Promocja - Gwarancja zdawalności

Gwarancja zdawalności

Promocja dotyczy wszystkich słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę w semestrze wiosennym 2017/2018 na semestrze pierwszym w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych.

Wszystkim słuchaczom gwarantujemy zdawalność egzaminów maturalnych: Słuchacz  korzystający z promocji:

  • na wszystkich semestrach powinien posiadać minimum 90 % frekwencji, przy czym usprawiedliwione nieobecności nie są zaliczane do obliczania powyższej frekwencji.
  • złoży wszystkie zaliczenia oraz prace kontrolne w toku nauki, z których otrzyma co najmniej oceny dostateczne.

W przypadku nie zaliczenia egzaminów maturalnych przy spełnieniu warunków określonych powyżej, Szkoła zobowiązuje się do wypłacenia zryczałtowanych kosztów przejazdów na zajęcia w kwocie 200 złotych za okres nauki w danej szkole, przy czym zaliczenie tego egzaminu w poprawce, uznawane jest jako zaliczenie egzaminu.

O szczegóły zapytaj w sekretariacie Szkoły