EGZAMIN ZAWODOWY ZEWNĘTRZNY

02.06.2021 16:11

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE – CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA – SESJA LATO 2021

Uwaga!

Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający  bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, chyba że przechorował COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) lub jest osobą

zaszczepioną przeciwko COVID-19 (tzn. przyjął wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki) i ma stosowne zaświadczenie.

 

CZĘŚĆ PISEMNA:

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieś długopis z czarnym tuszem oraz może mieć kalkulator prosty.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Każdy zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem oraz:

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa zawodu/kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

 1.  

A.36

Tech. rachunkowości/ Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty

 1.  

A.65

Tech. rachunkowości/ Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

kalkulator prosty

 1.  

E.14

Tech. informatyk/ Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

-

 1.  

Z.13

Tech. bezpieczeństwa i higieny pracy/Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

kalkulator prosty

 1.  

AU.36

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty

 1.  

AU.61

Tech. usług kosmetycznych/ Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

odzież robocza

 1.  

AU.65

Tech. rachunkowości /Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

kalkulator prosty

 1.  

AU.68

Tech. administracji /Obsługa klienta w jednostkach administracji

kalkulator prosty

 1.  

EE.08

Tech. informatyk/ Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

-

 1.  

EE.09

Tech. informatyk/ Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

-

 1.  

MS.01*)

Tech. masażysta/ Świadczenie usług w zakresie masażu.

odzież robocza

 1.  

MS.03

Tech. ochrony fizycznej i mienia/ Ochrona osób i mienia

kalkulator prosty

 1.  

MS.04

Opiekun medyczny /Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

odzież robocza

 1.  

MS.12

Tech. bezpieczeństwa i higieny pracy/Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

kalkulator prosty

 1.  

BPO.01

Tech. bezpieczeństwa

i higieny pracy /Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

kalkulator prosty

 1.  

EKA.01

Tech. administracji/ Obsługa klienta w jednostkach administracji

kalkulator prosty, linijka dł. 30 cm

 1.  

FRK.04

Tech. usług kosmetycznych/ Wykonywanie zabiegów

kosmetycznych

kalkulator prosty, linijka dł. 15-20 cm, ołówek, temperówka, gumka, kredki ołówkowe miękkie (12 kolorów)

 1.  

MED.03

Opiekun medyczny/ Świadczenie usług pielęgnacyjnoopiekuńczych

osobie chorej

i niesamodzielnej

odzież robocza

 1.  

MED.10*)

Technik masażysta/ Świadczenie usług w

zakresie masażu.

odzież robocza

 

*) Wskazane jest, aby każdy przystępujący do egzaminu zawodowego praktycznego w zawodzie technik masażysta, polegającego na wykonaniu masażu przez zdających – w formie na sobie nawzajem, posiadał – na czas części praktycznej egzaminu –  aktualną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny lub odpowiedzialności cywilnej, w zakresie co najmniej ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone na osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu medycznego lub z wykonywaniem działań medycznych w trakcie realizacji kształcenia w zawodzie, w tym podczas egzaminu zawodowego.

Informacja dla maturzystów
21.07.2021
Informacja dla maturzystów

W piątek 23 lipca 2021 o godz. 13.00 ul. 27 Grudnia 7 odbędą się  fakultety dla zdających poprawkę z matematyki. Zapraszamy.

czytaj więcej....
Wybierz COSINUS
30.06.2021
Wybierz COSINUS

Drodzy Słuchacze,

Z dniem 1.07.2021r. oraz zgodnie z &1 punkt 7 Regulaminu "Wybierz Cosinus" - konkurs Wybierz Cosinus zostaje zakończony

Informacja na temat poprawki matura 2021
15.06.2021