Wyniki egzaminów maturalnych.

05.07.2021 10:24

Informujemy, że odbiór świadectw dojrzałości oraz informacji o wynikach zdających, odbędzie się od 5. lipca 2021 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Bydgoskiej 22b

Jednocześnie przypominamy, że zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu (uzyskali mniej niż 30%) mogą przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu, jeżeli nie później niż do 12 lipca 2021 r. do godz. 12.00 złożą w sekretariacie  szkoły oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (Załącznik 7_2314-pobierz).

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w budynku SP 2, ul. Bydgoska 23.

Egzamin dodatkowy i poprawkowy
06.07.2021
Wyniki egzaminów maturalnych.
05.07.2021
Wybierz Cosinus
30.06.2021
Wybierz Cosinus

Drodzy Słuchacze,

Z dniem 1.07.2021r. oraz zgodnie z &1 punkt 7 Regulaminu "Wybierz Cosinus" - konkurs Wybierz Cosinus zostaje zakończony.