✔ Cosinus Białystok

Białystok - Specjalista d.s. Kadr i Płac - kurs rozszerzony

Celem kursu jest zdobycie teoretycznej i przede wszystkim praktycznej wiedzy na temat rzetelnego prowadzenia spraw w zakresie kadr i płac. Dzięki zdobytej wiedzy ugruntujesz posiadane umiejętności oraz nabierzesz biegłości w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych pracowników i pracodawców.

Opłaty: 900 zł Okres nauki: 80 godz.

Specjalista d.s. Kadr i Płac - kurs rozszerzony

Początek kursu październik 2020

Tematyka kursu obejmuje:

 1. Podstawy prawa pracy

 • rodzaje umów o pracę
 • umowy cywilnoprawne
 • nawiązanie stosunku pracy, zawarcie umowy o pracę
 • obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 • obowiązki i odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
 • regulamin pracy
 • ewidencja czasu pracy
 • urlopy pracownicze (plany urlopów, ekwiwalent, urlopy bezpłatne)
 • wynagrodzenia za pracę
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • prawa młodocianego pracownika
 • rozwiązywanie umów o pracę, ustanie stosunku pracy.        

2. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 • obowiązek założenia akt osobowych pracowników
 • zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji
 • dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 • dokumenty z zakresu bhp, badania lekarskie
 • akta osobowe pracownika a ochrona danych osobowych
 • dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 • sankcje dla pracodawcy za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej.      

3. Wynagrodzenia

 • minimalne wynagrodzenie za pracę
 • wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent za urlop
 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
 • wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych
 • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej
 • wynagrodzenia za czas choroby, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wychowawczy
 • odszkodowania, odprawy i inne świadczenia na rzecz pracowników
 • dokumentacja płac.      

4. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • obowiązki płatnika składek
 • sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.         

5. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników

 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych, rozliczenia z US.     

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Naszymi atutami są:

 • wykwalifikowana kadra profesjonalistów
 • doskonale wyposażone pracownie
 • indywidualne podejście do kursanta
 • programy rabatowe
 • elastyczność w ustalaniu terminów
 • atrakcyjne ceny

Każdy uczestnik kursu otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu w/g wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej
 • materiały szkoleniowe.

 

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
96 1560 0013 2003 4048 1000 0005
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Początek kursu październik 2020

Tematyka kursu obejmuje:

 1. Podstawy prawa pracy

 • rodzaje umów o pracę
 • umowy cywilnoprawne
 • nawiązanie stosunku pracy, zawarcie umowy o pracę
 • obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 • obowiązki i odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
 • regulamin pracy
 • ewidencja czasu pracy
 • urlopy pracownicze (plany urlopów, ekwiwalent, urlopy bezpłatne)
 • wynagrodzenia za pracę
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • prawa młodocianego pracownika
 • rozwiązywanie umów o pracę, ustanie stosunku pracy.        

2. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 • obowiązek założenia akt osobowych pracowników
 • zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji
 • dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 • dokumenty z zakresu bhp, badania lekarskie
 • akta osobowe pracownika a ochrona danych osobowych
 • dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 • sankcje dla pracodawcy za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej.      

3. Wynagrodzenia

 • minimalne wynagrodzenie za pracę
 • wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent za urlop
 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
 • wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych
 • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej
 • wynagrodzenia za czas choroby, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wychowawczy
 • odszkodowania, odprawy i inne świadczenia na rzecz pracowników
 • dokumentacja płac.      

4. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • obowiązki płatnika składek
 • sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.         

5. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników

 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych, rozliczenia z US.     

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Naszymi atutami są:

 • wykwalifikowana kadra profesjonalistów
 • doskonale wyposażone pracownie
 • indywidualne podejście do kursanta
 • programy rabatowe
 • elastyczność w ustalaniu terminów
 • atrakcyjne ceny

Każdy uczestnik kursu otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu w/g wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej
 • materiały szkoleniowe.

 

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
96 1560 0013 2003 4048 1000 0005
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Powrót do listy kursów w mieście

Prowadzone kursy:

Celem kursu jest nabycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zasad żywienia i doboru diet.

Więcej...

Dzięki zdobytej wiedzy ugruntujesz posiadane umiejętności oraz nabierzesz biegłości w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych pracowników i pracodawców.

Więcej...

Odpowiada nie tylko za dostarczanie maluchom solidnej dawki rozrywki, ale również wspiera ich rozwój ruchowy, intelektualny oraz psychiczny. Animator doskonale wie jak do dobrej zabawy przemycić elementy edukacji…

Więcej...

POCZĄTEK KURSU: 03-04.10.2020

Kurs Samoobrona dla kobiet.
 

Więcej...

Wizaż i stylizacja, kurs dla każdego, nauczymy Cię wykonywać każdy makijaż, tak aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientek.

Więcej...

Podczas kursu dowiesz się jak przygotować stanowisko pracy, poznasz wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegu oraz nauczysz się wykonywać masaż.

Więcej...

Celem kursu jest zdobycie teoretycznej i przede wszystkim praktycznej wiedzy na temat rzetelnego prowadzenia spraw w zakresie kadr i płac. Dzięki zdobytej wiedzy ugruntujesz posiadane umiejętności oraz nabierzesz biegłości w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych pracowników i pracodawców.

Więcej...