✔ Cosinus Białystok

Białystok - Specjalista d.s. Kadr i Płac - kurs rozszerzony

Celem kursu jest zdobycie teoretycznej i przede wszystkim praktycznej wiedzy na temat rzetelnego prowadzenia spraw w zakresie kadr i płac. Dzięki zdobytej wiedzy ugruntujesz posiadane umiejętności oraz nabierzesz biegłości w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych pracowników i pracodawców.

Opłaty: 900 zł Okres nauki: 80 godz.

Specjalista d.s. Kadr i Płac - kurs rozszerzony

Początek kursu październik 2020

Tematyka kursu obejmuje:

 1. Podstawy prawa pracy

 • rodzaje umów o pracę
 • umowy cywilnoprawne
 • nawiązanie stosunku pracy, zawarcie umowy o pracę
 • obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 • obowiązki i odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
 • regulamin pracy
 • ewidencja czasu pracy
 • urlopy pracownicze (plany urlopów, ekwiwalent, urlopy bezpłatne)
 • wynagrodzenia za pracę
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • prawa młodocianego pracownika
 • rozwiązywanie umów o pracę, ustanie stosunku pracy.        

2. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 • obowiązek założenia akt osobowych pracowników
 • zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji
 • dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 • dokumenty z zakresu bhp, badania lekarskie
 • akta osobowe pracownika a ochrona danych osobowych
 • dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 • sankcje dla pracodawcy za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej.      

3. Wynagrodzenia

 • minimalne wynagrodzenie za pracę
 • wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent za urlop
 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
 • wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych
 • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej
 • wynagrodzenia za czas choroby, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wychowawczy
 • odszkodowania, odprawy i inne świadczenia na rzecz pracowników
 • dokumentacja płac.      

4. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • obowiązki płatnika składek
 • sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.         

5. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników

 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych, rozliczenia z US.     

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Naszymi atutami są:

 • wykwalifikowana kadra profesjonalistów
 • doskonale wyposażone pracownie
 • indywidualne podejście do kursanta
 • programy rabatowe
 • elastyczność w ustalaniu terminów
 • atrakcyjne ceny

Każdy uczestnik kursu otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu w/g wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej
 • materiały szkoleniowe.

 

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
96 1560 0013 2003 4048 1000 0005
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Początek kursu październik 2020

Tematyka kursu obejmuje:

 1. Podstawy prawa pracy

 • rodzaje umów o pracę
 • umowy cywilnoprawne
 • nawiązanie stosunku pracy, zawarcie umowy o pracę
 • obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 • obowiązki i odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
 • regulamin pracy
 • ewidencja czasu pracy
 • urlopy pracownicze (plany urlopów, ekwiwalent, urlopy bezpłatne)
 • wynagrodzenia za pracę
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • prawa młodocianego pracownika
 • rozwiązywanie umów o pracę, ustanie stosunku pracy.        

2. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 • obowiązek założenia akt osobowych pracowników
 • zasady prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji
 • dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 • dokumenty z zakresu bhp, badania lekarskie
 • akta osobowe pracownika a ochrona danych osobowych
 • dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 • sankcje dla pracodawcy za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej.      

3. Wynagrodzenia

 • minimalne wynagrodzenie za pracę
 • wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent za urlop
 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
 • wynagrodzenia z tytułu podróży służbowych
 • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej
 • wynagrodzenia za czas choroby, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wychowawczy
 • odszkodowania, odprawy i inne świadczenia na rzecz pracowników
 • dokumentacja płac.      

4. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • obowiązki płatnika składek
 • sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.         

5. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników

 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych, rozliczenia z US.     

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Naszymi atutami są:

 • wykwalifikowana kadra profesjonalistów
 • doskonale wyposażone pracownie
 • indywidualne podejście do kursanta
 • programy rabatowe
 • elastyczność w ustalaniu terminów
 • atrakcyjne ceny

Każdy uczestnik kursu otrzymuje:

 • zaświadczenie po ukończeniu kursu w/g wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej
 • materiały szkoleniowe.

 

Dopełnieniem zapisu jest wpłata kwoty należnej za kurs na konto o numerze:
96 1560 0013 2003 4048 1000 0005
w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Powrót do listy kursów w mieście

Prowadzone kursy:

POCZĄTEK KURSU: 03-04.10.2020

Kurs Samoobrona dla kobiet.
 

Więcej...

Celem kursu jest zdobycie teoretycznej i przede wszystkim praktycznej wiedzy na temat rzetelnego prowadzenia spraw w zakresie kadr i płac. Dzięki zdobytej wiedzy ugruntujesz posiadane umiejętności oraz nabierzesz biegłości w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych pracowników i pracodawców.

Więcej...