Egzaminy w terminach dodatkowych oraz poprawkowych SIERPIEŃ

15.07.2021 15:48

Drodzy Słuchacze!

Poniżej znajdziecie informacje dotyczące egzaminów dodatkowych oraz poprawkowych w sierpniu: przedmioty, daty oraz godziny egzaminów. Sesja dodatkowo-poprawkowa decyzją Rady Pedagogicznej wyznaczona jest w terminie od 09.08.2021 do 22.08.2021r i odbywać się będzie przy ul. Dużej 8 (na przeciwko Teatru Kubuś). W razie jakichokolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem.

 

EGZAMINY W TERMINIE DODATKOWYM – ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOT

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

DATA I GODZINA EGZAMINU

Język polski  – LO1, LO3, LO4, LO5

Magdalena Antoniak

09.08.2021 (PONIEDZIAŁEK),

godz. 14:00 egzamin pisemny

od godz. 15:00 - egzamin ustny

Geografia – LO1, LO3, LO4, LO5

Piotr Curyl

09.08.2021 (PONIEDZIAŁEK),

godz. 14:00-17:00

Historia – LO1

Mateusz Machnicki

09.08.2021 (PONIEDZIAŁEK),

godz. od 16:00

Wiedza o społeczeństwie – LO1

Mateusz Machnicki

09.08.2021 (PONIEDZIAŁEK),

godz. od 16:00

Historia i społeczeństwo – LO3, LO4

Mateusz Machnicki

09.08.2021 (PONIEDZIAŁEK),

godz. od 16:00

Informatyka – LO1

Zbigniew Kęsy

09.08.2021 (PONIEDZIAŁEK),

godz.  do 17:00

Biologia – LO1

Liliana Resich-Kozieł

10.08.2021 (WTOREK),

godz. od  10:00

Chemia – LO1

Sylwia Detka

10.08.2021 (WTOREK),

godz. 15:30-17:00

Matematyka – LO1, LO5

Agnieszka Lipska

10.08.2021 (WTOREK),

godz. od 16:00

Fizyka – LO1

Katarzyna Wikło

11.08.2021 (ŚRODA),

godz. od 15:00

Matematyka – LO3, LO4

Katarzyna Wikło

11.08.2021 (ŚRODA),

godz. od 15:00

Język angielski – LO1, LO3, LO4, LO5

Beata Pokrzywińska-Rogosz

12.08.2021 (CZWARTEK),

godz. od 15:00

Podstawy przedsiębiorczości – LO1

Sylwia Sarnat

12.08.2021 (CZWARTEK),

godz. od 16:30

 

 

EGZAMINY DODATKOWE ORAZ POPRAWKOWE - SZKOŁA MEDYCZNA I POLICEALNA

PRZEDMIOT

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

DATA I GODZINA EGZAMINU

Zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała – KOSMETYKA sem. I i II

Joanna Knez-Wronikowska

10.08.2021 (WTOREK),

godz. od  10:00

Fizykoterapia i preparatyka kosmetyczna w kosmetyce – KOSMETYKA sem. I i II

Liliana Resich Kozieł

10.08.2021 (WTOREK),

godz. od  10:00

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce – KOSMETYKA sem. I i II

Liliana Resich-Kozieł

10.08.2021 (WTOREK),

godz. od  10:00

Zagrożenia  w środowisku pracy – TECHNIK BHP sem. I

Sylwia Detka

10.08.2021 (WTOREK),

godz. 15:30-17:00

Ocena ryzyka zawodowego - TECHNIK BHP sem. I

Sylwia Detka

10.08.2021 (WTOREK),

godz. 15:30-17:00

Techniczne bezpieczeństwo pracy – TECHNIK BHP sem. I

Tomasz Banach

10.08.2021 (WTOREK),

godz. do 17:00

Ergonomia w procesie pracy – TECHNIK BHP sem. I

Tomasz Banach

10.08.2021 (WTOREK),

godz. do 17:00

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych - TECHNIK BHP sem. I

Marzena Loranty

10.08.2021 (WTOREK),

godz. do 17:00

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy - TECHNIK BHP sem. I

Marzena Loranty

10.08.2021 (WTOREK),

godz. do 17:00

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną – OPIEKUN MEDYCZNY sem. I

Lidia Kopeć

11.08.2021 (ŚRODA),

godz. od 14:00

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze – OPIEKUN MEDYCZNY sem. I

Lidia Kopeć

11.08.2021 (ŚRODA),

godz. od 14:00

Zdrowie publiczne - OPIEKUN MEDYCZNY sem. I

Kinga Tomczyk

11.08.2021 (ŚRODA),

godz. do 17:00

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające oczu i ich opraw – KOSMETYKA sem. II

Anna Ramian

11.08.2021 (ŚRODA),

godz. od 15:00

Makijaż twarzy – KOSMETYKA sem. II

Anna Ramian

11.08.2021 (ŚRODA),

godz. od 15:00

Wykonywanie pracy biurowej – TECHNIK ADMINISTRACJI sem. I i II

Daniel Babiarczyk

11.08.2021 (ŚRODA),

godz. 15:30-17:00

Postępowanie w administracji - TECHNIK ADMINISTRACJI sem. I i II

Daniel Babiarczyk

11.08.2021 (ŚRODA),

godz. 15:30-17:00

Podstawy prawa pracy - TECHNIK ADMINISTRACJI sem. I i II

Monika Buczkowska-Mulawa

11.08.2021 (ŚRODA),

godz. do 17

Podstawy prawa administracyjnego - TECHNIK ADMINISTRACJI sem. I i II

Monika Buczkowska-Mulawa

11.08.2021 (ŚRODA),

godz. do 17

Język angielski w ochronie zdrowia – TECHNIK MASAŻYSTA sem. IV

Beata Pokrzywińska-Rogosz

12.08.2021 (CZWARTEK),

godz. od 15:00

Język migowy - OPIEKUN MEDYCZNY sem. I

Ewa Machnicka-Zielińska

12.08.2021 (CZWARTEK),

godz. od 15:00

Podstawy działalności zawodowej – TECHNIK MASAŻYSTA sem. I

Ewa Machnicka-Zielińska

12.08.2021 (CZWARTEK),

godz. od 15:00

Masaż w medycynie - TECHNIK MASAŻYSTA sem. IV

Rafał Pilichowski

17.08.2021 (WTOREK),

godz. od 14:00

Masaż w medycynie oraz Masaż prozdrowotny - TECHNIK MASAŻYSTA sem. I i IV

Dorota Stróżyk

17.08.2021 (WTOREK),

godz. od 16:00

Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka – OPIEKUNKA DZIECIĘCA sem. II

Justyna Skrzyniarz

20.08.2021 (PIĄTEK),

godz. od 15:00

Pielęgnacja i wychowanie dziecka - OPIEKUNKA DZIECIĘCA sem. II

Justyna Skrzyniarz

20.08.2021 (PIĄTEK),

godz. od 15:00

Język angielski we florystyce – FLORYSTA sem. I

Katarzyna Wilk-Karczmarczyk

20.08.2021 (PIĄTEK),

godz. od 16:00

Języka angielski w opiece nad dzieckiem - OPIEKUNKA DZIECIĘCA sem. II

Katarzyna Wilk-Karczmarczyk

20.08.2021 (PIĄTEK),

godz. od 16:00

Bezpłatny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
13.09.2021
Bezpłatny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Bezpłatnie dla osób, które zapiszą się do szkoły do 17 września włącznie oraz dla aktywnych Słuchaczy! 
 

Więcej w szczegółach informacji...

czytaj więcej....
TERMINARZ ZJAZDÓW
30.08.2021
Deklaracje na egzamin zawodowy do 15 WRZEŚNIA
24.08.2021
Deklaracje na egzamin zawodowy do 15 WRZEŚNIA

Słuchaczom II sem. Opiekuna Medycznego, III sem. Technika BHP, II sem. Florysty, IV sem. Technika Usług Kosmetycznych - przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o przystąpieniu do państwowego egzaminu zawodowego w nieprzekraczalnym terminie do 15 WRZEŚNIA w sekretariacie szkoły.