pracy

Egzamin pisemny

ergonomia w procesie pracy

Egzamin pisemny

język obcy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Egzamin ustny

zagrożenia w środowisku pracy

Egzamin pisemny

ocena ryzyka zawodowego

Egzamin praktyczny

ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Egzamin praktyczny

zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Egzamin praktyczny

podstawy przedsiębiorczości*

Egzamin pisemny

 

Opiekun Medyczny

opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Egzamin pisemny

zdrowie publiczne

Egzamin pisemny

zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Egzamin pisemny

zarys psychologii i socjologii

Egzamin pisemny

działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Egzamin pisemny

język migowy

Egzamin ustny

język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

Egzamin ustny

zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze

Egzamin praktyczny

działalność opiekuńcza nad osobą chorą i niesamodzielną

Egzamin praktyczny

podstawy przedsiębiorczości*

Egzamin pisemny

 

Technik  OFOiM

podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia

Egzamin pisemny

język obcy w ochronieosób i mienia

Egzamin ustny

zasady organizowania ochrony osób i mienia

Egzamin pisemny

ochrona osób

Egzamin praktyczny

konwojowanie

Egzamin praktyczny

wyszkolenie strzeleckie

Egzamin praktyczny

podstawy przedsiębiorczości*

Egzamin pisemny

28
Sie

Dyżur dyrektora szkoły dla kierunków administracja, kosmetyka rachunkowość

Najbliższy dyżur odbędzie się 2.09.2015 (środa) w godz. 16.15-18.15 na ul. Żeromskiego 26.

Proponowane kierunki i kursy w Twoim mieście

W Szkołach COSINUS w Łodzi możesz zdobyć wykształcenie na trzech poziomach. Możesz ukończyć szkołę średnią, zdobyć zawód i tytuł technika w jednym z kilkudziesięciu zawodów, których nauczanie prowadzimy w 41 miastach w Polsce. A jeśli masz maturę, lub zdobędziesz ją u nas możesz kontynuować naukę w Wyższej Szkole Cosinus na najlepszych w Polsce warunkach finansowych. Dla naszych absolwentów specjalne promocje.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym, europejskim poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Cosinus to największa i najlepiej rozwijająca się sieć szkół dla dorosłych mogąca równocześnie pochwalić się najwyższymi wynikami egzaminów zewnętrznych. W Cosinusie egzamin zewnętrzny zdaje co roku więcej osób niż w pozostałych największych szkołach dla dorosłych razem, a średnia zdawalność jest przeważnie wyższa niż w szkołach dziennych.