Skończyłeś gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową?
Wybierz dla siebie szkołę i zostań zawodowcem!

Szkoły branżowe - Gdynia, Łódź, Katowice

 

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła prowadzi nabór do klas:

  • I dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej

W przypadkach przechodzenia uczniów z tego samego typu szkoły do klas:

  • II dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej
  • III dla absolwentów 8 letniej szkoły podstawowej i gimnazjum 
 
Szkoły branżowe I stopnia ruszyły w polskim systemie oświaty 1 września 2017 roku, zastąpiły one wcześniej funkcjonujące szkoły zawodowe.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa trzy lata i jest bezpłatna. W szkole uczą się absolwenci gimnazjum i absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.
 
W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne. Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.