Wyniki egzaminu maturalnego

05.07.2021 09:09

Zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obwiązkowych i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu, mogą przystapić ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, jeżeli nie później niż do 12 lipca 2021 złożą przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego oświadczenie o ponownym przystapieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Termin egzaminu poprawkowego to 24 sierpnia 2021 godzina 9:00

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym przeprowadzany jest w macieżystych szkołach.

Oświadczenie o zamiarze przystapienia do egzaminu w terminie poprawkowym dostępne są w sekretariacie szkoły. Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres e-mail sekretariatu - wloclawek@cosinus.pl.

Matura 2022 - deklaracja
21.09.2021

Słuchaczu Liceum semestr V i VI - Pamiętaj ! Do 30 września 2021 należy złożyć deklarację wstępną przystapienia do egzaminu maturalnego w 2022roku. Deklaracja dostępna w sekretariacie!

MOPR - program Aktywny Samorząd
15.09.2021

Informujemy, że Gmina Miasto Włocławek realizuje program "Aktywny Samorząd"  dla osób niepełnosprawnych. Szczegóły poniżej:)

czytaj więcej....
Wyniki egzaminu zawodowego sesja zima 2021
03.09.2021

Informujemy, że decyzją OKE Gdańsk wyniki egzaminu zawodowego będą dostępne w sekretariacie szkoły od 08.09.2021.